Copy
Doorsturen van de Quasir Nieuwsbrief
Bekijk de Quasir Nieuwsbrief online


Quasir Persbericht 2016Beste Quasir relatie,

Geschilleninstantie Zorggeschil heeft erkenning voor Wkkgz

Stichting Zorggeschil heeft een Geschilleninstantie opgericht, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).  De Geschilleninstantie Zorggeschil  is op 6 december 2016 erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stichting Zorggeschil is opgericht door de partijen Branche Organisatie Thuiszorg (BTN), Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ), Vereniging Zorgklant Nederland (VZN) en Quasir.

Zorgaanbieders, zowel instellingen als solistisch werkende  zorgverleners, zijn op grond van de Wkkgz verplicht zich met ingang van 1 januari 2017 aan te sluiten bij een door de Minister van VWS erkende Geschilleninstantie.

Zorgorganisaties voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, kunnen zich vanaf heden aanmelden voor aansluiting bij Geschilleninstantie Zorggeschil. Organisaties van zorgaanbieders in zorg en welzijn  kunnen zich ten behoeve van de bij hun aangesloten zorgaanbieders aanmelden.

De administratieve verwerking van de aansluitingen wordt door Quasir uitgevoerd. Quasir is sinds 1987 het expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in de zorg.

Stichting Zorggeschil is voorbereid en kan met ingang van 1 januari 2017 geschillen afhandelen.

Voor meer informatie: www.zorggeschil.nl. Natuurlijk kun je hierover ook (telefonisch) contact opnemen met de medewerkers van Quasir.


Met vriendelijke groet,

Anja Scheper
directeur Quasir BV'Een relatie gebaseerd op wederzijds respect is een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen.'

Quasir BV
Postbus 1021
7940  KA  Meppel

Telefoon: 0561 618711 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
 

Opleiding Klachtenfunctionaris
start 15 maart 2017


Geef u alvast op voor de eerstvolgende introductiebijeenkomst op 20 januari of 15 februari 2017. De Quasir Academy rekent voor de introductiebijeenkomst een bescheiden entreeprijs van € 50 (excl. btw). Indien u zich definitief heeft ingeschreven wordt de betaalde entreeprijs voor de introductiebijeenkomst als korting in mindering gebracht. Ga voor praktische informatie naar: www.quasir.nl.

Opleiding Calamiteitenonderzoeker
start 23 januari 2017


Als adviseur kwaliteit en veiligheid of klachtenfunctionaris bent u betrokken bij calamiteitenonderzoek in de zorg, als onderzoeker of als voorzitter van de calamiteitencommissie. In deze opleiding kunt u vaardigheden zoals het interviewen van betrokkenen en het uitvoeren van een analyse oefenen. Dilemma’s uit de praktijk komen aan de orde. Meer informatie: www.quasir.nl.

Tijdelijk vervanging nodig?
Bent u een zorg- of welzijnsinstelling en heeft u voor een kortere periode een klachtenfunctionaris of cliëntenvertrouwenspersoon nodig? Bijvoorbeeld wegens zwangerschapsverlof of ziektevervanging? De klachtenfunctionarissen van Quasir zijn degelijk opgeleid en ervaren in het veld. Hierdoor zullen ze snel het werk in uw organisatie kunnen oppakken en aansluiten bij de werkwijze die u mag verwachten. 


Vacatures
Regelmatig heeft Quasir vacatures. Bekijk de actuele vacatures via de link: http://bit.ly/Quasir-Vacatures


Quasir Academy
Bij de opleidingen, trainingen, masterclasses en workshops wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars, consultants en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Naast de geaccrediteerde opleidingen klachtenfunctionaris voor de zorg en welzijn en herstelcoach, biedt de Quasir Academy vaardigheidstrainingen, advies op maat door ervaren consultants en workshops voor teamleiders, management en raad van bestuur van zowel de instellingen en gemeentelijke organisaties. 

LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Website
Website
E-mail
E-mail
© 2016 Quasir, alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzigen gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp