Copy
Bekijk deze nieuwsbrief online
Bekijk online het opleidingsprogramma van Quasir.
Ga naar de website van Quasir

Introductie Nieuwsbrief Quasir

 Beste 
<<Voornaam>>,

Met genoegen sturen wij vandaag onze eerste nieuwsbrief.
share on Twitter

Met deze nieuwsbrief willen wij jullie regelmatig informeren over ontwikkelingen in ons vakgebied 'klachten zorgsector'. Het beroep van klachtenfunctionaris is sterk in ontwikkeling, mede door de op handen zijnde wijzigingen in de wet- en regelgeving en het mondiger worden van de cliënt.

Quasir heeft hier op ingespeeld door een professionele training te ontwikkelen, geaccrediteerd door de SNRO. In de afgelopen periode zijn er vier groepen van medewerkers uit de zorg en welzijn succesvol opgeleid. Met het behaalde diploma en de verkregen input en feedback van de Quasir trainers kunnen zij het geleerde nu in de praktijk toepassen.


De rol van de klachtenfunctionaris
Anders dan de klachtencommissie  doet de klachtenfunctionaris geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Vanuit een neutrale positie gaat de klachtenfunctionaris uit van twee kanten van een verhaal, focust zich op het vinden van toekomstgerichte oplossingen, waar alle betrokkenen mee verder kunnen. Startpunt daarbij is het doel van degene die de klacht meldt: wat hoopt een klager te bereiken met de klacht. De klachtenfunctionaris ondersteunt door luisteren, informeren, adviseren en bemiddelen. Via registratie, rapportage en signalering kan de klachtenfunctionaris op basis van klachten zinvolle informatie bieden voor kwaliteitsverbetering.

In het voorjaar start er een nieuwe groep met de opleiding klachtenfunctionaris. Hiervoor worden op
23 januari en 12 februari introductiesessies georganiseerd.

Voor meer informatie hierover kun je terecht op de website van
Quasir of stuur deze nieuwsbrief door aan jouw collega's.

Natuurlijk kun je
Quasir ook telefonisch op 0561 - 61 87 11 of via mail naar secretariaat@quasir.nl om nadere informatie vragen.

Natuurlijk kun je bij
Quasir ook terecht voor:

  • diensten zoals advies klachtenmanagement;
  • detachering klachtenfunctionarissen;
  • abonnementen op klachtencommissie en klachtenfunctionaris op afroep;
  • onderzoek en advies naar aan leiding van calamiteiten in de zorg.


Met vriendelijke groet,

Quasir BV
Anja Scheper, directeur'Een relatie gebaseerd op wederzijds respect is een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen.'

LinkedIn
Twitter
www.quasir.nl
E-mail
© 2015 Quasir BV, alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzigen gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp