Copy
Doorsturen van de Quasir Nieuwsbrief
Bekijk de Quasir Nieuwsbrief online


Quasir Nieuwsbrief februari 2017Beste Quasir relatie,

Als klachtenfunctionaris, adviseur kwaliteit en veiligheid of als zorgprofessional bent u betrokken bij calamiteitenonderzoek in de zorg, als onderzoeker of als voorzitter van de calamiteitencommissie.

Een calamiteit maakt veel indruk op iedereen die betrokken was en onderzoek vraagt dan ook om zorgvuldigheid, objectiviteit en deskundigheid om recht te doen aan de betrokkenen. De opleiding tot calamiteitenonderzoeker biedt u de mogelijkheid om zich te bekwamen in het onafhankelijk en zorgvuldig analyseren van (ernstige) incidenten. Theoretische kennis en oefenen van vaardigheden komen beiden uitvoerig aan bod.

Naast het kunnen toepassen van gangbare analyse methodieken vanuit PRISMA en SIRE, is kennis van Human Factors van grote toegevoegde waarde. De opleiding gaat dieper in op wat er allemaal van invloed is op de menselijke mogelijkheden en beperkingen. Hoe kunnen fouten ontstaan ondanks bekwame medewerkers en goede protocollen?

In de nieuwste opleiding van de Quasir Academy kunt u vaardigheden zoals het interviewen van betrokkenen en het uitvoeren van een analyse oefenen. U ervaart dat calamiteitenonderzoek meer is dan een reconstructie van wat er gebeurd is.Tijdens de verschillende stappen in het onderzoek naar de oorzaken die hebben geleid tot een calamiteit, kunt u uiteenlopende vragen en uitdagingen tegenkomen. Tijdens de opleiding wordt hier nader op ingegaan en dilemma’s uit de praktijk worden besproken met collega’s uit het veld.

Hier kunt u de brochure downloaden. Voor meer praktische.informatie gaat u direct naar www.quasir.nl.

Bij interesse kan contact worden opgenomen met Quasir via dit contactformulier, dit zowel voor in-company trainingen als een groepstraining.


Opleidingskalender

Calamiteitenonderzoeker --> start 15 maart -  4 daagse opleiding

Ga voor meer informatie naar www.quasir.nl.

Klachtenfunctionaris ---> start 18 april en 10 oktober - 14 daagse opleiding

Ga voor meer informatie naar www.quasir.nl.

Herstelcoach ---> start 10  oktober - 8 daagse opleiding

Ga voor meer informatie naar www.quasir.nl.

Abonnement aansluiting geschilleninstantie Zorggeschil 

Via Quasir zijn inmiddels meerdere zorgaanbieders en koepel-/brancheorganisaties aangesloten bij de Geschilleninstantie Zorggeschil. Zowel instellingen als solistisch werkende zorgverleners moeten zich in 2017 verplicht aansluiten bij een erkende geschilleninstantie.

Zorgorganisaties voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, kunnen zich nog steeds aanmelden voor aansluiting bij Geschilleninstantie Zorggeschil. Organisaties van zorgaanbieders in zorg en welzijn  kunnen zich ten behoeve van de bij hun aangesloten zorgaanbieders aanmelden. 

Kijk voor meer informatie op: www.quasir.nl. Natuurlijk kunt u hierover vandaag nog (telefonisch) contact opnemen met Quasir (0561 618711 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).


Met vriendelijke groet,

Anja Scheper
directeur Quasir BV'Een relatie gebaseerd op wederzijds respect is een relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen.'

Quasir BV
Postbus 1021
7940  KA  Meppel

Telefoon: 0561 618711 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)


 

Opleiding Klachtenfunctionaris
start 10 oktober 2017


Geef u op voor de eerstvolgende introductiebijeenkomst op 8 en 21 september 2017. De Quasir Academy rekent voor de introductiebijeenkomst een bescheiden entreeprijs van € 50 (excl. btw). Indien u zich definitief heeft ingeschreven wordt de betaalde entreeprijs voor de introductiebijeenkomst als korting in mindering gebracht. Ga voor praktische informatie naar: www.quasir.nl.

Opleiding Calamiteitenonderzoeker
start 15 maart 2017


Als adviseur kwaliteit en veiligheid of klachtenfunctionaris bent u betrokken bij calamiteitenonderzoek in de zorg, als onderzoeker of als voorzitter van de calamiteitencommissie. In deze opleiding kunt u vaardigheden zoals het interviewen van betrokkenen en het uitvoeren van een analyse oefenen. Dilemma’s uit de praktijk komen aan de orde. Meer informatie: www.quasir.nl.

Tijdelijk vervanging nodig?
Bent u een zorg- of welzijnsinstelling en heeft u voor een kortere periode een klachtenfunctionaris of cliëntenvertrouwenspersoon nodig? Bijvoorbeeld wegens zwangerschapsverlof of ziektevervanging? De klachtenfunctionarissen van Quasir zijn degelijk opgeleid en ervaren in het veld. Hierdoor zullen ze snel het werk in uw organisatie kunnen oppakken en aansluiten bij de werkwijze die u mag verwachten. 


Vacatures
Regelmatig heeft Quasir vacatures. Bekijk de actuele vacatures via de link: www.quasir.nl


Quasir Academy
Bij de opleidingen, trainingen, masterclasses en workshops wordt door Quasir intensief gebruik gemaakt van reeds ervaren klachtenbemiddelaars, consultants en de ervaringsdeskundige trainers van de Quasir Academy zelf. Naast de geaccrediteerde opleidingen klachtenfunctionaris voor de zorg en welzijn en herstelcoach, biedt de Quasir Academy vaardigheidstrainingen, advies op maat door ervaren consultants en workshops voor teamleiders, management en raad van bestuur van zowel de instellingen en gemeentelijke organisaties. 

LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
Website
Website
E-mail
E-mail
© 2017 Quasir BV, alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzigen gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp