Copy

Aanmelden

U kunt zich op de website aanmelden voor een cursus. Kunt of wilt u zich niet aanmelden via de website dan is aanmelding per e-mail of brief mogelijk. Zie hier.

Voor de werkwijze en de algemene voorwaarden waaronder de cursussen worden gegeven klikt u hier.

Contact met U3L

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u een e-mail sturen naar adm@u3l.nl of per post naar U3L Van Pallandtmarke 101 8016 CV Zwolle.

Stichting Vrienden van U3L

Deze stichting ondersteunt het werk van U3L onder meer door het vergroten van de bekendheid van U3L en denkt mee over een goed en gevarieerd cursusprogramma.

U3L Nieuwsbrief december 2021

 
Er zijn in het najaar 2021 in totaal elf cursussen gestart in  Zwolle, Hengelo en Enschede. Dank voor uw aanmelding en deelname!
 
Corona-ontwikkeling
Het omikronvirus is in opkomst. De nieuwe lockdown heeft direct gevolgen voor de U3L-cursussen. De cursussen die tot 14 januari 2022 zouden starten worden uitgesteld. Daarna wordt beslist of en wanneer de colleges door kunnen gaan. Inschrijving voor cursussen blijft mogelijk.
Kent u belangstellenden voor één van de U3L- cursussen dan kunt u hen verwijzen naar de website U3L.nl of een cursusboekje voor hen aanvragen via een email naar adm@u3l.nl.
 
Afscheid van Teo Duning
Op 6 december 2021 heeft Teo Dunning, programmacoördinator U3L, afscheid genomen van het U3L-bestuur. Hij heeft zich jarenlang intensief ingezet als programma-coördinator en samen met de Programma Advies Commissies een inhoudelijk goed onderbouwd en boeiend programma samengesteld in de regio’s Zwolle en Twente.

 

Vacature programma coördinator U3L
We zijn op zoek naar u!
Leven Lang Leren (site U3L.nl) initieert en organiseert al vele jaren een aansprekende selectie voordrachten en colleges met maatschappelijke en culturele allure voor senioren met een HBO- of academische achtergrond. Een uitgelezen docentencorps biedt u leerrijke en ontspannen presentaties in de regio’s Zwolle en Twente.
Als lid van het U3L Bestuur staat u onze competente vrijwilligersorganisatie met raad en daad terzijde, gemiddeld een halve dag in de week. Uw taak omvat: samenwerking met de programma-advies commissies; planning; contact met docenten; boeking coördinatie en locatiebeheer. De door u gemaakte kosten worden vergoed.
Past u deze vrijwilligersjob, die inzet vraagt en veel voldoening geeft, dan maken we graag kennis met u. Uw brief kunt u sturen naar adm@u3L.nl. Informatie: (06146760707).
Op de website vindt u de volledige vacaturetekst op u3l.nl/news.
 
De programma adviescommissies in Twente en Zwolle
 Er wordt door de PAC's gewerkt aan een nieuwe programma 2022-2023, dat gepresenteerd zal worden in mei 2022 in Zwolle en Twente.
Er komen weer boeiende korte zomercolleges. Heeft u suggesties voor het nieuwe programma of kent u docenten die u bij U3L als docent zou willen ontmoeten dan graag bericht naar adm@u3l.nl.
Het team van PAC Twente, bestaande uit Mart Gijssen, Jeannette Freriks en Carla Perik- de Roos, heeft een vacature voor een commissielid. Wilt u meedenken over het U3L programma in Twente: op de u3l.nl/news vindt u de vacaturetekst.

Vrienden van U3LDe nieuwjaarsbijeenkomst van de Vrienden van U3L op 5 januari 2022 is geannuleerd vanwege corona. De Vriendenmiddag zal verschoven worden naar april 2022.
Op de contributie voor het lidmaatschap van Vrienden van U3L krijgt u coronakorting. Het donatiebedrag voor de Stichting Vrienden van U3L wordt voor 2022 eenmalig aangepast naar € 10 voor een persoon en €15 voor twee personen die wonen op hetzelfde adres.
Dit is misschien een mooie gelegenheid om eens kennis te maken met de Stichting Vrienden van U3L. Voor meer informatie en inschrijving:
Robert Scholma, voorzitter Vrienden van U3L, robertscholma@hotmail.com 
Freda Miltenburg, secretaris  freda@miltenburgmail.nl.
 
Lezing Edward van der Tuuk
 

Drs. Edward van der Tuuk, filosoof, verzorgt al vele jaren cursussen voor U3L.
Hij geeft op woensdag 16 februari van 19.30 – 21.00 uur een lezing:
Botsende culturen – democratie in tijden van identiteitspolitiek.
over democratie - polarisering, publieke sfeer en debat
Locatie: Stadkamer Zwolle, Zeven Alleetjes 1a 8011 CV.
Meer informatie over deze lezing op u3l.nl/news.
 
Uitgelichte cursus
De cursus Dood op verzoek wordt gegeven in Enschede door Sytske van der Meer en Jan de Heer.Beide docenten zijn arts en hebben ervaring als scen-arts. Ze zijn werkzaam bij het expertisecentrum euthanasie.
Wat betekent een euthanasieverzoek voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving van iemand die lijdt, welke procedure wordt gevolgd, aan welke regels zijn scen-artsen gebonden, etc.
U kunt al dit soort vragen aan Sytske van der Meer en Jan de Heer stellen. Zij belichten de Geschiedenis van de Wet toetsing Levensbeëindiging, het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie, de rol van de wilsverklaring en euthanasie bij niet levensbedreigende aandoeningen.
Het is een boeiende en eigentijdse cursus, die zeer relevant kan zijn om een beter beeld te krijgen van wat euthanasie inhoudt, c.q. kan inhouden.
Drie colleges op 2-9-16 maart, bibliotheek Enschede.
Meer informatie en inschrijving: U3L.nl.

Filosofische café’s
In Zwolle en Twente zijn filosofische café’s. Zij organiseren avonden met een spreker, socratisch gespreksgroepen en lees- en wandelgroepen over filosofie.
Het bezoeken van een filosofisch café biedt een mooie optie om naast de U3L- cursussen mensen te ontmoeten met een vergelijkbare belangstelling.
Meer informatie: filosofischcafezwolle.nl, filosofiecafetwente.nl.

Tenslotte
We wensen u en uw dierbaren fijne feestdagen en een gezond en verrijkend 2022 met meer mogelijkheden en minder lockdown.

Copyright © U3L Univerisiteit Leven Lang Leren 2020, All rights reserved.
U ontvangt dit bericht, omdat u eerder hebt aangegeven informatie te willen ontvangen over onze colleges.
Ons mailadres is:
adm@u3l.nl
Van Pallandtmarke 101
8016 CV ZwolleThis email was sent to <<uw e-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
U3L, Universiteit Leven Lang Leren · van Pallandtmarke 101 · Zwolle, Ov 8016 CV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp