Copy

Aanmelden

U kunt zich op de website aanmelden voor een cursus. Kunt of wilt u zich niet aanmelden via de website dan is aanmelding per e-mail of brief mogelijk. Zie hier.

Voor de werkwijze en de algemene voorwaarden waaronder de cursussen worden gegeven klikt u hier.

Contact met U3L

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u een e-mail sturen naar adm@u3l.nl of per post naar U3L Van Pallandtmarke 101 8016 CV Zwolle.

Stichting Vrienden van U3L

Deze stichting ondersteunt het werk van U3L onder meer door het vergroten van de bekendheid van U3L en denkt mee over een goed en gevarieerd cursusprogramma.

Nieuwsbrief 3 april 2023

Excursie Museum Bussemakerhuis met lezing 'Ontrafeld bewijs, 17e eeuw schilderdoek geeft zich bloot'

Beste belangstellenden van U3L,

Kent u de levensgrote portretten die Rembrandt van Rijn schilderde van Marten Soolmans en Oopjen Coppit? Achter elk schilderij zit wel een bijzonder verhaal, maar het verhaal van het doek waarop dit 17e eeuwse liefdespaar is geschilderd is, daar wisten we tot voor kort maar weinig van. Hoe werden deze doeken gemaakt, door wie, hoe kwamen schilders aan hun schilderdoek en was het schilderdoek in die tijd eigenlijk wel van linnen? Onderzoekers en restauratoren van het Rijksmuseum in Amsterdam, een weefster en medewerkers van Museum Bussemakerhuis werkt samen om antwoorden op deze vragen te vinden.

Conservator en curator Wilma Witteman van het Bussemakerhuis vertelt u een korte lezing alles over het onderzoek naar het 17e eeuwse linnen, aansluitend brengt u een bezoek aan de tentoonstelling waarbij Wilma Witteman voor vragen beschikbaar is. Ook krijgt u en een demonstratie weven op een 17e eeuws weefgetouw door mevrouw Iet van de Berg.

De excursie vindt plaats op dinsdag 18 april 2023, begint om 14.00 uur en duurt in totaal ongeveer 2 uur
Natuurlijk krijgt u een kopje koffie of thee met Twentse krentenwegge.

N.b. 1 Museum Het Bussemakerhuis is gevestigd in een historisch pand zonder lift. Daardoor is een deel van het museum minder goed toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn en niet toegankelijk voor mensen in en rolstoel.

N.b. 2 De toegang tot het museum á € 7,50 is niet bij de prijs inbegrepen.
Heeft u een museumkaart, dan is de toegang gratis.

Kijk voor meer informatie op www.u3l.nl onder het kopje 'Hengelo' (cursusnummer HE23-05) en geef u op

Copyright © U3L Univerisiteit Leven Lang Leren 2020, All rights reserved.
U ontvangt dit bericht, omdat u eerder hebt aangegeven informatie te willen ontvangen over onze colleges.
Ons mailadres is:
adm@u3l.nl
Van Pallandtmarke 101
8016 CV Zwolle