Copy

Aanmelden

U kunt zich op de website aanmelden voor een cursus. Kunt of wilt u zich niet aanmelden via de website dan is aanmelding per e-mail of brief mogelijk. Zie hier.

Voor de werkwijze en de algemene voorwaarden waaronder de cursussen worden gegeven klikt u hier.

Contact met U3L

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u een e-mail sturen naar adm@u3l.nl of per post naar U3L Van Pallandtmarke 101 8016 CV Zwolle.

Stichting Vrienden van U3L

Deze stichting ondersteunt het werk van U3L onder meer door het vergroten van de bekendheid van U3L en denkt mee over een goed en gevarieerd cursusprogramma.

Nieuwsbrief 8 mei 2023


Beste belangstellenden van U3L,

In onze vorige nieuwsbrief vertelde ik u al dat de activiteiten van de Zomeracademie van U3L zo goed als rond zijn. Inmiddels staan de laatste punten op de i en alle activiteiten voor de Zomeracademie op onze website.
Ik vraag uw aandacht voor de serie muziekcolleges van Marcel Zwitser, de lezing over de Hanze door Tiem van Dalfsen en voor ‘Dagje Urk’ dat voor u werd samengesteld door Teun Juk. En natuurlijk laat ik die andere leuke en leerzame activiteiten die u in de vorige nieuwsbrief aantrof ook dit keer niet onvermeld.
Ik wens u veel leesplezier en een heel mooi en leerzaam zomerseizoen toe.
 
Tine Zevenhuizen, cursuscoördinator
 
Marcel Zwitser, Beroemde symfonieën uit de 19e eeuw
Musicoloog en muziektheoreticus Dr. Marcel S. Zwitser is geen onbekende bij U3L. In Zwolle gaf hij al diverse lezingen over klassieke muziek voor een enthousiast publiek. Deze zomer presenteert hij de serie ‘Beroemde symfonieën uit de 19e eeuw’ waarin hij op drie maandagochtenden drie beroemde symfonieën uit de 19e eeuwse muziek op toegankelijke wijze bespreekt. De serie is als losse muziekcolleges te boeken, maar u kunt vanzelfsprekend ook de hele serie volgen.

Nieuw op de website

Zwolle en Hengelo
Beroemde symfonieën uit de 19e eeuw, deel 1

Ludwig van Beethoven, Symfonie nr.3 in Es, op.55 ‘Eroica’ In zijn Derde symfonie (1803-1804) blies Ludwig van Beethoven (1770-1827) de klassieke symfonie van Haydn en Mozart op en luidde de muzikale romantiek in.

Het muziekcollege van Marcel Zwitser vindt plaats op maandag 12 juni in de Groote Sociëteit in Zwolle vanaf 10.00 uur en op dinsdag 13 juni in Museum Hengelo in Hengelo vanaf 10.00 uur. Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op.

Zwolle en Hengelo
Beroemde symfonieën uit de 19e eeuw, deel 2

Hector Berlioz, Symphonie fantastique in c, op.14
De Symphonie fantastique (1830) van Hector Berlioz (1803-1869) is de eerste echte programmasymfonie uit de muziekgeschiedenis, wat wil zeggen dat dit de eerste symfonie waarin middels een suggestief gebruik van met name klankkleuren een verhaallijn wordt gesuggereerd.

Het muziekcollege van Marcel Zwitser vindt plaats op maandag 26 juni in de Groote Sociëteit in Zwolle vanaf 10.00 uur en op dinsdag 7 juni in Museum Hengelo in Hengelo vanaf 10.00 uur. Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op.

Zwolle en Hengelo
Beroemde symfonieën uit de 19e eeuw, deel 3

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, Symfonie nr.6 in b, op.74 ‘Pathétique’

 De plotselinge dood van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893), negen dagen na de door hemzelf gedirigeerde première van zijn Zesde symfonie (1893) luidde het begin van een grote geruchtenstroom om deze symfonie in.

Het muziekcollege van Marcel Zwitser vindt plaats op maandag 10 juli in de Groote Sociëteit in Zwolle vanaf 10.00 uur en op dinsdag 11 juli in Museum Hengelo in Hengelo vanaf 10.00 uur. Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op.

Nieuw op de website!

Genemuiden

Tiem van Dalfsen, De Hanze in Nederland. Ontstaan, Nut en Noodzaak
Dit jaar staat de Hanze, het Middeleeuwse handelsverbond van kooplieden en steden, in het middelpunt van de belangstelling. Ook U3L sluit hierbij aan. Tiem van Dalfsen vertelt over de hongersnood die in de 12e en 13e eeuw in onze gebieden heerste. Hoe ontstond die en hoe droeg de Hanze bij aan de oplossing van het probleem? Een relatief groot aantal Hanzesteden in ons gebied ligt aan een rivier. In de meeste andere landen is dat anders. Hier was de Hanze veelal gebonden aan zeehavens. Polen vormde net als ons gebied een uitzondering. Van Dalfsen vertelt hoe de Hanze in Polen voet aan de grond kreeg en hoe anders dat proces bij ons verliep.
 
De lezing van Tiem van Dalfsen vindt plaats in ’t Olde Stadhuus in Genemuiden Op 11 juli vanaf 10.00 uur.
Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u snel op. De lezing staat vermeld bij de cursussen/lezingen van Zwolle.

Urk

U3L nodigt u deze zomer van harte uit voor een ‘Dagje Urk’. Wij bieden u een dagvullend programma over deze bijzondere gemeente in de provincie Flevoland met een rijke geschiedenis als eiland in de Zuiderzee. Deze dag werd speciaal voor u samengesteld door Teun Juk. Hij werkte jarenlang bij de gemeente Urk, is raadslid in Hattem en auteur van het boek ‘Verering van de heilige Anna in Hattem’.  Vorig jaar zomer gaf Teun Juk voor U3L nog en zeer interessante lezing over dit onderwerp.
Wat kunt u van ons verwachten? Wel, we beginnen met een Lezing ‘Schateiland Urk’, door de heer K. Post. Met hem maakt u een reis door tijd in de ‘Timmerschuur van Hagendoorn’, de archeologische schatkamer op Urk.
Aansluitend geeft de heer M. Bogerd een lezing ‘Urk in de 20e eeuw’. Waarna u meeloopt met een rondleiding door Museum Het Oude Raadhuis. Tussen de middag geniet u gezamenlijk van een gezellige lunch, waarna u in de middag meeloopt met een Stegentocht door het oude Urk.
 
Dagje Urk vindt plaats op dinsdag 22 augustus vanuit Museum het Oude Raadhuis op Urk en start om 10.00 uur. Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op. De lezing staat vermeld bij de cursussen/lezingen van Zwolle.
Enschede

Nicolaas Kraft van Ermel, Grensland Oekraïne: een oorlog gedicteerd door de geschiedenis


Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat Europa werd opgeschrikt door de éérste grote oorlog tussen staten sinds WO II. Naast alle schokkende feiten die zich in Oekraïne ontvouwen springt in het oog dat zowel Rusland als Oekraïne de geschiedenis op een andere manier begrijpen.
In zijn lezing vertelt Nicolaas Kraft van Ermel, wat deze tegengestelde geschiedverhalen zijn en hoe deze de ideologische basis hebben gelegd voor het huidige conflict. Daarbij worden de nodige feiten van ficties gescheiden. Uiteraard met de meest actuele stand van zaken.  
 
De lezing van Nicolaas Kraft van Ermel vindt plaats in de Bibliotheek van Enschede op maandagavond 22 mei en begint om 19.00 uur.

Let op! De zomeracademie begint vroeg dit jaar! De lezing van rasverteller Nicolaas Kraft van Ermel over Grensland Oekraïne is al snel! Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op.

Zwolle en Hengelo
Gregor Dijkhuis, De Welfen en de Staufen

In deze eendaagse cursus wordt u deelgenoot gemaakt van de lotgevallen van verschillende generaties uit de  twee grote vorstenhuizen uit de 12e en 13e eeuw: het Frankische huis van de Welfen en het huis van de Zwabische Staufers. Twee dynastieën die nauw met elkaar verbonden waren door familiebanden – maar ook door conflicterende ambities. Een cursus als een familiealbum met een bonte reeks vreugdevolle en tragische belevenissen. Met grote namen als Frederik Barbarossa, Frederik II, Hendrik de Leeuw en Otto IV.

De studiedag van Gregor Dijkhuis vindt plaats op donderdag 15 juni in de Jeruzalemkerk in Zwolle en op donderdag 22 juni in Museum Hengelo in Hengelo en start op beide locaties om 10.30 uur. 
Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op. 


Zwolle
Katrien Keune, Operatie Nachtwacht: Onderzoek van Rembrandt's meesterwerk


De Nachtwacht kent u natuurlijk allemaal. Maar was de Nachtwacht eigenlijk wel zo donker bedoeld? Wat is die wittige waas boven het hondje? Welke pigmenten gebruikte Rembrandt eigenlijk? Dit zijn enkele van de vele vragen die het onderzoeksteam van ‘Operatie Nachtwacht’ zich in 2019 stelde. Prof. Dr. Katrien Keune is chemicus en opereert op het snijvlak van kunstgeschiedenis en natuurwetenschap. Zij is verantwoordelijk voor het natuurwetenschappelijk onderzoek tijdens Operatie Nachtwacht èn kan geweldig vertellen over haar werk!
 
De lezing van Katrien Keune vindt plaats op vrijdag 16 juni in de Jeruzalemkerk in Zwolle en start om 10.00 uur. Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op.


Zwolle en Hengelo
Jeanne van der Stappen Het beeld van de boer in de kunst van de Middeleeuwen


Jeanne van der Stappen geeft deze zomer een lezing over een historisch onderwerp, dat tegelijkertijd verrassend actueel is. Wie namelijk denkt dat de huidige boerenprotesten een nieuw verschijnsel zijn, heeft het mis. Ook in de middeleeuwen kwamen boerenopstanden voor. In haar lezing vertelt Jeanne van der Stappen u hoe men in de middeleeuwen aankeek tegen de boer en zijn werkzaamheden.

De lezing van Jeanne van der Stappen vindt plaats op donderdag 22 juni in de Jeruzalemkerk in Zwolle en op donderdag 29 juni in Museum Hengelo en start op beide locaties om 14.00 uur. Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op.

Zwolle en Hengelo
Lisette le Blanc, Van Gogh in Auvers sur Oise


Kunsthistoricus Lisette le Blanc sluit met deze haar lezing aan op de tentoonstelling Van Gogh in Auvers sur Oise in het Van Gogh Museum in Amsterdam Zij vertelt u vertelt over de laatste maanden van het leven van de grote schilder in Auvers sur Oise, een pittoresk dorp in de omgeving van Parijs. Ondanks zijn kwetsbaarheid en zijn gevoelens van eenzaamheid en mislukking maakte hij in deze laatste fase enorm krachtige werken. En maakt een geheel nieuwe artistieke ontwikkeling door.

De lezing van Lisette le Blanc vindt plaats op donderdag 6 juli in de Jeruzalemkerk in Zwolle en start om 10.00 uur. Eveneens op donderdag 6 juli geeft zij deze lezing in Museum Hengelo, deze start om 14.00 uur. Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op.
 
Zwolle en Hengelo
Birthe Weijkamp, Mode door de eeuwen heen

We zijn er ongemerkt elke dag mee bezig: kleding! Iedereen kleedt zich aan en is daarmee (on)bewust deel van het modesysteem. In deze lezing neemt Birthe Weijkamp u in vogelvlucht mee langs vier eeuwen modegeschiedenis. Van de grote plooikragen uit de zestiende en zeventiende eeuw, langs de robes van de achttiende naar de hoepelrokken van de negentiende eeuw. In het tweede gedeelte ligt de nadruk op de twintigste eeuw waarin de modeontwerper een grote rol gaat spelen. Aan de hand van originele kledingstukken wordt gekeken naar de stoffen en de manier waarop kleding gemaakt en gedragen werd.

De lezing van Birthe Weijkamp vindt plaats op woensdag 12 juli in de Jeruzalemkerk in Zwolle en start om 10.00 uur. Eveneens op 12 juli geeft zij de lezing in Museum Hengelo. Deze start om 14.00 uur. Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op.

Zwolle en Hengelo
Lisette le Blanc, Het jaar 1513 en 1913


Lisette le Blanc geeft deze zomer nog een lezing, namelijk ‘Het jaar 1513 en 1913’. Twee heel verschillende jaren, maar ook jaren met veel overeenkomsten. In 1513 beleefde de Renaissance zijn hoogtepunt. Kunst en wetenschap bloeien, maar er zijn ook politieke spanningen. Dat geldt ook voor het jaar 1913, de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. Ook in deze tijd een explosie van creativiteit. In deze boeiende lezing vertelt Lisette le Blanc u wat er zo bijzonder is aan deze twee jaren.

De lezing van Lisette le Blanc vindt plaats op donderdag 20 juli in De Groote Sociëteit in Zwolle en start om 10.00 uur. Eveneens op 20 juli vindt de lezing plaats in Museum Hengelo, deze start om 14.00 uur. Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op.

Hattem

Geert Jonker, Molens en hun molenaars

Historische windmolens ontstonden eeuwen geleden als energiebron voor arbeidsintensieve en zware werkzaamheden. Molenaar Geert Jonker van korenmolen de Fortuin in Hattem neemt u mee in de geschiedenis van molens in het algemeen en die van Korenmolen de Fortuin in het bijzonder. Op het programma staat niet alleen een lezing, maar ook een kijkje in Korenmolen De Fortuin. Hierbij komt u alles te weten over het mechaniek van deze bijzondere molen.

De excursie met lezing door molenaar Geert Jonker vindt plaats op woensdag 23 augustus in Molen de Fortuin in Hattem en start om 14.00 uur. Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op.

Borne
Excursie Bussemakerhuis met lezing van Wilma Witteman, B.L.A.U.W.


Deze zomer presenteert Museum Het Bussemakerhuis in Borne de tentoonstelling B . L . A . U . W - BLAUWVERVEN EN BLAUWDRUKKEN. Het museum verwierf onlangs het patronen en receptenboek uit 1811 van blauwdrukker en verver Johannes Mulder (1776-1856) uit Borne.
Wilma Witteman vertelt u in haar lezing alles over blauwverven en blauwdrukken, twee bijzondere oude ambachten die ooit gemeengoed waren in Twente, maar nu in Nederland zo goed als verdwenen zijn. Daarna bekijkt u gezamenlijk de tentoonstelling.
 
De excursie naar het Bussemakerhuis in Borne met lezing van Wilma Witteman vindt plaats op woensdag 30 augustus in het Bussemakerhuis in Borne en start om 11.00 uur. Kijk op www.U3L.nl voor meer informatie en geef u op.
 

Copyright © U3L Univerisiteit Leven Lang Leren 2020, All rights reserved.
U ontvangt dit bericht, omdat u eerder hebt aangegeven informatie te willen ontvangen over onze colleges.
Ons mailadres is:
adm@u3l.nl
Van Pallandtmarke 101
8016 CV Zwolle