Copy
A28 moet veilig zijn voor dieren

Acht Groningse natuurorganisaties, waaronder Het Groninger Landschap, hebben een brandbrief geschreven aan verantwoordelijk minister Schultz van Haegen voor een veilige oversteek voor dieren op de A28. Deze dringende oproep is gedaan omdat het stuk van de A28 tussen Groningen – Zuid en De Punt voor dieren een onneembare barrière vormt.  Nog in mei 2014 werd op de A28 een otter aangereden, een van de twee otters die in de Onlanden waren gesignaleerd. Ook een bever en een boommarter vonden op de snelweg hun einde, naast de meer algemene zoogdieren als ree, das, haas, steenmarter en bunzing.

Het lot van deze dieren, die door gezamenlijk natuurbeheer in het kader van de EHS willen verplaatsen van gebied naar gebied, heeft de natuurorganisaties genoodzaakt de brief met de dringende oproep aan de verantwoordelijke minister te sturen.  “Wij roepen u dringend op om op zo’n kort mogelijke termijn voorzieningen te treffen waardoor de A28 tussen Groningen en De Punt veilig passeerbaar wordt voor dieren. Op korte termijn kan hiermee onnodige sterfte onder dieren voorkomen worden, op lange termijn wordt hierdoor de basis gelegd voor levensvatbare populaties van dieren als otter en bever. De oplossing zal moeten bestaan uit het creëren van voldoende onderdoorgangen onder de snelweg in combinatie met het aanbrengen van geleidende rasters over het gehele traject.”

Juist vorige week heeft de rechtbank in Den Haag een uitspraak gedaan  dat de Staat een verantwoordelijkheid heeft om de otter toekomstperspectief te bieden in Nederland. Tegelijkertijd is door 14 partijen het initiatief OtterChallenge gestart, met als gezamenlijke ambitie om in Nederland een levensvatbare populatie otters te krijgen van minimaal 1000 dieren. Voor de situatie in Groningen is aanpak van de A28 topprioriteit.

 


Einde persbericht
Nadere informatie: Het Groninger Landschap: Inge Scheper, hoofd Communicatie
06-57914742. Rijksstraatweg 333, 9752 CG HAREN. Telefoon (050) 313 59 01

Bijschrift foto: Otter - fotograaf: Silvan's Wildlife)


 
 
 

Volg ons ook op Twitter en Facebook
Stichting Het Groninger Landschap
Rijksstraatweg 333
9752 CG Haren
050 - 313 59 01
info@groningerlandschap.nl
www.groningerlandschap.nl
KvK: 41009551

Deze e-mail wordt u toegestuurd door Stichting Het Groninger Landschap. Als u er zeker van wilt zijn dat u deze e-mail ontvangt in uw inbox dan kunt u ons adres toevoegen aan uw adresboek of lijst met veilige adressen. Wij sturen deze e-mail omdat u ons uw e-mail adres gaf om u informatie over producten en promoties te sturen. U ontvangt deze nieuwsbrief op het volgende e-mailadres: <<E-mailaddress>>.