Copy

Villa for You

Bekijk deze e-mail in uw browser

Een warm welkom in koude tijden


Europa, Nederland en Utrecht hebben de afgelopen maanden veel vluchtelingen verwelkomd. Utrechters zijn bezorgd over wat er met deze grote groep vluchtelingen gaat gebeuren. De vluchtelingen zelf delen dezelfde zorgen. Zij vragen zich af wat er met hen gaat gebeuren.
Een deel van de vluchtelingen krijgt op termijn asiel, een ander deel moet terug naar het land van herkomst. Vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn en (voorlopig) nog in Nederland blijven, zijn hier helaas niet (altijd) legaal. Villa Vrede wil deze groep ongedocumenteerden een plekje geven om zich welkom te voelen en dat doet zij nu al bijna twee jaar. Omdat de nieuwkomers vaak nog bezig zijn met asielprocedures, komen zij nog niet bij Villa Vrede. Wel merken we dat mensen sneller vanuit AZCs op straat worden gezet en dan naar steden zoals Utrecht trekken. 

Een goed begin van 2016

Het jaar 2015 was een succesvol jaar en dat werd natuurlijk samen gevierd. Sinterklaas kwam langs met schoencadeautjes en tijdens het kerstfeest van Villa Vrede mochten wij maar liefst 80 mensen verwelkomen. Oud & Nieuw werd swingend gevierd met een multiculturele disco. Ook hebben we genoten van particuliere initiatieven zoals de benefietavond van het Comedyhuis en het benefietconcert van studentenvereniging AEGEE. Daarbij zijn wij erg blij dat wij met een deel van het opgebrachte geld van de campagne de keuken hebben kunnen verbouwen. 

De campagne om meer Utrechters aan ons te binden, was ook een succes. Helaas hebben we niet de 200 donateurs gehaald, maar toch omgerekend 130 structurele 'vijfjesleden' gevonden. Jullie geld is én blijft erg welkom om Villa Vrede nu en de komende jaren open te houden. 

Nieuwe gezichten bij Villa Vrede

De afgelopen weken hebben wij veel nieuwe bezoekers welkom mogen heten. Ook verwelkomen wij Iris Leenknegt in de functie van Activiteitenbegeleider voor 12 uur in de week. Iris gaat ons helpen met het coördineren van bestaande en opzetten van nieuwe activiteiten voor de bezoekers. Nieuw geplande activiteiten zijn bv. breiles en fotografieles. Daarnaast komt er ook een maandelijkse informatie/ voorlichtingsmiddag over onderwerpen die voor onze bezoekers van belang zijn om zich in Utrecht te redden.

Niet welkom?


De meeste van onze bezoekers voelen zich niet welkom in Nederland. Ze worden als probleem gezien en niet als mensen met waardevolle capaciteiten en wensen. Hun leven staat vaak voor langere tijd stil wat slecht is voor hen en voor Nederland. Villa Vrede heeft zich aangesloten bij de beweging 'Aan de Slag'. Dit initiatief probeert de mogelijkheden voor (vrijwillig) werk en scholing te verruimen. Dit gebeurt onder andere door middel van een manifest.
Helpen jullie mee door te tekenen en het manifest te verspreiden? Ook fijn als je de campagne volgt en deelt via facebook en twitter

Tijd voor een feestje!


Op 5 maart 2016 bestaat Villa Vrede 2 jaar. Wij willen dat graag vieren met alle bezoekers, vrijwilligers en natuurlijk iedereen die ons steunt. Wij willen jou daarom van harte uitnodigen om deze dag langs te komen bij Villa Vrede. Houd de website en/of Facebook in de gaten voor meer informatie t.z.t. Op 12 maart doet Villa Vrede ook weer mee aan NL Doet van het Oranje Fonds. Als je wilt komen feesten of klussen, je bent van harte welkom!

 

De ontmoetingsplaats in Utrecht waar vluchtelingen altijd welkom zijn !

Spullen

Wij zijn altijd blij met:
Fietsen 
Fietssloten
Fietslichten
(Rug)tassen
Tandpasta, body lotion e.d.

Wilt u iets anders doneren? Neem gerust contact met ons op.

 Portret van Iris 

Ik, Iris Leenknegt, ben net aangenomen bij Villa Vrede als activerend begeleider. Ik heet jullie welkom. Deze plek, waar ik anderhalf jaar heb gewerkt als vrijwilliger, is een thuis. Velen culturen, verschillende karakters die door weer en wind fietsen om bescherming te vinden bij Villa Vrede, betekent een warm huis. Ik voel me hier welkom, ondanks de cultuur verschillen leren mensen elkaar kennen en elkaar begrijpen. Veel gelach en veel  gepraat kun je vanuit het kantoor horen. Het geschreeuw en gejoel om de voetbaltafel maakt de sfeer helemaal af. Lekker eten, slapende mensen op de banken en cursussen die tussendoor worden gegeven zet het beeld van Villa Vrede neer.
Ik ben blij hier te kunnen werken, ik ben blij dat ik deze mensen mag leren kennen, ik ben trots dat een plek zoals dit kan bestaan in deze roerige tijden. Ondanks de moeilijke situatie waar de bezoekers zich in bevinden, kan er toch een kleine veilige wereld voor ze geschapen worden.
Bedankt  vrijwilligers, donateurs en andere betrokkenen.


 
Steun Villa Vrede


 
Geef iedereen de kans om te participeren

Teken het manifest
 
Twitter
Website
E-mail
YouTube
LinkedIn
Copyright © *2014* *|VillaVrede|*.

U ontvangt onze tweemaandelijkse nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.
Mocht u hiervoor geen belangstelling (meer) hebben dan kunt u zich hieronder afmelden. 

Ons e-mail adres is: villavrede@gmail.com

Ons bezoekadres is:
Villa Vrede
Wijnesteinlaan 4
UtrechtUtrecht 3525 AL
Netherlands

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief    |   Nieuwsbrief voorkeuren bijwerken    |   E-mail doorsturen