Copy
Vaata seda e-maili oma brauseris

Eesti Inimõiguste Keskuse nädalakiri 16/09/2015

 

Hea toetaja!


Sellel nädalal toome Sinuni Delfis toimuva pagulasarutelu, kus registreeritud kasutajad saavad ekspertidega nõu pidada. Lisaks räägime ühest sildistavast avaldusest, vihakõnest, lastest kohtumenetluses, õiguskantsleri tegevusest ja inimeste muredest Viimsi turvalisuspäeval. Lõpetuseks loomulikult ka lugemissoovitused.
 

Head lugemist!
 

 

Delfis saab pagulasteemadel ekspertidega nõu pidada


Delfi, Eesti Päevaleht ja Sõbralik Eesti alustasid arutelumaratoni registreeritud kommentaariumis, et kuulata skeptikuid, miks eestlased ei taha enda sekka pagulasi ning et püüda neile selgitada ja põhjendada, miks ränne on tänapäeval paratamatu ja ka Eestil tuleb selles protsessis olla osaline. Järgmine võimalus arutleda on juba neljapäeval kell 10-12. Ekspertidena osalevad Sõbraliku Eesti, Eesti Inimõiguste Keskuse, Eesti Pagulasabi ja Hoolekandeteenuste esindajad. 

Vaata lisa Delfi veebilehelt.

Inimõiguste keskus ei nõustu ENÜ pöördumisega


Eesti Naisteühenduste Ümarlaua 10. septembril tehtud pöördumine "Kohustuslik kvoodisüsteem ei ole jätkusuutlik lahendus praegusele rändekriisile" ei ühti Eesti Inimõiguste Keskuse seisukohtadega. Ümarlaua liikmena pole me pöördumisele alla kirjutanud. Meie hinnangul on avaldus sildistav ning süvendab niigi levinud eel- ja eksiarvamusi pagulaste kohta.

Vihakõne ei ole vihane kõne, vaid midagi enamat


Vihakõne (inglise keeles hate speech) on mõiste, mida kasutakse argikeeles omajagu sageli, kuid mille sisu mõtestamisel on inimestel tihtipeale väga vastandlikud arusaamad ja emotsioonid, kirjutab võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal meie kodulehel. Oluline on mõista, et vihakõne ja vihane kõne ei ole sünonüümid, küll on sisuliselt sarnased mõisted vihakõne ja vaenu õhutamine. Vihakõne mõistet kohtab eelkõige tavakasutuses, kuid seadustest leiab vaenu õhutamise keelu.

Loe lähemalt keskuse veebilehelt.

Keskus töötab välja koolitusmaterjale, mis aitaksid lastega tegelevaid spetsialiste kohtumenetluses


15. septembril toimus Tallinnas Lastekaitsetöötajate XVI kogemusseminar, mis keskendus lapse huvidele ja õigustele nii kohtumenetluses kui lastekaitsevaldkonnas laiemalt. Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal tutvustas osalejatele uuringut "Lapsesõbralik õigusemõistmine - spetsialistide seisukohad ja kogemused", mida Eesti Inimõiguste Keskus koostöös PRAXISe ja Balti Uuringute Instituudiga läbi viis.

Samuti on keskus koostöös Inglismaa organisatsiooniga Coram Childrens Legal Centre läbi viimas projekti, mille käigus töötatakse välja just Eesti konteksti sobivad koolitusmaterjalid. Need aitavad lastega tegelevaid spetsialiste kohtumenetluses viisil, et tagatud oleks lapse parima huviga arvestamine. Kogemusseminari käigus toimus grupitöö, mille tulemusi arvestatakse koolitusmaterjalide koostamisel.

Lisainfot mainitud uuringu kohta leiab siit

Anni Säär andis Viimsi turvalisuspäeval tasuta õigusnõu


Keskuse õigusekspert Anni Säär käis koos teiste Naisjuristide Liidu liikmetega 12. septembril toimunud Viimsi turvalisuse päeval tasuta nõustamas. Kohaletulnutel oli väga erinevaid küsimusi, mis puudutasid internetis tegutsejate õigusi (kuidas kaitsta end häkkerite eest, mida olulist on vaja teada salasõnadest, kuidas toimida, kui oled identiteedivarguse ohver, mida teha, kui sinu pilte avalikustakse ilma sinu nõusolekuta), inimkaubandust ning selle ohvriks sattumise vältimist, tööõigust (millised on alaealiste õigused ja kohustused), tarbijate õigusi (millised on õigused, kui tellida kaupa teisest EL liikmesriigist), laste õigusi ning kas pagulaste vastuvõtmine mõjutab turvalisust.

Õiguskantsler andis ülevaate oma tööst


Õiguskantsler Ülle Madise andis eile Riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle õiguskantsleri 2014/2015. a tegevuse kokkuvõtte. Ülevaate sissejuhatuses selgitatakse, et õiguskantsleri prioriteet on inimene, tema õigused, vabadused, õiglased kohustused. Kui saadakse teada võimalikust põhiseaduslike õiguste rikkumisest, on tema ja ta kolleegide eesmärk otsekohe asja uurida ja vajadusel lahendus välja pakkuda. Kõik, vastu võetud ligi kolm tuhat avaldust, kirja ja küsimust, mis selle aja sisse jäid, väärivad ühe või teise nurga alt tähelepanu. Seda ka siis, kui probleemi või mure lahendamine õiguskantsleri pädevusse ei kuulu.

Loe õiguskantsleri 2014/2015. a tegevuse kokkuvõtet siit.

Lugemissoovitused 


ERR vahendas president Toomas Hendrik Ilvese kõnet riigikogu istungjärgu avamisel 
President Ilves: riigikogu ja valitsus leidku võimalused põllumeeste kiireks toetamiseks

ERR vahendas Riigikogu esimehe Eiki Nestori parlamendi sügisistungjärgu avakõnet
Nestor: kooseluseaduse rakendamisega läheb kuumaks aetud ühiskonnas veelgi palavamaks

Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal kirjutas Feministeeriumi lehel vihakõnest
Nädala sõna: vihakõne

Elise la Silva kirjutas Feministeeriumi lehel bioloogilisest reaalsusest ja sotsiaalsest konstrueerimisest
Rass kui reaalsus ja müüt
Kui soovid Eesti Inimõiguste Keskuse tegevusele ja eesmärkidele kaasa aidata, on selleks mitmeid võimalusi: 
  • Võid toetada keskust rahaliselt või aidata meid vabatahtliku tööga. Vaata lisa meie annetusportaalist anneta.humanrights.ee
  • Võid annetada raha või Swedbanki preemiapunkte annetusportaalis “Ma Armastan Aidata”
  • Võid tellida meilt inimõiguste ja võrdse kohtlemise alaseid koolitusi ning teenuseid. Täpsem teave telefonil 644 5148 või e-postil info@inimoigused.ee
Share
Tweet
Forward to Friend
Copyright © 2015 Eesti Inimõiguste Keskus/ Estonian Human Rights Centre, All rights reserved.


Lahku listist    Uuenda oma andmeid 

Email Marketing Powered by Mailchimp