Copy
Uitndoiging: Open WikiHouse #1, 25 mrt 20 u, RAP Leiden, Meelfabriek
View this email in your browser

OPEN WIKIHOUSE #1

UITNODIGING                                                                               

DOWNLOAD, PRINT EN BOUW JE EIGEN HUIS?
RAP LEIDEN PRESENTEERT: HOLLAND WIKIHOUSE EN HET NIEUWE DOE-HET-ZELVEN
 
Nederland is klaar voor de volgende revolutie, in de nasleep van de omwenteling die 3D printen de laatste jaren tot stand bracht: printen & bouwen. Op dinsdag 25 maart ben je van harte welkom bij Open WikiHouse #1 in de Meelfabriek in Leiden: een evenement waarbij professionals en geïnteresseerden samenkomen om de praktijk en theorie van print & bouwen te beleven.
 
Open WikiHouse
Rondom deze nieuwe bouwmethode organiseren Holland WikiHouse en RAP Leiden vier bijeenkomsten waarin, aan de hand van een aantal thema’s, de makers samen met sprekers en publiek de bredere ontwikkelingen willen bespreken rondom zelfbouw, open-source, cnc, innovatie in de bouw en ontwerp. Om tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van WikiHouse.
 
Open WikiHouse #1: Waarom WikiHouse?
In de eerste van 4 ‘open huizen’ wordt ingegaan op de logische vraag 'Waarom WikiHouse?'. In drie korte presentaties wordt het publiek meegenomen in de wereld van 3D-geprint-bouwen, de Derde Industriële revolutie en open source ontwerp.

Vincent Muller en Steve Swiggers van Holland WikiHouse / WikiHouseNL introduceren het fenomeen WikiHouse.

Hierna gaat Astrid van Roij-Lubsen van de Waag Society, instituut voor kunst, wetenschap en technologie, in op de (potentiële) maatschappelijke veranderingen die verbonden zijn aan de nieuwe 'doe-het-zelf' technieken 3d-printen en 3d-cutting.

Maarten Zeinstra van Kennisland, onderzoek- en adviescentrum voor de kennissamenleving, geeft vervolgens toelichting op de stand van zaken rondom open source design en de voor- en nadelen van creative commons in de ontwerpwereld.
 
Na deze presentaties vindt een discussie plaats met sprekers en publiek onder leiding van Atto Harsta, directeur van Aldus bouwinnovatie. Middels de casus 'Wiki Garden House 1.0', het eerste Nederlandse prototype waar Holland WikiHouse aan werkt, is het doel de in de zaal aanwezige kennis te benutten voor de verdere ontwikkeling van WikiHouse.
 
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
 
Wat:
Open WikiHouse #1: Waarom WikiHouse?
Datum:                 
25 maart 2014
Tijd:                       
20.00 uur
Sprekers:                
Vincent Muller en Steve Swiggers (Holland Wikihouse)
Astrid van Roij-Lubsen (Waag Society)
Maarten Zeinstra (Kennisland)
Atto Harstra, gespreksleider (Aldus Bouwinnovatie)
Waar:                     
RAP Leiden
Adres:                    
Oosterkerstraat 16, Leiden (Meelfabriek)
Entree:                   
gratis, graag aanmelden via www.rapsite.nl


 

Copyright © 2014 WikiHouseNL, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp