Copy
Save the Date: DuurzaamDoor bijeenkomst 7 november 2016 14.30 tot 18.00 te Enschede
View this email in your browser
Uitnodiging
DuurzaamDoor bijeenkomst

Minder voedselverspilling door te leren en te doen
Hoe kunnen ondernemers en het onderwijs samenwerken om kinderen bewuster te maken van voedsel(verspilling)?

7 november 2016 - 14.30 tot 18.00 
Designlab te Enschede
Aanmelden
"Als we jonge kinderen weer leren wat goed eten is, wordt onze toekomst gezonder en duurzamer." - YFM Voedselonderwijs verplicht voor ieder kind.
De (maatschappelijke) opgave:
Wat kunnen we doen om (jonge) (op)groeiende mensen voortdurend te prikkelen om verantwoord om te gaan met hun voeding? En dan met name om minder voedsel te verspillen. Wat kunnen ondernemers samen met het onderwijs doen? 
Voedselverspilling
Door voedselverspilling gaat er veel goed voedsel verloren. Een derde van het eetbare voedsel wordt verspild, terwijl miljarden mensen leven in honger en armoede. Voedselverspilling heeft impact op sociale, ethische, milieu- en economische aspecten. Het is een thema dat een ieder van ons raakt en een gevolg is van ons huidige voedselsysteem. Gezamenlijk kunnen we daar iets aan doen met gerichte acties en het delen van kennis.

Lees hier meer over de achtergrond van de bijeenkomst. 
Jongeren bewust maken
Het tegengaan van voedselverspilling begint bij bewustwording en educatie. Door kinderen al vanaf jonge leeftijd te laten nadenken over ons voedselsysteem en bewust te maken van de effecten van voedselverspilling, zullen veel van hen in de toekomst bewustere keuzen maken. En wellicht zullen ze zelfs  bijdragen aan oplossingen voor een duurzamer voedselsysteem.  Naast bewustwording en kennis, zijn het ook de ondernemers die invloed hebben op deze keuzes. Maken supermarkt, kantine, en restaurant het de kinderen makkelijk of moeilijk?

Bijeenkomst 'Hoe kunnen ondernemers en het onderwijs samenwerken om kinderen bewuster te maken van voedsel(verspilling)?
In de bijeenkomst "Minder voedselverspilling door te leren en te doen" willen we graag met ondernemers en het onderwijs (docenten en leerlingen) nadenken hoe we jongeren bewuster kunnen maken van voedsel en voedselverspilling. Met regionale partijen willen we graag kijken waar kan worden samengewerkt om aan deze bewustwording bij te dragen.

Het programma:

1. URGENTIE: waarom is voedselverspilling een belangrijk maatschappelijk thema?
2. GOEDE VOORBEELDEN: wat kun je er aan doen? En hoe doe je dat?
3. AAN DE SLAG: met elkaar om tafel om te komen tot praktische oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. 

Voor wie:
Ondernemers, Onderwijs (docenten en leerlingen), Onderzoek, Overheid, Maatschappelijke Organisaties.
Heeft u al een idee voor samenwerking?
Heeft u een idee voor samenwerking waarmee u aan de slag bent of wilt? En heeft u daar partners voor nodig om het te laten slagen of groter te maken? In de voorbereiding van de bijeenkomst komen we graag met u in contact.

We kijken er naar uit u te ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Rene Bruijns - RVO DuurzaamDoor
Margrethe Bongers - RVO DuurzaamDoor

Alain Tasma - Packable
Bart Groesz - Plus Rozenburg
Olivier Bello - Do It Advies
Marianne Karstens - Walnut FHM

 
Wilbert Pontenagel - Kennispark Twente
Anne van den Bos - Twente Academy Young
Miriam Iliohan - Designlab
Aanmelden
Het DesignLab is een platform voor multidisciplinaire samenwerking, innovatie en creativiteit, waar 'design research' wordt onderwezen, onderzocht en uitgevoerd vanuit een duidelijk eigen profiel: Science2Design4Society. 'Design' is hierbij het realiseren van creatieve en multidisciplinaire verbindingen tussen wetenschap en samenleving. Studenten en wetenschappers vanuit alle UT richtingen werken samen met externe partners aan het inzetten en verder ontwikkelen van wetenschappelijke en technologische inzichten bij het vinden en vormgeven van creatieve, innovatieve en betekenisvolle oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen.
DuurzaamDoor is een kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren. Het programma organiseert samenhang tussen landelijke, regionale en lokale initiatieven via ‘sociaal instrumentarium’ en het leren van elkaars ervaringen. Centraal hierbij staan de maatschappelijke thema’s energie, water, biodiversiteit, grondstoffen en voedsel.
 
Copyright © 2016 RVO - DuurzaamDoor, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp