Copy
Terugblik derde bijeenkomst Gelders Kennisnetwerk Voedsel
View this email in your browser

Terugblik Gelders Kennisnetwerk Voedsel - 30.4.2015 in Arnhem
Gelders Kennisnetwerk Voedsel
Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van initiatieven op het gebied van voedsel en brede maatschappelijke vraagstukken. Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel biedt praktische voorbeelden en oplossingen, vooral over de faciliterende rol van gemeenten bij initiatieven. Het delen van ervaringen, inspireren en aanreiken van praktische handvatten voor uw eigen werkpraktijk staan hierbij centraal. Ook bieden we de mogelijkheid voor advies op maat om vraagstukken specifiek voor uw gemeente uit te diepen. Het kennisnetwerk wordt georganiseerd en gefaciliteerd door de provincie Gelderland.

Terugblik 30 april: voedsel op de politieke agenda, hoe en wat?

Op 30 april waren we met bijna 30 mensen bij elkaar in de kas van Stadstuin Kweekland in Arnhem. Een prachtige ontmoetingsplek midden in het groen! Het thema voor deze derde bijeenkomst van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel was 'Voedsel op de politieke agenda, hoe en wat?'.

Ine van Burgsteden, wethouder in de gemeente Arnhem met onder andere openbare ruimte en groen in haar portefeuille, heette ons heel hartelijk welkom. Als boerendochter is ze heel enthousiast over alle bewegingen die er zijn om voedsel weer dichter bij de mensen te brengen. Vroeger had de moestuin vooral de functie van voedselvoorziening, maar nu herkent ze ook de functie die het heeft voor opdoen van werkervaring, mensen laten wennen aan arbeidsritme en een nuttige dagbesteding geven, maar ook werkgelegenheid, duurzaamheid en economie.

Ine: "Het is heel mooi dat zoveel Gelderse gemeenten het belang inzien van voedsel. Ik zie dat voedsel verbindt! In Arnhem proberen we zoveel mogelijk samen te werken met mensen in wijken. Experts zitten namelijk in de wijken zelf! Die activiteiten daar in de praktijk, vormen namelijk het nieuwe beleid."

De belangrijkste tip die Ine ons meegeeft is 'laat los!'. Het zijn de ondernemers en initiatiefnemers die vooral werk verzetten. Als gemeente kun je hen helpen door er naast te gaan staan en samen te kijken hoe je hen verder kan helpen. Samen optrekken. Ine: "Dat betekent ook loslaten. Laat je strakke doelen, planningen en stappenplannen los. Leer de samenleving dat zij hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Ga als gemeente met hen meebewegen en ontdek samen met hen waar je uitkomt."

Meer waardevolle inzichten en ideeën van de deelnemers delen wij in deze nieuwsbrief.

Manifest Stadslandbouw Arnhem

Presentatie door Betty Jacobi gemeente Arnhem en Steven Koster Puurland/Kweekland en lid van kernteam stadslandbouw Arnhem
Klik hier voor de volledige presentatie.

Betty Jacobi vertelt samen met Steven Koster over stadslandbouw in Arnhem: "Samenwerking met de stad is de succesfactor voor het realiseren van stadslandbouw in Arnhem. In het kader van de dag van de stadslandbouw 2012 is een kernteam stadslandbouw tot stand gekomen. Het kernteam bestaat uit actieve ondernemers, initiatiefnemers en gemeenteambtenaren. Een coalitie waarin de gemeente deelneemt op basis van gelijkwaardigheid. In november 2014 overhandigden zij het manifest stadslandbouw Arnhem aan burgemeester Kaiser en wethouder van Burgsteden. Het manifest verwoordt de visie van de stad op de stadslandbouw en de impact daarvan op de thema's voedsel, samenleving, gezondheid, omgeving, economie en educatie. Het manifest helpt om zowel 'binnen' de gemeente als 'buiten' meer ruimte en steun te vinden voor stadslandbouwinitiatieven. Tegelijkertijd is het manifest een begin van te vormen beleid en een meer permanente plek voor stadslandbouw in Arnhem." 

Vraagstukken die in Arnhem spelen zijn onder andere:
 • Hoe gaan we om met gronden die vrij komen? Op basis waarvan selecteer je de grond (of deze geschikt is voor stadslandbouw)? Hoe selecteer je de geschikte initiatiefnemer? Bijvoorbeeld als deze hoog scoort op alle 6 thema's uit het manifest?
 • Creëren van een aanspreekpunt voor stadslandbouw. Nu komen aanvragen vaak via veel verschillende ingangen binnen en worden elke keer anders beantwoord.
 • Verkrijgen van een bestuursopdracht voor ruimte, tijd en middelen voor stadslandbouw, bijvoorbeeld voor een ambtenaar in een vrije rol om de verbinding met de stad te kunnen (blijven) realiseren.
Tips uit Arnhem voor andere Gelderse gemeenten
 • Zorg voor politiek commitment
 • Zorg voor vrije rol + ondernemende ambtenaar
 • Breng diverse netwerken bij elkaar
 • Betrokkenheid van de gemeente zorgt ervoor dat partijen aansluiten
 • Landelijke Agenda Stadslandbouw opent deuren
 • Manifest Stadslandbouw Arnhem met partijen van onderop uit de stad is een goede manier om afspraken en ambities op de kaart te zetten
 • Houd er rekening mee dat bottum-up tijd kost en creativiteit
 • Het gaat om procesbenadering, dingen mogen fout gaan
 • Zorg er bij voorkeur voor om initiatiefnemers op locatie te ontmoeten. Zo leer je het initiatief beter kennen en dit persoonlijke contact wordt door initiatiefnemers zeer op prijs gesteld.
 • Toets nieuwe initiatieven licht aan de voorkant
 • Geef als ambtelijke pionier het stokje op tijd door
 • Interne weerstand kom je tegen
 • Zorg voor leuke ludieke acties en vier je successen!

Inspirerende voorbeelden van andere gemeenten

 
Ter inspiratie werden voorbeelden en inzichten uit andere gemeenten gedeeld om de veelzijdigheid aan vormen, manier van aanpak en inhoudelijke vraagstukken te illustreren. Lees meer:

 

'Van idee tot visie' - eigen conceptvisie's van gemeenten

Tijdens de workshop gingen de deelnemers van de gemeenten en provincie aan de slag om na te denken over hun eigen voedselvisie of manifest. Zij dachten na over de prioriteiten in de eigen gemeente/provincie en de rol die voedsel daarbij kan spelen. Onder meer gemeente Lochem is geprikkeld door alle voorbeelden en is van plan om gezamenlijk met lokale spelers toe te werken naar een manifest, met thema's zoals een vooruitstrevende landbouw en duurzaam voedsel.

Voorbeeld conceptvisie om zelf in te vullen
 

Hoe brengen we voedsel verder?

Gemeenten willen samenwerken om voedsel op de politieke agenda te zetten. Tijdens de netwerkbijeenkomst riepen gemeenten elkaar en de provincie op om gezamenlijk toe te werken naar een Gelderse visie of manifest op het gebied van voedsel. Zo'n 'visie/manifest' geeft de gemeenten de 'gids' die ze nodig hebben en geeft hen een middel om bestuurders en collega's van andere afdelingen te betrekken bij het thema voedsel.

Na drie bijeenkomsten van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel kijken de deelnemers dan ook graag vooruit naar een vervolg. Doel van het netwerk is volgens hen enerzijds elkaar helpen bij vraagstukken uit de praktijk en anderzijds het samen ontwikkelen van een koers door toe te werken naar een visie/manifest. In de volgende fase van het netwerk willen zij verbreding zoeken naar gemeente collega's van vastgoed en ruimtelijke ontwikkeling en naar bestuurders.

Het komende jaar zal de provincie Gelderland het netwerk voortzetten met netwerkbijeenkomsten, regionale bijeenkomsten en advies op maat. Met als doel alle Gelderse gemeenten optimaal te faciliteren bij de vraagstukken rondom het thema voedsel en brede maatschappelijke initiatieven, door gemeenten onderling met elkaar te verbinden en kennis breed te delen.

Er is nog meer...

Op de website www.voedselbijgeldersegemeenten.nl vindt u meer informatie, handige tips en praktische tools om voedsel binnen uw gemeente verder te brengen. Nieuw op de website is de voedselkaart, waarin u straks de contactgegevens van actieve betrokkenen van andere gemeenten kunt vinden. Ook gaan we in deze kaart inzichtelijk maken water speelt in de gemeenten. Doel is om gemeenten onderling beter met elkaar te verbinden en u te informeren over goede voorbeelden en vraagstukken waar andere gemeenten zich mee bezighouden.
 

Oproep

Wij roepen u op om informatie aan te leveren, zodat we deze kaart verder kunnen actualiseren en steeds meer Gelderse gemeenten elkaar weten te vinden. Voor sommige gemeenten staats reeds het een en ander ingevuld, we vragen u om dit te controleren en aan te vullen. 

Klik op de afbeelding om de kaart of website te bekijken. 

Contact


Rita ten Dam – provincie Gelderland      Programmaleider Provinciaal kennisprogramma DuurzaamDoor 
026-3598672  | r.ten.dam@gelderland.nl

Suzan Klein Gebbink – Wing                  Organisatie en facilitatie van bijeenkomsten. 
06-52519691 | suzan@wing.nl
Ÿ
Marianne Karstens – Walnut                  Organisatie en facilitatie van bijeenkomsten. Advies op Maat. 
06-41867785  | marianne@walnutfhm.nl
Ÿ
 
Advies op maat

Marianne Karstens ondersteunt u bij specifieke vragen binnen uw gemeentelijke organisatie. Voor meer verdieping en advies kunt u contact met haar opnemen. 
 
Contact: 06-41867785 - marianne@walnutfhm.nl