Copy
Twee jaar Gelders Kennisnetwerk Voedsel 
View this email in your browser

Twee jaar Gelders Kennisnetwerk Voedsel
 
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel bestaat inmiddels ruim 2 jaar. Dit netwerk biedt gemeenten een platform waar we kennis, ervaringen en inzichten delen in relatie tot voedsel.

De afgelopen jaren zijn steeds meer gemeenten en ambtenaren vanuit verschillende beleidsterreinen aangehaakt op het onderwerp voedsel. In het begin lag de focus van het netwerk op het verkennen van het onderwerp en de mogelijke rol van gemeenten. We zien inmiddels dat er een verdieping plaatsvindt. Veel van u zijn succesvol bezig om het thema voedsel concreet toe te passen in de dagelijkse werkzaamheden en soms ook in te bedden in het gemeentelijk beleid. De context waarin de gemeenten opereren is tevens veranderd de afgelopen jaren. Er is – ook bij overheden – een groeiende aandacht voor voedsel, zoals blijkt uit de ontwikkeling van de voedselagenda door het kabinet en ook de aandacht die gedeputeerde Jan Jacob van Dijk bijvoorbeeld vestigt op het belang van een gezonde voedselketen. Dit helpt de Gelderse gemeenten om het thema te agenderen, zowel intern als extern. 
 
Over het Gelders Kennisnetwerk Voedsel
 
Gelderland kent een grote rijkdom aan voedselinitiatieven. Initiatieven van ondernemers en burgers leveren belangrijke bijdragen aan onze economie, leefomgeving en gezondheid. Gemeenten hebben een cruciale rol in het mede mogelijk maken van die initiatieven. Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is eind 2014 gestart en ondersteunt gemeenten bij deze faciliterende rol. Door:

 

Resultaten tot nu toe

 • Vanuit advies-op-maat is 1 op 1 contact geweest met alle Gelderse gemeenten, dit heeft geleid tot diverse vormen van ondersteuning en advies bij een aantal gemeenten.
 • Er zijn 6 provinciale bijeenkomsten georganiseerd met gemiddeld 30 deelnemers.
 • Er zijn een website, nieuwsbrieven en groeiende LinkedIngroep met informatie, handvatten en uitwisseling van nieuws en ervaringen.
 • Veel gemeenten zijn aan de slag om zowel intern als extern het onderwerp ‘voedsel’ te agenderen en soms ook te concretiseren met activiteiten, plannen of beleid.
 • In veel regio’s komt samenwerking op gang tussen gemeenten onderling en met ondernemers. Het GKV biedt ondersteuning, bijvoorbeeld:
  • regionale werkateliers waarin gemeente en lokale ondernemers / initiatiefnemers samen kwamen rondom een specifiek thema. Rivierenland (het versterken van de local2local sector), Noord-Veluwe (introduceren van een campagne Snoep Groente! voor de jeugd bij de JOGG-gemeenten in regio Noord-Veluwe) en Arnhem-Nijmegen (ontwikkelen van korte voedselketen). 
  • in andere regio’s helpen we met het samenbrengen van mensen, aanjagen van acties. Hier spelen we in op de behoefte.
 • Via het netwerk worden ook provinciale beleidsdoelen en programma’s, zoals POP3 regeling Korte Voorzieningsketens, POP3 Innovatieve Concepten en de Agenda Vitaal Platteland.
 • Een groot aantal gemeenten heeft een aanvraag ingediend voor de 1e tranche van de POP3 – regeling Korte Voorzieningsketens voor Gelderse gemeenten. 
Nieuws
Veel POP3-aanvragen Korte Voorzieningsketens ingediend
De eerste openstelling van de subsidieregeling POP3 Korte Voorzieningsketens heeft veel response opgeleverd. De aanvragen worden momenteel getoetst op volledigheid en vervolgens op basis van de beoordelingscriteria op inhoud en kwaliteit. Toekenning wordt verwacht in januari/februari 2017.

De voedselcoördinator die aangesteld kan worden is in staat om lokaal meer verbindingen te leggen, regionale werkateliers te organiseren en kennis te ontwikkelen en te delen bij provinciale netwerkbijeenkomsten. In het voorjaar organiseert het netwerk een bijeenkomst gericht op de voedselcoördinatoren.
Vervolg DuurzaamDoor programma 2017
Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel is een van de provinciale DuurzaamDoor netwerken gericht op het stimuleren van duurzame ontwikkeling. Het huidige programma eindigt eind 2016 en zal vanaf 2017 een nieuwe invulling krijgen. Dat het thema Voedsel blijvend de aandacht krijgt zowel landelijk als provinciaal staat buiten kijf, maar hoe het programma zich in detail zal ontwikkelingen wordt begin volgend jaar meer duidelijk.
Nieuw in het provinciale 'voedsel team':
Pieter Rijzebol 

Afdeling Land- en tuinbouw

Pieter gaat zich o.a. bezig houden met:
POP3 Korte Voorzieningsketens
Korte ketens als onderdeel van Agenda Vitaal Platteland
City Deal Voedsel & Stedelijke omgeving


Contact: p.rijzebol@gelderland.nl
Werkbezoek Korte Ketens Jan Jacob van Dijk - 23 november 2016 

Afgelopen woensdag kwam gedeputeerde Jan Jacob van Dijk op werkbezoek bij de Streekkantine van gemeente Bronckhorst.

Goede voorbeelden uit de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Wijchen kwamen aan het woord om te vertellen over hun projecten en ontwikkelingen op het gebied van korte ketens. 

 • Dorp in Bedrijf uit Wijchen presenteerden hun nieuwe plannen rondom 'etenmetafzender', een foodfactory en community in oprichting.
 • Koen Nouws Keij van Diverzio vertelde over de positieve resultaten van meer lokaal eten in de zorg.  
 • Marijn Struik presenteerde namens Happyland food startups zoals Streekkantine, Schoolsoep en Parels voor de Zwijnen.
Na een aantal inspirerende presentaties was er ruimte voor discussie over de agenda Vitaal Platteland, korte voorzieningsketens en innovatieve concepten. De belangrijkste conclusies daaruit zijn:

1. Voedsel is méér dan eten. Voedselbeleid is meer dan voedselproductie, -verwerking en -consumptie. Korte keten producenten zullen meer moeten verleiden, o.a. door positieve verleiding en feel good marketing. Het feit dat de consument niet hoeft in te leveren op comfort moet onderdeel daarvan zijn.
2. Voedsel(beleid) is een verbindende factor tussen verschillende beleidsvelden/sectoren zoals landschap, gezondheid, energie en sociaal. Bij de korte voorzieningsketens is/wordt de basis gelegd voor de transitie van landbouw- naar voedselbeleid.
3. Verminderen van voedselverspilling is een belangrijk aandachtspunt. Het kan leiden tot kostenbesparing, maar vraagt vooral om verandering in gedrag en patronen. En te zoeken naar circulaire oplossingen, met in achtneming van voedselveiligheid en regelgeving, maar vooral door creatieve oplossingen te realiseren in wat wel kan.


Tussen de presentaties door, werd een heerlijke Streekkantine proeverij verzorgd met producten van onder andere Versboerderij Daalwiek, Wegdam Eieren, Boerderijwinkel Fruitbedrijf Horstink en bakkerij "Hengelo".

Klik hier voor het verslag van het werkbezoek

Excursie Het Lokaal Amersfoort - 24 november 2016
Afgelopen donderdag waren we met ruim 40 vertegenwoordigers van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel te gast bij de recent geopende markthal Het Lokaal in Amersfoort. Cor Holtackers en Rinke van 't Holt vertelden ons over de keuzes die zij gemaakt hebben en wat er voor nodig is om dergelijke markthal te kunnen realiseren en succesvol te maken. Anne de Feijter van de gemeente Amersfoort vertelde over de rol van de gemeente bij dat proces. Huub van de Maat van Local2Local lichte toe wat de toegevoegde waarde voor lokale producenten is van zo'n markthal. 

Klik hier voor het inhoudelijke verslag van de bijeenkomst


Kamerbrief Voortgang Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel
 
Het kabinet heeft ambities op het gebied van voedsel: "Nederland moet over vijf tot tien jaar de onbetwiste koploper zijn in gezonde en duurzame voeding."

Dit wordt onder andere bereikt door in te zetten op meer transparantie in de keten, het stimuleren van consumptie van meer groente en fruit, het stimuleren van innovaties en toepassing daarvan voor een gezonder en duurzamer aanbod, mogelijkheden van nieuwe eiwitbronnen stimuleren en meer. [klik op de afbeelding voor een volledige weergave van de brief]

Op 26 januari 2017 organiseren staatssecretaris Van Dam, minister Schippers, minister Ploumen en staatssecretaris Dijksma samen een Nationale Voedseltop om met het bedrijfsleven en andere betrokken partijen meerjarige afspraken te maken over de transitie van het voedselsysteem.
Eetgedrag beïnvloeden voor een gezonde leefstijl - 25 november 2016
Ongezonde eetgewoonten zijn lastig te veranderen. Zo'n zeventig procent van wat we eten, kiezen we op de automatische piloot. Onderzoek naar de invloed van de omgeving op ons eetgedrag moet leiden tot nieuwe manieren om gezond leven makkelijker te maken.
Link naar het artikel.
Minder vlees eten is beter voor het milieu en je gezondheid. Wat is dan een geschikt alternatief? Peulvruchten, zeewier, insecten of vlees uit een laboratorium? Klik op de afbeelding voor het artikel uit de consumentengids december 2016 en lees er meer over.

Voer-cafe 'de nieuwe overheid' 
8 december 2016 - 16.00 - 18.00  

In het eerste uur drie 'pitches' van vernieuwers bij rijk, gemeente en provincies. 
Hans Koot, senior beleidsadviseur van de provincie Zuid-Holland geeft een inkijkje in hun kersverse transitieprogramma. 
Henk Wentink van de gemeente Arnhem vertelt hoe hij ondernemers betrekt bij meer regionaal voedsel.
En Tim Verhoef tenslotte, beleidscoördinator bij het ministerie van EZ, geeft aan hoe onder meer de Voedselagenda en de 
Voedseltop van 26 januari 2017 bijdragen aan de transitie. 
In het tweede uur inspirerende bijdragen van John Grin, Jeroen Willemsen en Cor Holtackers. Klik op de titel voor het gehele programma en aanmelden.

Contact


Rita ten Dam – provincie Gelderland          Programmaleider Provinciaal kennisprogramma DuurzaamDoor 
026-3598672  | 
r.ten.dam@gelderland.nl

Yvonne Geelen - provincie Gelderland       Projectleider Innovatie Land- en Tuinbouw
026-3599557 I
y.geelen@gelderland.nl 

Suzan Klein Gebbink – Wing                      Organisatie en facilitatie van bijeenkomsten. 
06-52519691 |
suzan@wing.nl

Marianne Karstens – Walnut                      Organisatie en facilitatie van bijeenkomsten. Advies op Maat. 
06-41867785  | 
marianne@walnutfhm.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Provincie Gelderland · Markt 11 · Arnhem, GE 6811 CG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp