Copy
Lees meer over het Gelders Kennisnetwerk Voedsel
View this email in your browser

Ede kiest voor food...
                           wat wordt uw keuze?
Gelders Kennisnetwerk Voedsel

 

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van initiatieven op het gebied van voedsel en brede maatschappelijke vraagstukken. Het Gelders Kennisnetwerk Voedsel biedt praktische voorbeelden en oplossingen om met het thema voedsel invulling te geven aan brede maatschappelijke vraagstukken. We gaan in op de  faciliterende rol van gemeenten. Het delen van ervaringen, inspireren en het aanreiken van praktische handvatten voor uw eigen werkpraktijk staan hierbij centraal. Dit doen we volledig vraaggestuurd en op basis van de behoefte die we digitaal en telefonisch hebben geïnventariseerd. Vanuit het kennisnetwerk worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd en informatie gedeeld zoals do's en don'ts en best practices. Ook bieden we u de mogelijkheid voor 1-op-1 consultatie en het uitdiepen van vraagstukken specifiek voor uw gemeente. Het kennisnetwerk wordt georganiseerd en gefaciliteerd door de Provincie Gelderland. 

Gelderse gemeenten te gast in Ede

Een impressie van de eerste bijeenkomst

Op donderdag 13 november 2014 was de eerste bijeenkomst ‘Voedsel bij Gelderse gemeenten’. De bijeenkomst ging over de invulling van de faciliterende rol van gemeenten op het gebied van voedsel. Negentien Gelderse deelnemers waren te gast in gemeente Ede.
 
Ede kiest voor food. Wethouder Leon Meijer lichtte toe hoe gemeente Ede invulling geeft aan het thema voedsel. Meijer is de eerste Nederlandse wethouder met een portefeuille ‘food’. Voor Ede is voedsel een heel belangrijk beleidsspeerpunt, vanwege de aanwezigheid van enerzijds de ‘harde kant’ – veel bedrijven in de agro-food sector – en ook de ‘zachte’ kant – behoefte aan recreatie en beleving en energie in de samenleving. In Ede worden kwaliteitsproducten gemaakt, zoals Remeker Kaas (prijs ’s werelds beste Yersey kaas) en Heidebier en er zijn topinstituten zoals het NIZO. Ede kent verschillende groene onderwijsinstellingen en een sterke link met Wageningen UR. Ede wil deze ontwikkelingen verder versterken en richt zich daarbij op 5 doelgroepen (5 b’s): Bedrijven&Boeren, Bewoners, Belangenorganisaties, Bezoekers en Bollebozen (studenten).
 
Ede is momenteel Hoofdstad van de Smaak. Dit is een resultaat van een nauwe samenwerking tussen regionale initiatiefnemers, ondernemers en de gemeente. Hoofdstad van de Smaak heeft allerlei initiatieven zichtbaar gemaakt en gestimuleerd en veel activiteiten zullen ook nog de komende jaren worden voortgezet, onder meer in de campagne ‘Smaak van Van Gogh’. Tot slot liggen momenteel een concept voedselvisie en startnotitie klaar om de komende maanden te worden uitgewerkt tot een gedragen werkprogramma ‘food’.
 
De tips van wethouder Leon Meijer voor andere Gelderse gemeenten:
1. Sluit aan bij wat er is
Ga niet iets doen dat er niet is, maar sluit aan bij bestaande energie. Omarm bestaande activiteiten, evenementen en ondernemers, verbind hen en zet hen in de etalage. Ook al zijn het maar drie initiatiefnemers; help hen!

2. Maak keuzes
Je kunt niet alles. Doe liever één ding goed.

3. Maak bekend
Geef bekendheid aan het thema, ook binnen eigen organisatie. Dan komen ideeën vanzelf. Zoek daarbij ambassadeurs en zoek naar de energie in de samenleving. Help voorlopers door naast hen te gaan staan en af en toe een schouderklop te geven.

4. Verantwoordelijkheid beleggen
Binnen organisatie afspreken wie hier verantwoordelijk voor is.


Praktijksituaties onder de loep

Na de toelichting van wethouder Meijer, gingen deelnemers aan de slag met twee vraagstukken waar gemeenten in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen bij hun faciliterende rol. 
  • Hoe stimuleren en ondersteunen we als gemeente particuliere initiatieven?
  • Hoe vul ik als gemeente mijn faciliterende rol in als het gaat om Ruimtelijke Ontwikkeling?
              

De bijeenkomst vond plaats bij de Veluwse Heidebrouwerij op het voormalige kazerneterrein in Ede. Het familiebedrijf van de familie Hammink, gevestigd in de voormalige keuken van de kazerne, brouwt lokaal en smaakvol bier. Een smakelijk voorbeeld van nieuwe bestemming van oude gebouwen, lokaal ondernemerschap en circulaire economie, mogelijk gemaakt in een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers op het gebied van eten en drinken. 
 
"Ik heb de netwerkbijeenkomst van 13 november in Ede als rijk, inspirerend, warm en vrolijk ervaren. Heel veel inzet, discussie en mooie verhalen. Er is veel behoefte bij Gelderse gemeenten om aan een goede faciliterende rol richting maatschappelijke (voedsel) initiatieven invulling te kunnen geven. Er is immers een maatschappelijke beweging gaande waarbinnen mensen steeds meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen voedsel, energie en omgeving. Zij organiseren hun eigen leefomgeving en zoeken daarbij nieuwe samenwerkingen en nieuwe manieren van werken. En willen graag wat ondersteuning van de gemeente. Daar zijn we in dit Gelderse kennisnetwerk mee bezig. En ik ben blij om dit vanuit de provincie te faciliteren.

Dan nog een concrete tip: betrek bij je activiteiten ook de kinderen. Op de eerste plaats voor de kinderen zelf maar ook omdat het prachtige (en als het moet hardnekkige) ambassadeurs zijn!

Ik zie uit naar de volgende netwerkbijeenkomst op 22 januari!"


Meer info: www.voedselbijgeldersegemeenten.nl.
 

Realiseer een 'loket voor nieuwe initiatieven'!
 
- 1 laagdrempelig aanspreekpunt voor nieuwe projecten, ondernemingen, ideeën en inzichten. 

- een integrale benadering van brede initiatieven door een verbindende schakel binnen de gemeente. 


Lees alle tips hier!


 


22.1.2015
9.00-14.00
Gemeente Oude  IJsselstreek

 2e bijeenkomst
 
Gelders kennisnetwerk voedsel bij gemeenten

uitnodiging volgt

 

Evenementen

18.12.2014 DuurzaamDoor ontmoeting - aanmelden


Van de Pers

Nederland heeft een voedsel strategie nodig 

Stadslandbouw levert veel op voor de maatschappij

Toolkit voor het realiseren van lokale steungroepen

Resultaten van de behoefte van Gelderse gemeenten

Actualiteiten worden continu bijgewerkt op de website 

 
Rita ten Dam
Programmaleider DuurzaamDoor 2013-2016
(Gelders Kennisprogramma Duurzame Ontwikkeling)
Provincie Gelderland

 
Tips & Voorbeelden
 
Met het Gelders Kennisnetwerk Voedsel werken we aan praktische do’s en don’ts voor Gelderse gemeenten die een faciliterende rol (zouden willen) spelen op het gebied van regionaal voedsel.

Goede voorbeelden van collega - gemeenten helpen om gezamenlijk tot een gewenste richting en toetsing van praktische haalbaarheid te komen. Deze zogenoemde
Best Practices worden de komende tijd ontwikkeld. Met name de Gelderse goede voorbeelden staan hierin centraal. 
 
Advies op maat

Marianne Karstens ondersteunt u bij specifieke vragen binnen uw gemeentelijke organisatie. Voor meer verdieping en advies kunt u contact met haar opnemen. Daarnaast organiseert Marianne samen met Suzan de bijeenkomsten van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel.
 
Contact: 06-41867785 - marianne@walnutfhm.nl

Facilitatie van het Kennisnetwerk

Suzan Klein Gebbink begeleidt samen met Marianne het Kennisnetwerk Voedsel en zorgt voornamelijk voor de inhoudelijke organisatie en facilitatie van bijeenkomsten.

Contact: 06- 52519691 - suzan@wing.nl

Copyright © 2014 Provincie Gelderland, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp