Copy
Uitnodiging derde bijeenkomst Gelders Kennisnetwerk Voedsel
View this email in your browser

Bijeenkomst Gelders Kennisnetwerk Voedsel - 30.4.2015 in Arnhem

Wij nodigen u van harte uit voor de derde bijeenkomst van het Gelders Kennisnetwerk Voedsel "Voedsel op de politieke agenda, hoe en wat?" op 30 april 2015, van 9.00 - 14.00 uur bij Kweekland in Arnhem. 

In deze bijeenkomst staat het belang van voedsel op de politieke agenda centraal. Welke winst kan voedsel in uw gemeente opleveren? En hoe doet u dat? U maakt kennis met voorbeelden van beleidsnotities, voedselvisies en manifesten en u ziet hoe deze niet alleen voedsel op de agenda zetten, maar meteen ook bijdragen aan het ontschotten binnen uw gemeente. Tijdens de bijeenkomst werkt u aan een eerste opzet voor een notitie of manifest voor uw gemeente. 

De bijeenkomst draagt daarmee bij aan het doel van het Kennisnetwerk: u als Gelderse gemeente helpen bij uw faciliterende rol op het gebied van voedsel. Verder in deze uitnodiging vindt u het programma. Mocht u naar aanleiding van de vooraankondiging nog niet in de gelegenheid zijn geweest om u aan te melden, dit kan via onderstaande button.


Graag tot ziens op 30 april!

Met vriendelijke groet,

Namens Rita ten Dam, Programmaleider provinciaal kennisprogramma DuurzaamDoor 2013-2016

Suzan Klein Gebbink - Wing
Marianne Karstens - Walnut

AANMELDEN
Voorbeelden
Laat u inspireren door voorbeelden van andere gemeenten ter voorbereiding op de bijeenkomst!

Doel

  • praktische kennis delen met andere Gelderse gemeenten
  • voorbeelden delen van de faciliterende rol van gemeenten op het gebied van voedsel
  • formuleren van concrete stappen en tips voor toepassing in de praktijk

Centrale vraag


Voedsel op de politieke agenda, hoe en wat?
  • het hoe: hoe en waarom zou uw gemeente kunnen inzetten op voedsel? Welke legitimatie en munitie heeft u (nodig) om het thema op de politieke agenda te krijgen? 
  • het wat: welke vormen zijn er om voedsel op de agenda te krijgen en te houden? Er zijn legio voorbeelden, van manifest tot voedselvisie, van strategie tot beleidsnotitie. Wat kunnen deze voor uw gemeente en samenleving betekenen? En hoe kunnen deze bijdragen aan ontschotting van uw interne organisatie? 

Programma

 
9.00      Inloop met koffie/thee
bij Kweekland 
(adres en route) Kweekland is de ontmoetingsplek voor stadslandbouw in Arnhem. Educatie, reïntegratie en verbinding in de wijk zijn de drie doelen van Kweekland. Op Kweekland zie je op kleine schaal wat zich afspeelt in het buitengebied: groenteteelt, vaste planten, kleinfruit, kassen, bosbouw, kippen en een verwarmde kas die dienst doet als kantoor, keuken en ontmoetingsplek in het groen.
 
9.30      Opening
door Rita ten Dam, Provincie Gelderland
 
9.35      Welkom
door Wethouder Ine van Burgsteden, gemeente Arnhem
 
9.45      Bijpraten / kennismaken: trots & thema
Deelnemers praten elkaar in één minuut bij over één recente activiteit in hun gemeente (trots) en één vraagstuk dat hen momenteel bezighoudt op gebied van voedsel (thema).
 
10.15  Manifest Stadslandbouw Arnhem – Betty Jacobi, gemeente Arnhem & Steven Koster, Kweekland/Puurland
In de gemeente Arnhem heeft de samenwerking tussen de gemeente en de kerngroep stadslandbouw geleid tot het realiseren van een manifest stadslandbouw voor Arnhem. Op 14 oktober 2014 werd deze aan de burgemeester Kaiser overhandigd. Betty neemt ons mee in de weg daarnaar toe en de resultaten die het tot nu toe heeft opgeleverd. Een manifest is een veelzijdig instrument, het maakt het mogelijk om beleidsdoelstellingen op een specifiek thema concreet te benoemen en in relatie te brengen met thema's die spelen in de samenleving, het brengt nieuwe verbindingen en samenwerkingen tussen de stad en het stadhuis tot stand, het schept de randvoorwaarden voor samenwerking en het bieden van ruimte voor het mogelijk maken van de doelen uit het manifest, en meer. Betty licht dit met sprekende voorbeelden, praktische tips en uitleg waarom het waardevol is om een manifest te ontwikkelen verder toe. Steven Koster maakt deel uit van de kerngroep stadslandbouw en is actief ondernemer op het gebied van stadslandbouw in Arnhem. Vanuit zijn perspectief vertelt hij over de rol van de gemeente en de toegevoegde waarde van het manifest.
 
10.45    Inspirerende voorbeelden van andere gemeenten 
Ter inspiratie worden voorbeelden en inzichten uit andere gemeenten gedeeld om de veelzijdigheid aan vormen, manier van aanpak en inhoudelijke vraagstukken te illustreren. Op basis van deze goede voorbeelden wordt u in staat gesteld om te verkennen wat voor uw gemeente van toepassing is en gewenst is om verder uit te werken. 
 
11.00    Pauze  
 
11.15    ‘Van idee tot visie’ -  Aan de slag met uw eigen manifest
In kleine groepen aan de slag met het verkennen en uitwerken van een visie voor uw eigen gemeente, om plenair te delen voor feedback en tips om het verder te kunnen brengen in uw organisatie. 
 
12.30    Tip van de dag!
Tips over hoe de gemeente een efficiënte rol kan spelen op gebied van voedsel en hoe u voedsel op de agenda krijgt. Wat zijn de eerste stappen? Ontwikkeling van een stappenplan.
 
12.50    Doorkijk
Wat neemt u mee, wat vertelt u aan uw collega’s? Wat zijn aandachtspunten voor het vervolg?
 
13.00    Netwerklunch
met lokale producten 
 
14.00    Afronding