Copy
September 2020

Kunst & cultuur op school

Corona beheerst onze wereld en we willen om te beginnen alle respect en waardering uitspreken voor jullie, de medewerkers van scholen en culturele instellingen die alles op alles zetten om de leerlingen ondanks de beperkingen en onzekerheden goed (cultuur)onderwijs te bieden.

Scholen staan dagelijks voor de vraag hoe ze de bezetting van leerkrachten op peil kunnen houden. Moeten er klassen naar huis? Welke dan en welke kunnen blijven? Wie moeten getest worden? Hoe organiseer je het zodanig dat het onderwijs door kan blijven gaan?
Theaterzalen zijn al vol als deze nog grotendeels leeg zijn en musea leiden minder (grote) groepen tegelijk rond. De culturele instellingen snakken ernaar om leerkrachten en leerlingen weer te ontvangen en nemen alle mogelijke maatregelen om de activiteiten veilig te laten verlopen.
 
Dat schoolbesturen, directies en leerkrachten weten hoe belangrijk cultuureducatie is voor de brede ontwikkeling van kinderen en dat zij hun leerlingen juist nu troost en plezier gunnen, blijkt uit de moeite die gedaan wordt om de cultuurbezoeken door te laten gaan! De schoolbesturen noemen we hier expliciet, omdat zij maatregelen instellen voor het waarborgen van de veiligheid van leerlingen en personeel. Vervolgens nemen de scholen hun eigen verantwoordelijkheid, wat per school(bestuur) andere gevolgen kan hebben voor de organisatie van het bezoek.
 
CultuurSchakel informeert, helpt, verbindt, zoekt oplossingen en adviseert. Weet ons te vinden!
 
Onze stad biedt ontzettend veel moois op het gebied van kunst en cultuur, hopelijk kunnen de leerlingen en leerkrachten hier weer voluit van genieten! Veel sterkte met de uitzonderlijke situatie.
 
Hartelijke groeten namens het onderwijsteam,
Pauline Verhallen en Nelleke Douw
 
Hoofd(en) Expertisecentrum Cultuuronderwijs
Het voorwoord hierboven is ondertekend door twee hoofden van het Expertisecentrum Cultuuronderwijs, wat nogal ongebruikelijk is. Reden is dat Nelleke Douw na ruim 45 werkjaren met pensioen gaat en opgevolgd wordt door Pauline Verhallen. Nelleke en Pauline werken samen sinds de oprichting van CultuurSchakel; Nelleke als hoofd en Pauline als cultuurcoach en coördinator van het scholingsprogramma. Hierdoor is Pauline als geen ander toegerust om Nelleke op te volgen. De gevolgen van corona zijn zeer ingrijpend voor ons werkveld, dus het komt goed uit dat zij tot de herfstvakantie samen kunnen optrekken om scholen en aanbieders zo goed mogelijk te ondersteunen bij de voortgang van het cultuuronderwijs. We doen alles wat mogelijk is!

Scholing & Inspiratie

In deze bijzondere tijd waarin we niet stil blijven staan, gaan we bij CultuurSchakel weer van start met kennis delen en vergaren, ervaringen uitwisselen en inspireren over cultuuronderwijs. Bij alles wat we organiseren houden we daarbij rekening met de richtlijnen van het RIVM en zullen de meeste bijeenkomsten om die reden ook nog online plaatsvinden.
In het programma onderaan deze nieuwsbrief vind je de workshops, cursussen en bijeenkomsten.
Er is nog voldoende plek om aan te sluiten bij de volgende bijeenkomsten. We wensen iedereen een erg inspirerend en leerzaam schooljaar toe en hopen jullie te ontmoeten bij één van onze workshops, cursussen of bijeenkomsten.

Leesgroep Muziek

Op initiatief van het Leernetwerk Muziek start CultuurSchakel met een Leesgroep Muziekonderwijs in het primair onderwijs. In deze groep bespreken we relevante publicaties op dit gebied. De eerste bijeenkomst is op 23 september. In deze startbijeenkomst doen alle deelnemers suggestie(s) voor een te lezen boek of artikel en licht ieder zijn voorkeur toe. Gezamenlijk besluiten we welk boek of artikel we als eerste gaan lezen en plannen de volgende bijeenkomst waarin we de opgedane inzichten met elkaar delen. Meer informatie en aanmelden

Interview met Anouschka uit groep 7 van basisschool De Bonte Vlinder

Samen met haar klas is Anouschka begonnen aan het thema ‘Identiteit’ van COH. Voor de leerlingen een waar avontuur én een creatieve ontdekkingsreis naar zichzelf en hun talenten. Door middel van beeldende kunst laten ze aan zichzelf en elkaar zien: wie ben ik nou écht? Benieuwd naar Anouschka's beleving van dit project? Lees meer

Korte opdrachten COH tijdens de Kinderboekenweek

Ook dit jaar hebben we vanuit COH leuke opdrachten gemaakt voor groep 1 t/m 8, die aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek van dit jaar. Tijdens de Kinderboekenweek gaan leerlingen terug in de tijd en ontdekken ze in deze opdrachten liedjes van toen, spannende sprookjes en maken ze zelf geheime boodschappen. Bekijk opdrachten
Tip: volg optioneel de gratis workshop Filosoferen in de Kinderboekenweek.

COH Expert

Afgelopen schooljaar hebben 11 scholen gebruikgemaakt van een COH Expert. (een vakdocent die samen met leerkrachten lesgeeft in één van de kunstvakken) Leerkrachten hebben structureel en met succes samengewerkt met één of twee experts aan het lesmateriaal van COH. Er is nog ruimte voor nieuwe scholen, die nog dit schooljaar kosteloos de inzet van een COH Expert kunnen gebruiken. Deze vorm van ondersteuning draagt enorm bij aan de implementatie van cultuuronderwijs op de school en aan de creatieve ontwikkeling van de leerlingen. CultuurSchakel en de experts werken altijd op maat. Ideaal is als de expert het hele jaar op school is en met alle leerkrachten kan samenwerken, maar ook voor kortere periodes, zoals projectweken, zijn er mogelijkheden. Lees meer

Subsidie verhoogd voor Mediakunst- en erfgoededucatie

Culturele instellingen, die in een project samenwerken met meerdere culturele instellingen en één of meer scholen in het primair onderwijs, kunnen subsidie aanvragen voor Mediakunst- en erfgoededucatie. De subsidie is verhoogd met 1 miljoen euro en aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 11 december 2020. Voor meer informatie en vragen kun je contact opnemen met Cultuurcoach Eric Schulp via mail ericschulp@cultuurschakel.nl of tel. 06-46 94 16 62. Meer Informatie de subsidie

Scholingsagenda

Zolang de coronamaatregelen daar om vragen, zullen we ons scholingsaanbod in aangepaste vorm of online aanbieden. Houd onze website in de gaten en neem voor vragen of meer informatie contact op met jouw cultuurcoach. 
Naar CultuurSchakel.nl
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
Copyright © 2017, Alle rechten voorbehouden

communicatie@cultuurschakel.nl
update je voorkeuren of schrijf je uit van deze lijst