Copy

Årsmødet 2015 var godt besat


Årsmødet for nøglepersoner i Atlas III blev afholdt d. 28-29/11 i Nymindegab.
Alle lokalafdelinger var repræsenteret, de fleste med både koordinatorer og validatorer, og også Specialteam TTT havde mange medlemmer med. Endelig var også 15 af de artsansvarlige (artseksperter for de 18 udvalgte arter samt øvrige artsvalidatorer) til stede.

EBBA2-workshop i Tjekkiet resulterede i en invitation til Moldova

Irina Levinsky og Thomas Vikstrøm deltog den 2.-5. november i workshop om det fælleseuropæiske atlasprojekt, European Breeding Bird Atlas 2, som samlede knapt 100 repræsentanter for 40 lande.

Efter workshoppen har Atlas modtaget en særlig opfordring til danske atlasdeltagere om at komme til Moldova og hjælpe med atlasarbejde. Den moldoviske atlasledelse har tilmed udarbejdet en særlig introduktion til besøgende danske atlasdeltagere; introduktionen kan bestilles hos Irina eller Thomas. Undervejs på workshoppen blev alle europæiske ornitologer kraftigt opfordret til at bidrage med yngleobservationer fra 2013-17 fra Sydøsteuropa, Rusland, Balkan og Tyrkiet. Observationerne indtastes i én af de store, europæiske fugledatabaser BirdTrack, Ornitho eller Observation.org. BirdTrack rummer en specifik mulighed for at vælge det europæiske atlas-kvadratnet (50 x 50 km). Relevante indtastninger i disse databaser vil automatisk tilgå EBBA2 (European Breeding Bird Atlas 2).
 


Personalia

Ny kommunikationsmedarbejder pr. 1.10.2015 er Tine Due Hansen

Hun kommer fra et job med bæredygtigt fiskeri og har tidligere været ansat i bla. Danmarks Naturfredningsforening. Tine er projektleder på det store tre-årige formidlingsprojekt FugleOveralt, der som formål har at give flere danskere oplevelser med fugle.

 


 

Hold øje med arter, der er ved at yngle nu!
 

Her i starten af januar er flere arter af bl.a. rovfugle, ugler, duer og spætter begyndt at markere deres territorium for den kommende ynglesæson. Hold øje med dem allerede nu, så du er klar til at gøre sikre ynglefund af dem, når yngletiden for alvor går i gang. 

Benyt de klare frostdage til en ekstra TimeTælleTur! 


Efter endnu en vellykket ynglesæson i 2015 med omkring 67.000 nye observationer i atlasbasen er det nu igen tid til at få gang i Atlas III’s vinteraktivitet: de såkaldte Vinter-TimeTælleTure. Spørgsmålet er om vi også i 2016 kan nå 500 ture, ligesom der blev udført i den første vintersæson. 

Som I ved fra sidste år løber vinter-tællingerne fra 1. december til og med den 29. februar 2016. Det foreløbige tal for vinterture er nu oppe på 93 TTT indtil videre (se kortet herunder).  Vi vil gerne nå ture. Der skal jo en del flere til for at estimaterne af arternes tæthed og bestandsstørrelse bliver tilstrækkeligt valide. Derfor håber vi også på at flere benytter de klare frostdage, der er på vej til at gå en vintertur. Start med at læse lynvejledningen til TTT.

Den mindre fugle-aktivitet om vinteren gør det nemmere at afprøve metoden for første gang. 
 
Kortet angiver de vinter-TTT, der er indtastet pr. 5/1 2016.

Vi vil gerne hjælpe dig i gang (igen):   
- Se den fulde vejledning til TTT.
- Se vejledning til indtegning af ruten og en video
- Frisk afstandsbedømmelsen op: trick til afstandsbedømmelse 
- print feltskema til TTT.
Se også videoerne om at udføre TimeTælleTuren og om at indtaste data fra turen

Endelig kan du på Pandion kan du også læse artiklen om baggrunden for TimeTælleTurene

Alle vejledningerne er samlet på atlasbasen under TimeTælleTure.

Du ønskes et godt nytår!

De bedste hilsner
Atlasteamet

Til de kvadratansvarlige
 

Husk bearbejdning af de 18 udvalgte arter.

I lighed med første sæson er det nu igen tid til at lave bearbejdninger af de 18 arter i kvadraterne. Er én eller flere af de 18 arter registreret i dit kvadrat - og HVIS du ikke har gjort det før - skal du som kvadratansvarlig estimere antallet af sikre, sandsynlige og mulige ynglepar af hver art i kvadratet.

Dog skal du kun lave bearbejdningen én gang pr. art i løbet af atlasperioden, men det er muligt at gøre det hvert år. Fik du ikke lavet bearbejdningen inden nytår, kan artseksperten også vælge at gøre det for dig.
Bearbejdningerne foretages her.
Vejledning til bearbejdningsmodulet findes her
 

Få 7 gode råd om lodsejerkontakt
 

Det kan nogle gange føles lidt grænseoverskridende at kontakte en lodsejer.
 

Vi har derfor samlet 7 råd som kan hjælpe dig på vej til god lodsejerkontakt:
1. Sæt tid af til opgaven og vær godt forberedt inden. Start med en mail og følg evt. op med at ringe.
2. Vær uformel men hold en venlig og respekterende tone. Du er frivillig men officiel repræsentant for DOF.
3. Medbring gerne informationsmateriale - atlasfolderen samt Anmodning om adgangstilladelse til privatejet jord fra DOF’s formand
4. Konkretisér formålet med dit besøg, f.eks. ved at referere til fuglearter du forventer at finde i området. Gør måske dette forinden på skrift – så skaber det nysgerrighed plus sætter fokus på ”sagen” og ikke dig personligt.
5. Fortæl om og spørg til naturen/fuglene ’lige nu’ (har du set den første svale? der er store flokke af trækkende gæs for tiden, osv.)
6. Tilbyd at afrapportere hvilke fugle du ser på matriklen –så kan man som lodsejer fortælle videre til venner og familie.
7. Brug gerne eksempler på succeshistorier fra andre lodsejere du tidligere har haft kontakt med
 


 


 


 


 

Copyright © *2013* *Dansk Ornitologisk Forening, Atlas III*
www.dof.dk/atlas
www.dofbasen.dk
dof@dof.dk