Copy


Vinterpilot

TimeTælleTure: Netop nu kører Atlas III’s vinter-pilotundersøgelse. Formålet med pilotundersøgelsen er at teste TimeTælleTurene i felten om vinteren, og samtidig udgør den en sidste test af atlasbasen. Pilotundersøgelsen startede med en hyggelig informationsdag, hvor 40 entusiastiske frivillige fra DOF-Vestjylland blandt andet gik en TimeTælleTur i felten og tegnede ruterne ind på atlasbasen.


Vejledninger

Nyt fra Atlas III: Der er nu kommet vejledninger til alle delundersøgelserne i Atlas III, og de kan alle findes her.
 


Smartphone

Atlas på din telefon: Atlasbasen er tilpasset din smartphone, så du kan indtaste dine observationer, mens du er i felten - prøv det fra d. 1. marts her.


Koordinatorer

Find en lokal: Du kan finde de personer, som står for koordinering af Atlas III i din lokalafdeling, ved at klikke her.


Atlasteamet

Mød de ansatte: Du kan finde kontaktinformationer og andre oplysninger om teamet bag Atlas III ved at klikke her.

Feltarbejdet går i gang om 17 dage


Først og fremmest tak for din deltagelse i Atlas III. Din frivillige indsats betyder alt for projektets succes.

Her i Fuglenes Hus i København har forberedelserne, inklusive metode- og softwareudvikling, været i gang længe. De lokale atlaskoordinatorer har også allerede lagt store kræfter i hvervning af deltagere og organisering af informationsmøder i lokalafdelingerne. Nu nærmer vi os endelig den 1. marts, hvor alt det sjove starter.

Interessen for projektet har allerede været enorm. Hundredevis af frivillige mødte op til informationsmøderne under atlasteamets rundrejse til lokalafdelingerne, og vi er overvældede af de mange kvadratansvarlige, der allerede har meldt sig. Næsten 700 frivillige har fået tildelt kvadratansvar, og vi regner med, at flere melder sig, når projektet rigtigt kommer i gang. Desuden giver den frie tilgang til indtastning af observationer rig mulighed for mange flere atlasdeltagere, der ikke nødvendigvis er kvadratansvarlige.

I efteråret 2013 holdt vi det første møde for de lokale atlaskoordinatorer i Nymindegab og var på rundrejse til alle DOF’s 13 lokalafdelinger. Gik du glip af informationsmøderne, kan du finde svar på alle dine spørgsmål angående Atlas III på projektets hjemmeside www.dof.dk/atlas. Fra dag ét kan du løbende følge med i resultaterne på atlasbasen, hvor du også indtaster dine observationer. Atlasbasen åbner for indtastninger den 1. marts  - og så går det løs.

Vi glæder os rigtig meget til at gå i gang og ser frem til fire år med uforglemmelige oplevelser i Danmarks fugles tjeneste!

De varmeste atlashilsner,

Irina Levinsky,
Fungerende projektleder, Atlas III

 


Kvadratansvar

Imponerende: Der er allerede udpeget kvadratansvarlige for over 1400 kvadrater, hvilket svarer til omkring 63 procent af kvadraterne. Det er over al forventning, at vi er nået så langt, allerede inden projektet er gået i gang. Der er stadig 828 ledige kvadrater, så der er rig mulighed for at finde et kvadrat til dine bekendte, hvis de endnu ikke har meldt sig. Du må meget gerne sprede budskabet. Tilmelding til kvadratansvar foregår på DOFbasen (bemærk, at du skal være logget ind på DOFbasen for at få adgang til siden).


TimeTælleTure

Hvad er det for noget? TimeTælleTure bruges i Atlas III til at estimere tætheder og bestandsstørrelser af de mest almindelige fuglearter. På en TimeTælleTur optælles alle fugle, som ses og høres på en rute á 1 kilometer, i forskellige afstandsbånd. TimeTælleTurene udlægges af observatøren i udvalgte TTT-kvadrater på 1 x 1 km, og gennemgås fire gange i løbet af atlasperioden: En forberedelsestur, en tidlig forårstur, en sen forårstur og en vintertur. Læs mere om TimeTælleTure her.
Atlas III er det tredje danske fugleatlas, som i årene 2014-17 vil indsamle uvurderlig viden om de danske ynglefugles udbredelse. Derudover vil Atlas III gøre det muligt at estimere bestandsstørrelsen for mange af vore almindelige fuglearter, og for første gang undersøges også de overvintrende fuglearter. Metoderne minder om dem, der blev anvendt ved de forrige atlasundersøgelser, men denne gang foregår al dataindtastning elektronisk. Du kan altså denne gang indtaste dine observationer på din smartphone, tablet eller computer direkte fra felten.
Copyright © *2013* *Dansk Ornitologisk Forening, Atlas III*
www.dof.dk/atlas
www.dofbasen.dk
dof@dof.dk