Copy
Nieuwsbrief mei 2016

Trots op Den Bosch!

Burgemeester Rombouts stuurde op 23 mei 2016 een brief aan alle kinderen in ’s-Hertogenbosch met de vraag hun beste idee door te geven hoe wij de groenste, schoonste en gezondste stad van Europa kunnen worden.
Hier de Film met uitleg voor de scholen.
Verzoek aan alle inwoners van Den Bosch: Doe mee aan het promoten van Den Bosch Green Capital en geef ons ook jouw beste idee voor 's-Hertogenbosch Groenste Stad van Europa. 

 

Nieuws over de Adviesraden

Hoe borgen en continueren we de resultaten van ondernemend onderwijs? Zijn het de Adviesraden die hiervoor de oplossing gaan bieden? Wie gaan deze Raden bemannen? Hoe weten zij antwoord op (soms) moeilijke vragen?
Alleen vragen vanuit Onderwijs? Nee, juist ook vanuit Ondernemingen, Overheid, over alles wat in Den Bosch leeft. 

Tip 9: 'Werk met maatschappelijk relevante vragen' 

Door te werken met levensechte vragen wordt onderwijs belangrijk voor leerlingen. Ze worden betrokken, serieus genomen en aangesproken op hun probleemoplossend vermogen. Deze prikkelende manier van (samen)werken kan ook voor bedrijfsleven en overheid soms verrassende oplossingen opleveren.
Lees hier alle 16 tips van Ondernemend Onderwijs

Trainer Ondernemend Onderwijs

Het was een boeiende 1e training van de Trainerspoule van Ondernemend Onderwijs bij Stichting KinderTrots in Lith. Creativiteit werd geblinddoekt ontdekt of bevestigd. En er werd met veel enthousiasme gebrainstormd over een toekomst met ondernemende vormen van onderwijs. Deze groep STAAT daarvoor en gaat Den Bosch helpen door ondernemendheid voor scholen, bedrijven en alle andere organisaties beschikbaar te maken.
 

Op het Forum helpen wij elkaar 

Op het Forum van onze website staan:
-diverse vragen waarop deelnemers in ons netwerk antwoorden zoeken,
-aanbiedingen, bijvoorbeeld voor workshops, of hulp bij specifieke problemen.
Burgemeester Rombouts vraagt op het Forum naar de ideeën van alle inwoners om de groenste hoofdstad van Europa in 2018 te worden. Lees meer en help elkaar!
Copyright © 2016 Buitengewoon-advies, All rights reserved.