Copy
Nieuwsbrief april/mei 2014

 

'sH Ondernemend Onderwijs te gast bij Van Maerlant

Stonden op de centrale bijeenkomst van 15 april de ontwikkeling van 'ondernemende competenties' centraal, met als thema 'Ondernemend, hoe word je dat?' De domeinbijeenkomst van 13 mei had als centraal thema, ‘Creatief, wat heeft dat met ondernemend te maken?', hier verzorgde Anite van Ooijen een workshop 'Creatief, hoe word je dat?'
Ook werden deelnemers geïnformeerd over 12 projecten die zijn ontstaan vanuit good-practices en verbindingen van de deelnemende scholen. Voor iedereen was er de mogelijkheid om mee te denken en aan te sluiten bij een of meer van de projecten. Hierover later meer.

'Ondernemend' hoe word je dat?

Plan van aanpak:
april tot juli 2014
•             alle kansrijke initiatieven uitwerken in kleine teams
•             in doorlopende leerlijnen
•             zo veel mogelijk met bedrijfsleven
•             in concrete projectplannen voor en door ondernemende
              leerlingen
•             trainingen en workshops om eigen expertise te
              bevorderen
september tot december 2014
•             alle projecten worden volgens plan uitgevoerd onder
              begeleiding
•             zichtbaar op het e-platform ‘sH Ondernemend
              Onderwijs
•             alle projecten worden gemonitord mbv e-portfolio en
              feed-back
•             in december worden de resultaten opgehaald
Woensdag 21 januari 2015, grote presentatie van de resultaten van het 1e jaar ‘sH Ondernemend Onderwijs
 

 

Boekaanbieding 'Het Changement' bij 'sH OO en feedback
 

Op 15 april 2014 was de aanbieding van de 1e uitgave van het draaiboek 'Het Changement' van auteur Sander van Roy.
Sander, coördinator onderwijs en docent biologie op de Sancta Maria Mavo te ’s-Hertogenbosch, wil door middel van dit draaiboek het beschreven onderwijsconcept ook voor andere scholen beschikbaar maken. Doel: 'vroegtijdige schoolverlaters en dreigende afvallers weer op de rails helpen'. Een onderwijsmethode waarmee op de Sancta bijzonder goede resultaten worden behaald (bijna 100%).
Sander reikte het 1e exemplaar met gepaste trots uit aan Katja Brooijmans, die 'sH OO namens de Gemeente ’s-Hertogenbosch begeleidt. Ook alle aanwezigen kregen een exemplaar uitgereikt, waarbij werd afgesproken dat zij, als tegenprestatie, Sander feedback op dit draaiboek zullen geven.
Heeft u ook een boek van Sander ontvangen? Graag dan alsnog uw reactie op 'Het Changement' naar: svroy@desancta.nl   
 

Oho (Onderwijs helpt Onderwijs) ontmoet 'sH OO

Klaas Stegeman van OhO (Onderwijs helpt Onderwijs) schrijft het volgende:
 Op 14 en 15 april 2014 zijn ruim 1000 leerlingen op 13 basisscholen in Den Bosch e.o. bezig geweest met Constructie volgens de OhO-methode.
Daarbij geïnstrueerd en begeleid door 20 vmbo- en 9 technasiumleerlingen, 4 deeltijdstudenten hbo-Techniek, onder verantwoordelijkheid van 14 pabostudenten. Zij lieten in teams van 4 à 5 personen leerlingen vanaf groep 1/2 tot en met groep 7/8 met eenvoudige middelen enkele principes van Constructie ontdekken en toepassen. Met als resultaat: diverse interessante uitwerkingen in de vorm van gebouwen, bruggen, knikkerbanen en boten. Dat leerlingen op school en thuis verder aan hun product willen werken, laat zien hoe motiverend deze aanpak werkt.
Normaal gesproken heeft een vmbo-leerling geen echt contact met technasiumleerlingen.
Bij ‘sH OO en OhO worden deze ontmoetingen gestimuleerd, met prachtige persoonlijke ontplooiingen tot gevolg.


 

Training e-portfolio

Een portfolio is uitermate geschikt om het leerproces van een persoon (als leven lang leerder) in kaart te brengen over een langere periode.
De analoge portfolio's worden nu door de meeste scholen, leerlingen en werkzoekenden in hoog tempo vervangen door een digitale versie. Inhoud en doel blijven nagenoeg gelijk, de vormgeving en mogelijkheden zijn echter totaal anders en nagenoeg oneindig. Voor een mooi voorbeeld verwijzen we naar Mevolution, een e-portfolio ontwikkeld door Tom Oosterhuis op basis van sociaal ontwerpend leren:
Kort introductiefilmpje van e-portfolio Mevolution: 

http://www.youtube.com/watch?v=jRlrojsmn6U&feature=youtu.be
Kort introductiefilmpje Tag-me: http://vimeo.com/95248751

In juni starten de gebruikerstrainingen voor Mevolution en Tag-me voor de deelnemers aan de pilot-projecten.
Copyright © 2014 Buitengewoon-advies, All rights reserved.