Copy
Nieuwsbrief maart 2015

Welkom ALLE geïnteresseerde scholen en organisaties van ‘s-Hertogenbosch! 

Sluit nu ook aan bij Ondernemend Onderwijs en kom kennismaken op 7 april!
‘sH Ondernemend Onderwijs heeft het afgelopen jaar al met een mooie groep scholen (po t/m hbo) en organisaties samengewerkt. De pilots die in 2014 zijn uitgevoerd zijn allemaal zichtbaar op de website www.ondernemend-onderwijs.nl. Krijgt u bij het lezen daarvan nieuwe ideeën of zou u graag ergens bij aansluiten? Nieuwkomers zijn van harte welkom om ook in ons netwerk te participeren.
Iedere deelnemer krijgt, naast toegang tot het groeiende netwerk, begeleiding, training en faciliteiten, ook zijn eigen webpagina waarop hij de ondernemendheid van zijn organisatie/school in beeld kan brengen. Zie op de website, onder tab: Scholen of Bedrijven.

Jouw school van de 21e eeuw

Waarop wordt een leerling die op een school binnenkomt gescreend? Talent, interesse, vlijt, karakter, ondernemendheid? Dàt is in ons systeem niet het geval. ‘Leeftijd’ is hier in eerste instantie de bepalende factor.
Op de bijeenkomst van Ondernemend Onderwijs van 3 maart j.l. wordt door Sander van Roy gefilosofeerd over andere manieren van (levenslang) leren. Moet leren in een gebouw (leerfabriek), in lokalen, op vaste tijden enz., of kan het ook anders. Hij laat andere mogelijkheden zien; hoe zal dit in de toekomst gaan. In groepjes worden aanwezigen gestimuleerd ‘out of the box’ te denken en worden  resultaten vervolgens besproken. Wat een inspirerende middag! Zie verder ook http://www.ondernemend-onderwijs.nl/over-oo/centrale-bijeenkomst/

In de herkansing….. presentatie 'Na-school'

De presentatie ‘Na-school’, die op de vorige bijeenkomst van Ondernemend Onderwijs zou plaatsvinden, is verzet naar 7 april 2015 om zo iedere basisschool van ’s-Hertogenbosch de kans te geven deze niet te missen.
Een bijzonder pilotproject van wijkgerichte naschoolse activiteiten en projecten in sport, cultuur, natuur en techniek afgestemd op de vraag van kinderen, hun ouders en hun leerkrachten.
Ant Schlooz is samen met Ondernemend Onderwijs op zoek naar innovatieve gedreven onderwijzers en directeuren die kosteloos (0,--) deel willen uitmaken van dit ondernemende onderwijsproject. Inschrijfformulier pilot Na-school

Ondernemend Onderwijs; de aanpak die leren leuk maakt!

Wij doen u een aanbod dat u niet kunt weigeren:  
Samen ondernemend ontwerpen!
Kom op 7 april 2015 naar onze professionaliseringsbijeenkomst. Op deze werkbijeenkomst gaan we met u en uw team aan de slag om een les of project van uw keuze te veranderen in een ondernemend project . Breng daarom zeker uw geïnteresseerde collega’s mee.
Na afloop van deze workshop heeft u inzicht gekregen in het ontwerpen van ondernemende leeropdrachten en die leerstijl. Vervolgens kunt u uw leerlingen begeleiden in deze ondernemende aanpak, zodat zij zich kunnen ontwikkelen in de kwaliteiten die de 21e eeuw van ons allen vraagt.

Imkerij Stad en Streek nu in Stadsboerderij Eyghentijds actief

Imkerij Stad en Streek verzorgt bijenkasten in de stad. Dit lijkt misschien niet zo voor de hand liggend. Maar imkers in Parijs, Londen, Amsterdam en Den Bosch bewijzen het tegendeel. Het heeft naast het verzorgen en omgaan met de bij een extra dimensie - namelijk de mens. Imkerij Stad en Streek heeft zich als doel gesteld om bijen en mensen met elkaar te verbinden. De bijen vinden het prachtig. Waar ze op het platteland massaal uitsterven, doen ze het in de stad prima en produceren potten vol honing. Scholen zijn van harte welkom bij Imkerij Stad en Streek voor het bezichtigen van bijenvolken, workshops en bijeninformatie. Zie ook www.imkerijstadenstreek.nl. 
Binnenkort verschijnt 
de eerste Bijen-nieuwsbrief, in opvolging van de bijenposter-actie 'Hoe helpt jouw school de Bij?' die door de leerlingen van Helicon werd verzorgd!

Pareltjesavond 'Groot  Project 'Het Zorgkasteel'

De kinderen van Jenaplanschool Antonius Abt ervaren welke ‘problemen’ er zijn in de zorg. De groepen zijn hiervoor op bezoek gegaan bij een zorginstelling, hebben een medewerker van een zorginstelling in hun groep ontvangen of beleven het aan den lijve door bijvoorbeeld met een zwangere buik naar school te komen. (Soms is die echt, soms niet.....Want een zwangere meester? Nee, daar trapte niemand in!) De school is druk bezig met het onderzoeken van deze problemen en het ontwikkelen van een technische oplossing daarvoor. Uiteindelijk bedenkt én maakt elke groep een technisch eindproduct, zodat de school haar eigen ‘zorgkasteel’ kan presenteren. 
Op donderdag 26 maart tijdens 'de Pareltjesavond' kunnen geïnteresseerden komen kijken naar 'het Zorgkasteel’.
De school is dan open voor publiek van 18.00u tot 20.00u. Iedereen van Ondernemend Onderwijs is hiervoor van harte uitgenodigd!
Copyright © 2015 Buitengewoon-advies, All rights reserved.