Copy
Bossche Bijen Nieuwsbrief april 2015


Waarom deze nieuwsbrief?  

Op 19 november 2014 werden door leerlingen van Helicon VMBO Groen bijenposters naar de basisscholen in Den Bosch gebracht met de oproep om de Bij te helpen en daar acties voor te bedenken en te ondernemen. Met deze nieuwsbrief herhalen we deze oproep en laten we maandelijks zien wat er in Den Bosch gebeurt om de Bij te helpen. Ook jouw nieuws kan hierbij komen te staan!

Bijen Educatie

Basisscholen kunnen hulp bij hun natuur- en milieueducatie, en specifiek voor bijeneducatie, aanvragen voor alle groepen. RijkenVermaat heeft een educatief programma ‘van korf naar nectar’ ontwikkeld. Dit is een onderdeel van het OO programma ‘hoe helpt jouw school de bij?’
In dit educatieve programma wordt de verbinding gelegd tussen natuureducatie voor kinderen en het groen in de schoolomgeving. Een deel van het programma vindt plaats in de klas en een deel buiten. De kinderen gaan o.a. ook met de loep op pad om de bijen die in de omgeving van de school vliegen te leren kennen.
Voor meer informatie: Elly Vermaat tel: 06-12613250.


 

Kunstwerk de Bijenkoningin

In verband met de verbeteringsplannen/leefbaarheid voor het plein De Bijenkoningin in de wijk Hambaken, zijn 4e jaars leerlingen Helicon VMBO bezig met de bestrating en opknappen van de voortuinen.
Helicon werd ook gevraagd om leerlingen, in overleg met bewoners, een kunstwerk voor dit plein te laten ontwerpen in het teken van de Bij. Dit sluit perfect aan bij Ondernemend Onderwijs.
Als echte ambassadeurs van de Bij, zijn ondernemende 1e jaars leerlingen enthousiast aan de slag gegaan met het ontwerpen van een kunstwerk (foto). Een jury kiest hieruit het mooiste ontwerp. Dit zal worden gerealiseerd rond de meivakantie.
Ook zal er nog een officiële opening van het plein met kunstwerk komen, waarvoor bewoners, school, pers en wethouders uitgenodigd worden.

 

Conferentie 'School en buur beleven de natuur' 
15 april van 15.00-18.00u,   BBS Nieuw Zuid, Jac van Looystraat 5,  5216 SB ’s-Hertogenbosch

Kinderen kennis laten maken met de natuur in de eigen omgeving zodat zij de natuur ervaren en zich kunnen verwonderen. Dat is de belangrijkste doelstelling van het project ‘Groene Brede Scholen in Het Groene Woud’. De afgelopen drie jaar is hard gewerkt om groene activiteiten in brede scholen te implementeren. De resultaten bieden kansen voor alle basisscholen in de driehoek Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Het pakket dat hiervan is samengesteld, het zogenaamde Groene Arrangement, is beschikbaar en eenvoudig voor andere (brede) basisscholen op maat te maken. 
U bent van harte welkom op de  conferentie ‘School en buur beleven de natuur’. Kom kijken wat het Groene Arrangement voor u kan betekenen, hoe de schoolomgeving groener kan worden en hoe natuurbeleving in en met de wijk een impuls kan krijgen. 
link naar NME-conferentie 15 april

Voedsel voor de Bij

Eerstejaars leerlingen van de opleiding Toegepaste Biologie, Helicon Opleidingen in Den Bosch zijn in de weer met het onderzoeken van honingbijen en drachtplanten. Voor het vak Ecologie in de Stad onderzoeken ze welke drachtplanten kenmerkend zijn voor Den Bosch. Ze maken een informatieve folder voor basisschoolleerlingen, waarop ze uitleg geven over welke planten bijen aantrekken en hoe de basisschoolleerlingen er voor kunnen zorgen dat er meer bijen in de stad komen.
Daarnaast bedenken de leerlingen een ludieke actie om zakjes zaad van drachtplanten met zaai-voorschriften aan de verschillende klassen van de basisscholen uit te delen. 

Oproep: Help de Bij

Meld je activiteiten aan en kleur je korf. 
Dit kan door verschillende activiteiten voor bijen te doen op je school. Een insectenhotel plaatsen of een bijenkast adopteren bij Stadsboerderij Eyghentijds, drachtplanten zetten op het schoolplein of in de schoolomgeving, bijeneducatie verzorgen, en nog veel meer… 
Wil je hulp hierbij of advies over bijenactiviteiten, stuur een mail naar bijen@ondernemend-onderwijs.nl
Voor alle informatie klik op: poster 'Help de bij'
Copyright © 2015 Buitengewoon-advies, All rights reserved.