Copy
Nieuwsbrief februari 2015
Vergeet niet!!
3 maart a.s. inspirerende bijeenkomst over:

1. Pilotkansen ‘Na-school’
2.
 Jouw school van de 21e eeuw

  1 jaar 's-H Ondernemend Onderwijs

Feestje 1 jaar ‘sH Ondernemend Onderwijs

Op 21 januari 2015 werd op feestelijke wijze het 1-jarig bestaan van Ondernemend Onderwijs gevierd bij Helicon MBO. Na een warm welkom door directeur Stan Vloet werden behaalde resultaten uitgelicht en doorgaande projecten/activiteiten in 2015 besproken. De grote belangstelling deze middag toont aan hoe veranderingen, in gang gezet door Ondernemend Onderwijs, langzaam voet aan de grond krijgen in veel Bossche Onderwijsinstellingen van po tot hbo. Met steeds meer bedrijven en organisaties komt hierin een vorm van samenwerking tot stand. Op onze website leest u alle bijzonderheden van deze dag: http://www.ondernemend-onderwijs.nl

Verwend door leerlingen Bossche Vakschool

Leerlingen van de Bossche Vakschool hadden een heel speciale rol op de viering van het 1-jarig bestaan van Ondernemend Onderwijs op 21 januari. Zij verzorgden, mooi in tenue gestoken, de catering en ontvingen de aanwezigen met speciaal gemaakt gebak. Later werden heerlijke soep en verrukkelijke hapjes uitgeserveerd. Behalve een mooie gelegenheid om hun ondernemende kwaliteiten te showen heeft hun inzet zeker bijgedragen aan het welslagen van dit feestje.
 

Alles in beeld

Een bijzondere vermelding verdienen de leerlingen van het Van Maerlant College. Zij hebben tijdens deze middag alle gebeurtenissen, presentaties en ondernemende projecten gefilmd. De interviews die ze daarbij met velen van de aanwezigen hielden, boden de ondernemende deelnemers/standhouders de gelegenheid om hun ervaringen met Ondernemend Onderwijs in 2014 te vertellen. De door hen gemaakte opnames zijn binnenkort bij de desbetreffende onderdelen op onze site terug te vinden. Weer een voorbeeld van een mooi ondernemend project!

En verder….

konden aanwezigen genieten van diverse ondernemende presentaties als: Ondernemend naar ’t examen met Mevolution, Het Changement, DOON Ideate-Validate-Create, De Ondernemende Kantine, MediaLeerpark, De Waterfabriek, De Energietuin, Kunstuitleen, Hoe helpt jouw school de bij? De Versfabriek/ Moesfabriek, City-trainers-sport, JOGG/Power Up, Zorg in techniek, Onderwijs-helpt-Onderwijs.
In het derde deel van het programma gaven E.J. Ulrich en Anna Uitde Haag met hun 'Bossche Business Incubator'  een doorkijk naar Ondernemend Onderwijs in de (nabije) toekomst. En vertoonde Tom Oosterhuis de 1e ruwe versie van de film over Ondernemend Onderwijs. Binnenkort te zien op onze website.

2015

Doel in 2015 is het verder uitbouwen van succesvolle lopende, en starten van nieuwe projecten. Maar vooral ook: het verder professionaliseren van betrokkenen bij Ondernemend Onderwijs. Wat heeft een leerkracht nodig om ondernemendheid bij leerlingen te bevorderen en in het lesprogramma in te passen? Hoe kan Ondernemend Onderwijs een rol spelen in maatschappelijke vraagstukken?
 

Evaluatie en vooruitblik

Op de professionaliseringsbijeenkomst van 3 februari j.l. werden in de projectgroepen de lopende projecten over 2014 geëvalueerd en aangegeven wat in 2015 nodig is voor verdere professionalisering en implementatie in de onderwijsprogramma's. Deze informatie zal naar gelang behoefte leiden tot workshops, begeleiding, training van teams, en ontwikkeling van nieuwe tools.
Alle deelnemers beschikken vanaf nu over een pagina op de website www.ondernemend-onderwijs.nl, waarop zij hun ondernemendheid in de volle breedte kunnen presenteren.

 
 
Copyright © 2015 Buitengewoon-advies, All rights reserved.