Copy
Nieuwsbrief februari 2016
 'sH Ondernemend Onderwijs 2.0 

2 jaar Ondernemend Onderwijs 

Film Ondernemend Onderwijs 2.0   
Ter ere van het 2-jarig bestaan van 'sH Ondernemend Onderwijs waren op 20 januari j.l. meer dan 130 betrokkenen uit het netwerk aanwezig op de gastschool Helicon vmbo Groen.
Passend in het thema van de dag, gaven gastsprekers uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs het belang aan van 'ruimte voor ondernemendheid' in de 21e eeuwse samenleving. Daarna was er ruimte voor de gasten om hierover met elkaar in gesprek te gaan in het Wereldcafé en werden de resultaten gepresenteerd van 2 vruchtbare jaren Ondernemend Onderwijs. Lees hier meer

Oproep: zet het op ons Forum!

Op de website van Ondernemend Onderwijs staat sinds kort de tab: Forum. Op dit Forum kan ieder zijn/haar vraag of aanbod voorleggen aan het netwerk Ondernemend Onderwijs.
Zo worden allerlei ondernemende initiatieven en vragen zichtbaar. En door antwoorden op die vragen, door discussies, maar ook door het delen van tips en ideeën worden verbindingen gemaakt. Zo leer je met en van elkaar en maken we samen ons onderwijs en onze organisaties meer ondernemend. 
Hierbij aan ieder de oproep: zet je vraag of idee op het Forum of reageer op een item. 

Adviesraden 

Om Ondernemend Onderwijs duurzaam in de (Bossche) samenleving te borgen formeert het Programmateam een 4-tal Adviesraden, te weten: 
- de Natuur & Groen-Raad,
- de Wetenschap & Techniek-Raad,
- de Kunst & Cultuur-Raad en
- de Voeding & Gezondheid-Raad.


Vertegenwoordigers uit de Triple Helix zullen hierin zitting hebben.
Inhoud en taken van deze raden worden in een statuut vastgelegd en de Gemeente ‘s-Hertogenbosch onderschrijft het belang ervan door het een officiële status te geven. Wordt vervolgd....

Opbrengst Wereldcafé 20-1-2016

Hoe creëer je ruimte voor ondernemendheid?
Wat heb je hiervoor nodig?
Hoe realiseren we dit? Geef voorbeelden en succesvolle ingrediënten hiervoor.

In het Wereldcafé, tijdens de viering van het 2-jarig bestaan van Ondernemend Onderwijs, werd over dit onderwerp druk van gedachten gewisseld. Gesprekspartners uit de Triple Helix (Onderwijs, Ondernemers, Overheid) bespraken met elkaar hun bevindingen en ideeën.

Lees hier het verslag per tafel

Doe mee: duurzaamheid op Bossche (basis)scholen!

Samen werken aan De Duurzame School!
 
Dat is wat BBS De Kruiskamp graag wil en waarvoor een duurzaam arrangement voor basisscholen wordt ontwikkeld.

Kinderen gaan hierbij zelf oplossingen bedenken voor bestaande problemen. Daardoor komen ze bewuster in het leven te staan.
Doe mee en neem contact op met René Dullaart, manager BBS De Kruiskamp, 0654608303 of stuur een mail naar rene@bredebosschescholen.nl

Benieuwd? Klik hier
 
Netwerkbijeenkomsten verbeteren?
Ondernemend Onderwijs organiseert maandelijks netwerk- of professionaliseringsbijeenkomsten, met als doel meer ondernemendheid in het onderwijs en verbindingen met bedrijfsleven en overheid tot stand te brengen.
Hiervoor proberen wij interessante thema's, gastsprekers, en netwerkmogelijkheden in te brengen.
Maar wat vind jij nou eigenlijk interessant? Waar zou jij, met jouw collega’s nou graag eens een kijkje nemen? Over welk onderwerp wil jouw team meer te weten komen? Hoe kunnen we de betrokkenheid vergroten, zodat we echt kunnen leren van en met elkaar?
Toon jouw ondernemendheid en laat het ons weten op post@ondernemend-onderwijs.nl

Start Na-School in de Groote Wielen

Na-School biedt nu ook in Den Bosch in de Groote Wielen een groot aantal boeiende naschoolse activiteiten voor kinderen aan. Start is op 7 maart 2016 met:
‘Dagelijks de leukste en leerzaamste naschoolse activiteiten in de buurt. Samen met vrijwilligers en professionals uit sport, cultuur, onderwijs, opvang en het bedrijfsleven. Ook helpen we onze kinderen iedere dag om hun eigen dromen en ideeën te realiseren via naschoolse activiteiten en projecten. Zo zorgen we samen voor nog betere kansen en ontwikkelen onze kinderen hun talenten spelenderwijs.’

Kijk gauw en meld je aan! 
Copyright © 2016 Buitengewoon-advies, All rights reserved.