Copy
Nieuwsbrief november 2014

 

Laatste Nieuws!!!

Deze week gaan 50 leerlingen van Helicon VMBO Groen als ambassadeurs voor het project ‘Help de bij’ op bezoek bij alle basisscholen in 's-Hertogenbosch. Aan de hand van prachtige flyers en posters, leggen zij aan alle basisschoolleerlingen het belang van het voortbestaan van de bij uit. Ook in 2015 zal dit project bij ‘sH OO veel aandacht krijgen.

Pilotpresentaties en transfer…

was het thema van de centrale bijeenkomst van 4-11-2014. De ondernemende projecten:  Onderwijs helpt Onderwijs-T, Kunstuitleen en Bibliotheek in school, First Lego League, De Versfabriek en ‘Help de bij’ kwamen aan de orde. Aanwezigen gaven schriftelijk hun Tops, Tips en Transfer t.a.v. ondernemendheid van betreffende projecten. Deze feedback wordt geïnventariseerd en, samen met de lopende monitoring,  ingezet om de projecten die ondernemendheid het meest bevorderen verder uit te bouwen.
 

Techniek, hoe leuk kan dàt zijn?

Nabila Kalliss, studente Pabo, heeft via O-h-O het project ‘Bewegen’ op een basisschool uitgevoerd. Leerlingen werden gestimuleerd zélf een technische installatie te ontwerpen/bouwen, bijv. een hefboom of windmolen. De begeleiding hierbij werd gedaan door v.o. leerlingen. Het ondernemende hiervan is het zélf ideeën aandragen en uitwerken, mogelijkheden onderzoeken en doen. Vier techniekleerlingen van JBC en Bossche Vakschool, die hieraan hebben meegewerkt, vertelden hoe zij het werken in dit team ervaren hebben. 
 

Ondernemendheid in school

Hoe ondernemendheid in school ook door de schoolinspectie wordt gewaardeerd, blijkt uit het verhaal van het team van Miriam Stallaert van bs ’t Schrijverke. Kunstuitleen en 'De Bieb op school' werden speciaal uitgelicht. De wijze waarop deze school o.a. hieraan werkt ‘stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen en bevordert hun ondernemendheid’ aldus het concept inspectierapport.
Klik hier voor een inspirerend schoolvoorbeeld:  

https://www.youtube.com/watch?v=4mgQAkME_nY&feature=youtu.be 

 

Wij houden u op de hoogte….....
Het project Rendabel Water.

De Waterfabriek (KW1C) is op zoek naar ideeën om waterverspilling te reduceren. Leerlingen van Wittering.nl en Rodenborchcollege bezochten De Waterfabriek en stuurden vervolgens sollicitatiebrieven met hierin hun creatieve oplossingen voor dit probleem. Iedere sollicitant kreeg van projectleider Vasco van Oosterwijk persoonlijk een antwoord op zijn/haar brief (foto). 
Filmpje van leerlingen in De Waterfabriek:
https://www.youtube.com/watch?v=tvkbWbICsBs 

 

Uitdagend én lekker!

Uitdagend is: het meedoen aan de First Lego League, aldus René Dullaart van bbs De Kruiskamp. Een veelzijdig project voor leerlingen van het p.o. en v.o., waarin samenwerken, ontwikkelen, programmeren en vooral bouwen met LEGO centraal staan. Meer hierover zien? Klik hier: http://firstlegoleague.nl/
En lekker is volgens hem: de appelmoes die de leerlingen zelf bereiden in De Versfabriek. Samenwerking met Helicon, HAS en Bossche Boeren (http://www.stadseboeren.nl/ ) vergroot de mogelijkheden met dit project, bijvoorbeeld bij het aanleggen van een tuin, koken, logo’s ontwerpen voor verpakking enz.
 

Bedrijven en ‘sH OO

Na bijna een jaar van informeren, enthousiasmeren, verbindingen maken, en eerste pilots in de samenwerking, vinden steeds meer bedrijven, organisaties en scholen elkaar bij Ondernemend Onderwijs. Zij onderkennen zeker de voordelen van samenwerking. Toch zal het behoorlijk wat flexibiliteit blijven vragen voor zowel scholen als bedrijven en organisaties om in de toekomst samen te zoeken naar kansen om leerlingen en studenten te laten profiteren van ondernemend onderwijs, maar het begin is zeker gemaakt. O.a. IVT Thuiszorg, RijkenVermaat, Heijmans, De Groene Poort, Platform Biodivers, Würth, De Bibliotheek, Bureau Babel, Kinegrity, Imkerij Stad en Streek, Stadsboerderij Eyghentijds werken én denken al mee met de ondernemende  initiatieven van 'sH OO. 
Copyright © 2014 Buitengewoon-advies, All rights reserved.