Copy
Nieuwsbrief september 2015
                    

Netwerkbijeenkomst SPARK You Tube

Op 15 september was Ondernemend Onderwijs te gast bij SPARK. Onder het motto 'Let's connect' lanceerde SPARK een talentpool van cabaretiers, designers, starters én young professionals van grote bedrijven. Ondernemend Onderwijs programmaleider Margo van den Oord sprak over de meerwaarde van verbindingen in de Triple Helix. Aanwezige vertegenwoordigers van bedrijven, overheid en het onderwijs vonden elkaar o.a. door in groepen te brainstormen over innovatieve, duurzame oplossingen voor werkelijk bestaande problemen, waarna deze in korte pitches werden gepresenteerd. Eeen mooie samenwerking met veel potentieLees hier meer
 

Internationale conferentie '2Young2Fail'

In het kader van het internationale VSV1-project (voortijdig schoolverlaten) ‘2young2fail’, waarin gemeente ’s-Hertogenbosch en het Rodenborch-College participeren, wordt op 30 september 2015 een boeiende VSV-conferentie georganiseerd in Perron 3 in Rosmalen. VSV is een actueel thema, ook in de internationale context. Verschillende sprekers en workshops zullen de revue passeren. Er zullen deze dag ook internationale gasten aanwezig zijn uit Engeland, Italië, Portugal en Spanje.  Programma overzicht

 

Bossche Vakschool zet in op vervolg Ondernemend Onderwijs

De goede resultaten met praktijkgerichte leerprocessen vormen de aanleiding om ook op andere terreinen binnen de school met Ondernemend Onderwijs aan de slag te gaan. De eerste workshops zijn ingepland! Leerlingen in het VMBO floreren het best in praktijkgericht onderwijs. Daar weten ze bij de Bossche Vakschool alles van. Daarom kiezen docenten dan ook voor een vervolg met Ondernemend Onderwijs. Gezonde Ondernemende kantine Bossche Vakschool
 

Workshop Ondernemend Onderwijs voor bedrijven / AgriFood Capital Event

De workshop Ondernemend Onderwijs geeft bedrijven informatie over ondernemend leren. En laat zien waar voor hen de aanknoping zit tussen hun onderneming en het onderwijs. Met ondernemend onderwijs krijgt de werkgever de kans om in een vroeg stadium in contact te komen met toekomstige medewerkers.
Op 17 november organiseert RIVU (bedr.terrein Rietvelden/Vutter) een AgriFood Capital Event met workshops o.a. van Ondernemend Onderwijs. Doel: ontdekken welke meerwaarde AFC en Ondernemend Onderwijs voor bedrijven hebben, hoe vinden we elkaar gemakkelijker en verbeteren we de samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. 

 

Studenten Fontys Pabo gaan voor Ondernemend Onderwijs

66 3e jaars studenten van Fontys Pabo gaan voor Ondernemend Onderwijs. Zij gaan de uitdaging aan om in een zelfgekozen project hiermee een half jaar lang ervaring op te doen. 'sH Ondernemend Onderwijs ondersteunt hen hierbij dmv haar platform en netwerk. Ondernemendheid helpt ons kansen te benutten en uitdagingen en bedreigingen te overwinnen. Door ondernemend leren op te nemen in het lesprogramma van de basisschool, kunnen kinderen hun ondernemende vaardigheden al vroeg ontwikkelen. Maar dan zijn er wel leerkrachten nodig die deze onderwijsvorm beheersen. Wat levert het Pabo's op als ze besluiten ondernemend leren een plek te geven in het curriculum? Volg hen via onze website! 

Volgende netwerkbijeenkomst op 20 oktober 17.00u bij Flik-Flak met Bosch Beweegt

Een goede nieuwe ontwikkeling doet zich voor, met kansen voor ondernemende initiatieven in Sport en Bewegen en in Voeding en Gezondheid. We gaan samen met Flik-Flak en Bosch Beweegt ideeën en initiatieven oppakken en verbinden, die voor alle Bosschenaren die mee willen doen, ondernemendheid op deze terreinen stimuleert en mogelijk maakt. Wendy Vos nodigt ons daarvoor uit bij Flik-Flak. We verschuiven daarom de netwerkbijeenkomst naar dinsdag 20 oktober van 17.00-19.00uur, zodat op deze all-round locatie onze netwerken elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Een verrassende aftrap van weer een prachtig initiatief.....reserveer 'm!
Copyright © 2015 Buitengewoon-advies, All rights reserved.