Copy
Nieuwsbrief februari 2014

 

Kick-off project 'sH Ondernemend Onderwijs, 22 januari 2014 

Wethouder Weyers had op 22 januari 2014 de eer om de kick-off bijeenkomst  te openen.  In zijn openingswoord schetste hij het belang van de gemeente  ’s-Hertogenbosch bij de ontwikkeling van ‘sH OO. De gemeente concentreert zich op kwaliteitsverbetering van het onderwijs ten behoeve van een goed functionerende arbeidsmarkt. Ondernemendheid als basis is daarin van groot belang. Zelf kansen zien en benutten, creativiteit en zelfsturing zijn binnen de definitie van ondernemendheid voorwaardelijk. Door actief het gesprek tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid te bevorderen en te stimuleren, komen we tot inzicht in ondernemendheid en onderliggende competenties. 
Hij onderstreepte het belang  van samenwerking  tussen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven om te komen tot die goed functionerende arbeidsmarkt en die kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Hij was blij verrast te zien dat scholen uit alle onderwijsgeledingen, binnen het project ‘sH OO, werken aan een doorlopende leerlijn ondernemendheid van basisonderwijs tot hbo.  Dat is absoluut uniek. 

 

'sH Ondernemend Onderwijs bundelt krachten

In een open ontmoeting met elkaar werden op 22 januari de beste ideeën opgehaald voor onderwijs waarin ondernemende talenten zich kunnen ontwikkelen. Ondernemende leerlingen en studenten zijn bepalende succesfactoren voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Door continue betrokkenheid van bedrijven in het onderwijs en omgekeerd, wordt de ondernemende houding extra gestimuleerd en een vanzelfsprekendheid. Dát is waar 'sH Ondernemend Onderwijs over gaat.

'sH Ondernemend Onderwijs inspirerend/ veel goede ideeën 

Op deze middag, die plaatsvond op het gemeentehuis van ‘s-Hertogenbosch, werden n.a.v. de vraag “wat is ùw beste idee en ùw bijdrage aan ‘sH OO in 2014?”, heel veel goede ideeën aangeleverd, waarmee we in het project aan de slag kunnen. Juist deze persoonlijke bijdragen aan ondernemend onderwijs vormen een krachtige impuls voor de projecten die in 2014 op stapel staan. Aan allen die hieraan hebben bijgedragen, nogmaals hartelijk dank.

PO-VMBO-MBO-VO-HBO

20 scholen van po tot hbo zijn vertegenwoordigd in 'sH Ondernemend Onderwijs. Tijdens onze maandelijkse bijeenkomst van februari 2014 zijn de verschillende projecten en activiteiten samengebracht en besproken. Daarmee zijn daadwerkelijk verbindingen gelegd tussen projecten waarin leerlingen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs gaan samenwerken. Hieruit ontwikkelt zich een doorlopende leerlijn ondernemendheid, met groeikansen voor iedereen die eraan meewerkt.
Meer hierover in de nieuwsbrief van maart 2014. 

Ontwikkeling e-portfolio

Parallel aan bovengenoemde projecten ontwikkelen wij een bijzonder e-portfolio, Mevolution. Het bijzondere hieraan is, dat leerlingen van 4-23 jaar hierin hun ondernemende competenties en ontwikkelingen kunnen laten zien. Daarmee gaat dit e-portfolio een blijvend resultaat vormen van datgene wat leerlingen tijdens hun hele leven leren.
Copyright © 2014 Buitengewoon-advies, All rights reserved.