Copy
Nieuwsbrief maart 2014

 

Domeinteambijeenkomsten
'sH Ondernemend Onderwijs

Op 18 maart j.l. was de tweede bijeenkomst van de domeinteams. Een van de deelnemers, Miriam Stallaert, schrijft het volgende:

"De tweede keer dat ik naar dit netwerk ging ....Wat een bruisende groep mensen in die ondernemersclub. Er is gekozen voor een daadkrachtige opzet door het geven en delen centraal te zetten. Je voelt even een druk...je krijgt kansen maar moet die ook meteen pakken! En door de "druk" gaan de hersenen zich in alle kronkels bewegen om te ontdekken wie, wat en wanneer je wat voor elkaar kunt betekenen. Hier wordt niet gepraat om het praten, maar een bondig gesprek om na 2 uur aan concrete vervolgacties te werken. En meteen de volgende dag 2 mails in je postvak dat de acties bij Rodenborch en KW1C al zijn uitgezet.
Zelf heb ik actie uitgezet naar een groep 7-8 die contact willen leggen met leerlingen van de Sancta Maria Mavo uit 't Changement. Paul Langenberg, van 't Van Maerlant, heeft bevestigd acties in de kunstuitleen te filmen. Deze club zet zoden aan de dijk!"

In the spotlight: project Kunstuitleen 

Bs 't Schrijverke neemt deel aan 'sH Ondernemend Onderwijs. Doel van dit project is het stimuleren en bevorderen van ondernemende kwaliteiten bij leerlingen. In oktober 2014 starten zij met: Kunstuitleen. Leerlingen van groepen 7 en 8 gaan dit project runnen. Er zijn heel wat obstakels te overwinnen. Waar halen we de kunst vandaan? Welke kunst gaan we uitlenen? En aan wie? Waar laten we alle kunst? Wat gaat het kosten? Wat is ons budget? Wat zijn onze openingsuren? Moeten we er geld voor vragen? Wat als ze de kunst niet terugbrengen?
Contactpersoon is Marcia van der Wens, cultuurcoördinator. Zij legt en onderhoudt contacten met andere scholen en instellingen (Bosch Cultuurnetwerk, Bossche kunstenaars (STOK) en musea). Hier komt de deelname aan het project 'sH-OO goed van pas. Daar zijn met het Rodenborch en KW1C al afspraken gemaakt over het uitlenen van kunstwerken van hun leerlingen, en met Jeroen Boschcollege over samen lijsten maken. Gezocht wordt nog naar studenten die een bedrijfsplan kunnen opstellen samen met de leerlingen van groep 7 en 8. 
http://www.youtube.com/watch?v=4mgQAkME_nY&feature=youtu.be
In dit filmpje zie je leerlingen van ’t Schrijverke mooie kunstwerken voor de kunstuitleen maken.

Project 'Water'

Bs Wittering.nl wil in het kader van 'sH Ondernemend Onderwijs bij de innovatieve leeromgeving ‘de Waterfabriek’ van het KW1C gaan onderzoeken op welke manier waterflesjes zo duurzaam en hygiënisch mogelijk gereinigd kunnen worden. De Waterfabriek is een bedrijf dat uitstekend geschikt is om in te zetten als leeromgeving omdat het een fabriek is die stilgelegd kan worden tijdens het productieproces. Zodoende ontmoeten praktijk en theorie elkaar op de werkvloer.
De totale onderwijskolom is bij dit project betrokken doordat de Waterfabriek geleid wordt door HBO studenten die het onderzoek zullen gaan sturen. Dit is nodig omdat de onderzoeksvraag niet alleen beantwoord zal worden door de leerlingen van Wittering.nl en leerlingen van de Sancta Maria Mavo, maar door zoveel mogelijk deelnemende scholen.


 

Erasmus+

30 april 2014 is de deadline voor het aanvragen van subsidie in Key Action 2 Strategic Partnership. Met ons project ‘sH Ondernemend Onderwijs kunnen wij daar een subsidieaanvraag doen voor de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn ondernemendheid. Katja Brooijmans van de Gemeente 's-Hertogenbosch gaat hier komende maand actief mee aan de gang. Kartrekkers van de verschillende domeinen, inclusief e-portfolio Mevolution, zullen partners zijn in deze aanvraag.
Onze inhoud is goed, maar het verder concretiseren van onze projecten en het betrekken van buitenlandse partners in onze lokale ontwikkeling is geen gemakkelijke klus. Het is er wel een die ons traject een flinke boost vooruit kan geven. Dat is dan ook de reden dat Katja daar de komende maand veel tijd in zal steken en alle deelnemers zal bevragen om inhoud, betrokkenheid en actie.
Meer info over Erasmus+:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Doorlopende leerlijn en E-portfolio

Een van de doelstelling van het project 'sH-OO is de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn ondernemen(dheid). Om dit te realiseren inventariseert een speciale portfoliogroep de huidige rapportages van, voor en over leerlingen m.b.t. hun ontwikkelingen bij de deelnemende scholen. Aan de hand een 5-tal vragen is iedere deelnemende school gevraagd aan te geven welke instrumenten ze op school gebruiken. Dit kunnen zijn intakes, assessments, leerlingvolgsystemen, portfolio's, enz. Verder is ook gevraagd naar relevante begrippen die gebruikt worden, of leerlingen en docenten tevreden zijn over de instrumenten. Op dit moment wordt alle ontvangen informatie op een rij gezet en ontstaat een eerste indruk van een doorgaande leerlijn ondernemen(dheid). Delen van deze leerlijn zullen mogelijk gebruikt worden voor het verder (aan)vullen van het e-portfolio Mevolution. Tijdens de centrale bijeenkomst op 15 april zal een tussenstand gepresenteerd worden.

Veroorzaakt Mevolution een Revolution?

Het doel van 'sH-OO is om met leerlingen vanaf 4 jaar te starten met een eigen e-portfolio, dat naast doorstroom in het onderwijs, een-leven-lang-leren kan weergeven en allerlei kansen biedt voor de instroom in en flexibiliteit op de arbeidsmarkt.
Op 1 april is de volgende bijeenkomst van de grote portfoliogroep. Tijdens deze bijeenkomst zal Tom Oosterhuis het revolutionaire e-portfolio Mevolution (en TagMe) presenteren en laten zien wat de mogelijkheden er van zijn. Dit digitale portfolio is gebaseerd op het concept van Sociaal Ontwerpend Leren. De PABO Edith Stein in Enschede en de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam maken reeds gebruik van dit instrument. Aanwezigen kunnen vragen stellen over inhoud, opbouw en achtergrond.
Copyright © 2014 Buitengewoon-advies, All rights reserved.