Copy
Nieuwsbrief december 2014

Leerlingen Helicon vmbo Groen ambassadeurs voor De Bij  

Nóg meer ondernemende projecten!  
Tevens live te zien op 21 januari 2015!

Dit wil je niet missen. Op 21 januari 2015 van 15.00-18.00u worden de resultaten van het Programma ‘sH Ondernemend Onderwijs 2014 en de plannen voor 2015 uitvoerig gepresenteerd. Vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, betrokken bedrijven/organisaties, leerlingen, studenten, schoolleiding en schoolbesturen worden hiervoor van harte uitgenodigd. Wat heeft het 1e jaar Ondernemend Onderwijs ons gebracht? En op welk ondernemend vervolg kunnen we met elkaar inzetten voor 2015?
Noteer deze datum alvast in je agenda!

 

Wittering.nl over e-portfolio MeVolution

Milan en Rutger van bs Wittering.nl gaven op de bijeenkomst van 25 november j.l. een mooie presentatie over hoe zij MeVolution gebruiken.
5 Weken geleden zijn 16 leerlingen van
 deze school gestart met het zelf ontdekken van de werking en mogelijkheden van dit e-portfolio. Milan legt uit hoe hij van Lego een robot wilde bouwen en alle fases hiervan in zijn portfolio in beeld heeft gebracht. En Rutger laat zijn persoonlijke portfolio zien. De enthousiaste feedback van de aanwezigen wordt ook direct digitaal op zijn e-portfolio ingesproken.
 

Verandering in beeld

Sander van Roy vertelt over de voortgang van zijn onderwijsconcept Het Changement. Ieder jaar wordt een groep dreigende uitvallers/ probleemleerlingen opgenomen in dit programma, waarmee zeer goede resultaten worden behaald. Dit jaar wordt het hele proces, ‘Changement in beeld’, gefilmd en ge-edit door leerlingen van het Van Maerlantcollege, die hier een prachtige uitdaging aan hebben.  
Sander kan hier ook het heuglijke nieuws vertellen dat m.i.v. volgend schooljaar Het Changement op de Sancta Maria Mavo schoolbreed zal worden ingezet. Ook andere scholen, bijv. bbs De Kruiskamp en hogeschool Fontys, maken graag gebruik van zijn expertise hierin. Lees hierover meer op onze website www.ondernemend-onderwijs.nl  

 

De Energietuin bezoekt Kinegrity

Op bs Antonius Abt werd op 30 okt. j.l. de aftrap gedaan van het project De Energietuin, vertelt Birthe Rike. Doel: met leerlingen op onderzoekende en experimentele wijze het concept Energietuin verkennen. Kinderen waren nieuwsgierig en hadden veel ideeën. Gezamenlijke wens: in en om de school meer gebruik maken van duurzame energie. Functie en werking van apparaten werden onder de loep genomen en getracht werd zelf nieuwe constructies te maken en de tuin vorm te geven. Een bezoek werd gebracht aan Kinegrity, een bedrijf dat zonnepaneelconstructies ontwikkelt. Vervolgstap is samenwerking met MBO, HBO en TUE voor onderzoek naar mogelijke proefopstellingen in de energietuin en het uitvoeren daarvan.
 

Scholen voor Techniek in de zorg

Bij het project Techniek in de zorg is de samenwerking tussen  IVT kraam- en thuiszorg en de leerlingen van Anoek Huismans van Jeroen Bosch College (JBC) en Hanneke Jansen van Jenaplanschool Antonius Abt (JAA) een voorbeeld voor ondernemendheid en verbindingen tussen bedrijven en onderwijs. IVT heeft aan leerlingen van JAA en JBC VMBO-T, die meedoen aan de Beta Challenge, gevraagd creatieve oplossingen te zoeken voor een aantal problemen waar hun werknemers tegenaan lopen in de kraam- of thuiszorg. Anoek en Hanneke vertellen hoe hun leerlingen in dit project zelfstandig en gezamenlijk opdrachten gaan uitvoeren. In april 2015 zal een presentatie van de opbrengst plaatsvinden. Meer info is te vinden bij projecten op onze site www.ondernemend-onderwijs.nl
 

Hoe helpt jouw school de Bij / MeVolution

In nog geen twee weken tijd kreeg Helicon vmbo Groen het voor elkaar om het project 'Hoe helpt jouw school de bij?’ bij zeker 50 basisscholen onder de aandacht te brengen. Andries Kamstra, docent bij Helicon, legt tijdens zijn presentatie uit dat dit project goed past in de missie van hun school: leren gebeurt binnen- en buitenschools, leren vooral door doen, leerwereld is uitdagend voor de leerling, leerwereld is breed met groen. Meer info op: bijen@ondernemend-onderwijs.nl 
Andries vertelde verder dat ook zij deze maand met 31 leerlingen van start gaan met e-portfolio MeVolution. Voordelen: op school én thuis kunnen leerlingen digitaal opdrachten opslaan, 360 graden feedback docent-leerling, leerling-leerling, ouders-leerling, stage-leerling, docent kan proces volgen en coachen, leerling kan duidelijke verbindingen maken en zien i.p.v. losse opdrachten. Zie voor meer MeVolution  www.ondernemend-onderwijs.nl
 

Gezonde 'ondernemende' kantine op Bossche Vakschool

Paul de Bekker, docent Horeca,  schetst de wijze waarop hij leerlingen op de Bossche Vakschool ondernemendheid in zijn vak bijbrengt. Het leerlingenrestaurant Tasty wordt in het 3e en 4e leerjaar volledig door de leerlingen gerund. Dit vereist discipline, verantwoordelijkheid, samenwerken en creativiteit. Het vereist ook structuur en dit wordt waar nodig door docenten aangebracht. Een nieuwe uitdaging vormde het opzetten van een ‘gezonde’ schoolkantine. Ook deze wordt inmiddels geheel door leerlingen, conform bedrijfsmaatstaven, gerund. Dit vergt veel flexibiliteit in het programma van de school. Er wordt daarom ook vakoverstijgend gewerkt. 
 
Copyright © 2014 Buitengewoon-advies, All rights reserved.