Copy
Nieuwsbrief december 2016

Netwerk Ondernemend Onderwijs bouwt verder!

Bouwstenen voor Netwerk Ondernemend Onderwijs

Bouwstenen uit ons netwerk zijn onmisbaar om in 2017 verder te gaan met ondernemend onderwijs! Op de bijeenkomst van 25 november j.l. bij Muzerije werd door de aanwezigen volop hieraan bijgedragen. Zij gaven aan waar zij 'Ruimte voor ondernemendheid' zien en willen uitdragen.
Zie hier de resultaten van deze bijeenkomst!

Pabostudenten bij externe instantie Het Groene Woud 

Diede Klanderman en Kaylee Bouleij, derdejaarsstudenten van de opleiding Pabo aan de Fontys Hogeschool in ’s-Hertogenbosch kozen Het Groene Woud als externe instantie om mee samen te werken. Lees meer over Pabo, OO en externe instanties.
Op de Pabo worden studenten gestimuleerd met bedrijven samen te werken om zó vaardigheden te ontwikkelen en hen zelf en hun (toekomstige) leerlingen te laten leren van en met echte maatschappelijke vraagstukken. 
Wat deden zij met het Doeboek voor Groene Woudlopers, een uitgave van Streekhuis Het Groene woud? 
Klik hier voor hun verhaal en Kaylee's filmpje!

Blog van Jan

'Voorstel Maurice de Hond bespaart het onderwijs tijd!'
Jan bedankt in zijn blog Maurice de Hond voor een mooi artikel over het onderwijs in Nederland. 
Moet er iets veranderen in ons land dan wordt dit op het bordje van het onderwijs geschoven. Kinderen worden te dik: onderwijs moet meer bewegingslessen. Cyberpesten: onderwijs moet anti-pestprogramma's invoeren. 
Lees hier wat Jan én Maurice de Hond voor oplossingen aandragen

Ruimte voor Ondernemendheid

Een fysieke plek, een uitnodigende en stimulerende omgeving, laagdrempelige toegang, aanwezigheid van partners en ‘samen doen’, blijken doorslaggevende argumenten om te kunnen komen tot co-creatie, tot een succesvolle samenwerking. Hier wordt ‘Ruimte voor ondernemendheid’ gecreëerd, kunnen deelnemers 21th century skills ontwikkelen en groeien zo uit tot krachtige burgers in onze samenleving.
In 2017 start Ondernemend Onderwijs daarom met het creëren van een vijftal fysieke hubs. Hier wordt ruimte voor ondernemendheid omgezet in waardevolle verbindingen tussen organisaties, onderwijs en overheid, met economisch, onderwijskundig, sociaal, en cultureel rendement. De arbeidsmarkt wordt ahw. onderdeel van het onderwijs en het onderwijs onderdeel van de arbeidsmarkt. Lees hier hoe en waarom?

100 verhalen van Helicon

Een dagelijks doel bij Helicon is het echt van betekenis zijn voor de leerlingen. Onder andere door goed te luisteren naar hun verhalen. Zo ontstond het plan om 100 mensen uit te nodigen om hun verhaal te vertellen en zo elkaar te verrassen, te inspireren, te raken, verhalen te onthouden, deze door te vertellen en verbinding te maken.
Dit alles tijdens een diner, bereid van lokale producten van eigen relaties en zonder strakke agenda of vooraf voorbereide bespreekpunten.
Dat leverde prachtige verhalen op….... en een grappig filmpje: 'Stilstaan om vooruit te komen'  

Zet 20 januari 2017 in je agenda! 

Die dag halen we nóg meer bouwstenen op voor Ondernemend Onderwijs. En jij kunt daarbij ook jouw steentje bijdragen!
Jij wilt toch zeker ook: 
dat jouw onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt;
dat jouw bedrijf bijdraagt aan de ontwikkeling van de juiste skills van toekomstige medewerkers;
dat jij kunt meewerken aan een ondernemende samenleving!
20 januari 2017, 16.00-18.00uur Verder bouwen aan ondernemend onderwijs!
Copyright © 2016 Buitengewoon-advies, All rights reserved.