Copy
Spekschoor Industriële Reiniging BV voor silo- en tankreiniging.
Bekijk deze mail in uw browser

Spekschoor wederom geslaagd voor VCA**

Geachte Vincent Spekschoor,

Goed nieuws: ook in 2016 blijven wij VCA** (twee sterren) gecertificeerd. Vorige maand hadden we een audit en daaruit bleek weer dat we ons werk goed doen.

De audit is een strenge keuring waarbij de inspecterende instantie SGS alles controleert zowel in de boeken als tijdens een inspectie op een werklocatie. De keuringen van het materiaal, de toolboxmeting, het behalen van onze doelstellingen - alles weegt mee.

Onze klanten zijn ook gewend van ons dat we volgens een vaste structuur werken, te beginnen met het maken van een taakrisicoanalyse (TRA) waarna we het stappenplan opstellen. Vervolgens stellen we een toolbox samen: in een kick-offmeeting bespreken we met alle betrokken medewerkers en de verantwoordelijke van de klant de werkzaamheden en wat te doen bij calamiteiten. Als iedereen de toolbox ondertekend heeft, gaan we aan de slag.
Het lijkt veel werk, maar deze manier van werken zorgt er wel voor dat iedereen alert is en goed nadenkt over de werkzaamheden die ze uitvoeren .Dat komt de kwaliteit van het werk én de veiligheid ten goede.

Een van onze klanten die veel waarde hecht aan kwaliteit en veiligheid is Agrifirm. In het volgende artikel vertelt veiligheidskundige Klaas Lok hierover.

Lees ook onderaan het bericht over de Crooswijkseweg waar wij belangeloos de luifels schoongemaakt hebben om de veiligheid in deze buurt te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Vincent Spekschoor

Bezoek onze website voor meer informatie

Agrifirm Feed scherpt in overleg met Spekschoor Industriële Reiniging regels aan

Onze visie als bedrijf is om toekomstbestendig, grensverleggend en innovatief bezig te zijn. Dat proberen we ook op het vlak van veiligheid”, vertelt veiligheidskundige Klaas Lok van Agrifirm Feed.

Agrifirm is een coöperatie van boeren en tuinders. De aangesloten bedrijven leveren producten voor veehouders, akkerbouwers en tuinders. Agrifirm Feed houdt zich bezig met het produceren en verhandelen van met name diervoeders. Voor het schoonmaken van de silo’s van Agrifirm Feed werkt het bedrijf onder andere samen met Spekschoor Industriële Reiniging. Lok: “Dit betreft met name het reinigen van diepe grondstoffensilo’s en gereedproductsilo’s – besloten ruimtes - waarin vaak ook afgedaald moet worden.”
 

Veilig werken

Veilig werken staat hierbij voorop. “We willen absoluut niet dat iemand bij ons wat overkomt of gezondheidsschade oploopt”, benadrukt Lok. Daarom wordt zorgvuldig omgegaan met de wetgeving en veiligheidsprocedures. “We wijken niet af van de regels, maar je kunt ze wel op verschillende manieren invullen en op verschillende niveaus uitvoeren. Dat hebben wij nader uitgewerkt. Wat wij bedenken stemmen we vervolgens af met onder andere Spekschoor, want het moet natuurlijk ook werkbaar zijn. We willen niet eenzijdig wat voorschrijven.” Zo zijn in overleg afspraken gemaakt over het verplicht dragen van een (bergbeklimmers)helm en ook een viergassenmeter. “Bij elke afdaling moet onderzocht worden of en welke gassen een risico vormen en die gassen moeten gemeten worden. Voor de werknemers is het lastig om precies aan te geven wat wanneer wel en niet gemeten moet worden. We zijn er achter gekomen dat een paar gassen nogal vaak voor komen. Daarom is nu de regel dat iedereen die bij ons afdaalt in silo’s die niet geventileerd kunnen worden en niet geheel leeg zijn een viergassenmeter bij zich draagt. Deze meet koolmonoxide, kooldioxide, zuurstof en explosiegevaarlijke gassen. Daarmee ben je van de discussie af wanneer je deze gassen wel of niet moet meten en je hebt een continumeting.”
Voor andere gassen die een risico (kunnen) vormen blijven wel aparte metingen noodzakelijk.
“Daarnaast hebben we ook een tabel van richtlijnen gemaakt die aangeeft wat de gehaltes in de lucht mogen zijn van ongewenste stoffen en tot welk niveau je met welke adembescherming – een halfgelaatsmasker, een vol gelaatsmasker of onafhankelijke adembescherming (ademlucht) - in een ruimte mag en wanneer je er helemaal niet in mag. Want als het niveau te hoog is en de adembescherming uitvalt, dan moet je ook nog voldoende tijd hebben om weg te kunnen komen, zonder gezondheidsschade”, legt Lok uit.
 

Constructieve samenwerking

De maatregelen leiden volgens hem tot een veiliger manier van werken. “Het is duidelijker wat mag en daarmee hopen we op zo min mogelijk ongevallen, want het blijft risicovol werk.” Lok ervaart de samenwerking met Spekschoor Industriële Reiniging BV als “constructief”. “Ik begrijp ook wel dat zij geen onderzoeksinstituut zijn, maar ze willen meedenken en staan er open voor. Dat heb je nodig om zaken te kunnen doen.”

 

Werken aan de Crooswijkseweg

De winkelstraat Crooswijkseweg in Rotterdam verpauperde. Overkappingen hingen los en de luifels waren sterk vervuild. De gebruikers van de straat, hurende winkeliers en bewoners, wilden graag dat de straat aangepakt werd, maar niemand, zowel de winkeliers als de vastgoedbeheerders en verenigingen van eigenaars niet, wilde de kosten voor het onderhoud op zich nemen. De huurders namen hier geen genoegen mee en starten een burgerinitiatief. Spekschoor Industriële Reiniging hoorde hiervan en ging belangeloos samen met de bewoners aan de slag om de luifels te reinigen en daarmee bij te dragen aan een veiliger en leefbaarder winkelstraat. Radio Rijnmond maakte er een item van. Dit is nog online te beluisteren op de website van Radio Rijnmond.
Share
Tweet
Forward
Copyright © *2015* *Spekschoor Industriële Reiniging BV*, Alle rechten voorbehouden.

Ons adres is:
Spekschoor Industriële Reiniging BV
Loohorst 5A
7207 BL Zutphen
info@spekschoorbv.nl


Uitschrijven voor deze mailinglist    Uw gegevens aanpassen

Email Marketing Powered by Mailchimp