Copy
View this email in your browser
André Tijssen nieuwe directeur van het Stimuleringsfonds leren-werken voor Nijmegen en omgeving
Het bestuur van het Stimuleringsfonds leren-werken in de gebouwde omgeving voor de regio Nijmegen heeft André Tijssen per 1 mei 2015 aangesteld als nieuwe directeur van het Fonds. Hij volgt daarmee Adri van Grinsven op, die de afgelopen twee jaar het Stimuleringsfonds heeft geleid en heeft uitgebouwd tot een succesvolle organisatie. Adri van Grinsven zal bij het Stimuleringsfonds betrokken blijven, maar zal zich vanuit zijn nieuwe woonplaats Rotterdam toeleggen op de uitrol van het Fonds over het midden en westen van het land.

André Tijssen is een van de “Founding Fathers“ van het Fonds in Nijmegen. Als medewerker van Portaal Nijmegen heeft hij zich jarenlang ingezet voor het opleiden van vakbekwaam personeel in de bouw en infra. Toen een aantal jaren geleden de bouwopleidingen leeg liepen doordat deze praktijkopleidingen onvoldoende leerwerkplekken voor aanstaande bouwvakkers konden aanbieden, is het idee ontstaan om de opdrachtgevers direct te betrekken bij het realiseren van leerwerkplekken. Dit is de start geweest van het Stimuleringsfonds leren-werken gebouwde omgeving in Nijmegen. De intentie is om binnen 2 jaar 20 regionale fondsen te hebben.

Het Stimuleringsfonds heeft in Nijmegen inmiddels ruim 63.000 uren leren-werken gecontracteerd voor leerlingen in de bouw en infra en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Doordat opdrachtgevers in de bouw bereid zijn in de contracten met het uitvoerend bouwbedrijf vast te leggen dat een deel van het werk wordt uitgevoerd door leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn er concrete afspraken gemaakt over de uren die worden besteed aan leerwerkplekken en werkervaringplekken in bouw en infra. De komende tijd zal André Tijssen zich vooral toeleggen op de consolidatie en verdere uitbouw van de samenwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en opleidingsbedrijven. Dat gaat hij overigens doen in nauwe samenwerking met de projectleider van het Stimuleringsfonds Pepijn Sluiter.

André Tijssen zal de komende tijd contact met u zoeken om zich voor te stellen en afspraken te maken over uw betrokkenheid bij het Fonds. André werkt in deeltijd voor het Fonds en de komende tijd ook in deeltijd voor Portaal. Het bestuur van het Stimuleringsfonds is verheugd met André Tijssen te kunnen voorzien in de juiste continuïteit voor de organisatie van dit belangrijke werk.

Het bestuur van het Stimuleringsfonds: Theo Heijnen, Leon Eijkhout en Geert Robben

 

André Tijssen                                  Pepijn Sluiter                                     Adri van Grinsven
Heyendaalseweg 98                     Heyendaalseweg 98                  
6525 EE Nijmegen                        6525 EE Nijmegen
T: 024 344 50 80                            T: 024 344 50 80                        
M: 06 51 26 77 89                          M: 06 24 13 24 19                             M: 06 531 84 531
E: andre@stifo-lerenwerken.nl    E: pepijn@stifo-lerenwerken.nl      E: adri@stifo-lerenwerken.nl      

 

Kijk regelmatig op onze website, voor projectupdates en nieuwsberichten.

unsubscribe from this list    update subscription preferences