Copy
View this email in your browser
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,

přinášíme vám podzimní zpravodaj se shrnutím nejnovějšího dění v naší škole.

Proběhly adaptační kurzy 6.ročníku
Jak jste možná již slyšeli, na naší škole dochází s přestupem na 2. stupeň také ke změnám ve složení žactva v jednotlivých kmenových třídách. Důvodů je pro to hned několik: podle toho, jak jsme děti poznali během 1. stupně, tak je chceme rozdělit do heterogenních skupin, aby v každé byli jak nadaní, tak žáci se speciálními potřebami, jak lídři a tahouni, tak i méně průbojné děti, které ale mohou vynikat v nějaké konkrétní oblasti. Některé děti navíc po 5. ročníku odcházejí, což narušuje složení třídy. Z pedagogicko-psychologických důvodů jsme se rozhodli pro nové rozdělení žáků, jak bývá i běžnou a osvědčenou praxí v mnoha školách. Na začátku 6. ročníku pak realizujeme adaptační kurzy, kde se nová skupina žáků poznává s novým třídním učitelem. Procesy vzájemného sbližování a poznávání lidí ve skupině obvykle trvají měsíce, adaptačním kurzem je lze nastartovat a urychlit během několika dní tak, aby komunikace a spolupráce všech zúčastněných fungovala co nejlépe. 

ZŠ Solidarita - Fakultní škola Pedagogické fakulty UK
Jelikož se výrazně zvýšil zájem studentů učitelství o praxe na naší škole, uzavřela naše škola  smlouvu o spolupráci a získala status Fakultní školy Pedagogické fakulty UK. Kromě toho máme i spolupráci s dalšími fakultami a také VŠCHT.

Seznamte se s výroční zprávou za školní rok 2020/2021
Za pomoc se zpracováním a tiskovou realizací děkujeme dobrovolníkovi z řad rodičů, panu Jalovcovi. Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

Poděkování rodičům za brigádu na školní zahradě
Moc děkujeme všem rodičům za pomoc s výrobou další řady vyvýšených záhonů. Pokud se chcete podívat, jak vznikaly, zde je fotogalerie.

Úspěchy našich učitelů 
Po vítězství pana učitele Fialy v soutěži Global Teacher Prize a semifinálovém umístění paní učitelky Hráčkové ve stejné soutěži zaznamenal náš přírodovědný kabinet další úspěch. Paní učitelka Klára Bachová převzala 6. října 2021 na Večeru s českou chemií z rukou profesora Drahoše ocenění Svazu chemického průmyslu ČR v soutěži Učme chemii atraktivně.

Umělecký manifest 
Učitelé ostatní předmětů jsou také velmi aktivní. Osm učitelů naší školy se věnuje rozvoji čtenářství a pisatelství pod vedením lektorů z projektu Pomáháme školám k úspěchu, další zase rozvoji tzv. měkkých dovedností a klíčových kompetencí v projektu Skills Builder. Učitelé uměleckých předmětů připravili pro naši školu první umělecký manifest v historii školy. Umělecký manifest ZŠ Solidarita si můžete přečíst zde.

Školní chodby ožívají
Díky paní učitelce Matysové naše umakartové chodby ožily a vybízejí kolemjdoucí ke komunikaci. Učitelé i žáci přímo na stěnu anonymně píší např. tipy na oblíbené knížky (Moje léto s knihou) nebo zakreslují do společné mapy místa, která navštívili o prázdninách (Moje prázdninová stopa). První "papírová" stěna byla věnovaná neformální reflexi dlouhého lockdownu (Co nám přinesla/odnesla "doba covidová"?). V říjnu sdílíme své návyky, které nám pomáhají zůstat zdraví na těle i na duši (Jsem v pohodě? Co dělám pro zdraví svého těla /duše?). Děti na prvním stupni našly na nástěnce např. "ponožkovou hru" (Co ti uvízlo venku na ponožce?) nebo poznávačku stěhovavých ptáků (Já volám nashledanou). Za nápady a pomoc s realizací děkuji také paní učitelce Klecandové a Vankové a panu učiteli Culkovi a Sainerovi.

Sport v naší škole
V září a říjnu naši žáci reprezentovali školu v přespolním běhu a turnaji ve fotbale. Běhu lesoparkem Hostivař se zúčastnili Zdeněk Gregar, Martin Kalfiřt, Vincent Reinoso, František Korbel, Šimon Pinkas, Sebastian Exner. V rámci Poháru pražských škol "POPRASK" jsme se účastnili obvodního kola škol Prahy 10 a Prahy 15 v minifotbale. Turnaj se uskutečnil na fotbalovém hřišti s umělý povrchem SK Slavia Praha. V kategorii žáků se zúčastnili Zdeněk Gregar, Vincent Reinoso, Martin Kalfiřt, Matěj Hýsek, František Korbel, Šimon Pinkas, Mikuláš Vaško, Benjamin Dolejš, Václav Mošanský, Denis Tafili. Zapojeným žákům rovněž patří mé poděkování. Nominovali jsme i fotbalový tým dívek, ale pro malý zájem z ostatních škol byl turnaj zrušen.

Halloweensko-dušičkový orienťák pro rodiče a děti
Zveme Vás na tradiční podzimní komunitní akci, kterou organizují naši deváťáci. Tentokrát se orientační běh uskuteční 11. listopadu na svátek sv. Martina. Registrace a následující starty přihlášených hlídek budou možné od 16:00 hodin před hlavním vchodem do školy. Startovné je 20,- Kč/účastník. Hlídkám s menšími dětmi doporučujeme doprovod alespoň jedné dospělé osoby a upozorňujeme, že za děti v době konání závodu nepřebíráme zodpovědnost. Po doběhu do cíle se můžete těšit na společný táborák, buřty, občerstvení a teplé nápoje. Svým během (či chůzí) přispějete na dobrou věc. Celý výtěžek z akce poputuje na konto nadačního fondu naší školy, který poskytuje finance na školní akce (výlety a školy v přírodě) těm dětem, které by se z rodinných finančních důvodů nemohly akcí účastnit. 
 
Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Dětem s potřebou podpůrných opatření nabízí škola osobní individuální konzultace s pedagogickými asistentkami a také probíhají individuální hodiny speciálně pedagogické péče s paní učitelkou Petržilkovou. Pokud máte pocit, že vaše dítě potřebuje speciální podporu, kontaktujte svoji třídní učitelku/učitele.

Podzimní prázdniny
Od 27. do 29. října 2021 jsou podzimní prázdniny. V době prázdnin není v provozu ani školní jídelna, ani družina.

Školní parlament
V posledním zářijovém týdnu zorganizovali zástupci školního parlamentu dvě charitativní sbírky Srdíčkový den pro nadaci Život dětem a tradiční Český den proti rakovině. Sbírkové předměty se téměř vyprodaly, za což děkujeme všem žákům, rodičům i pedagogům, kteří koupí přispěli na dobrou věc. 

Vánoční zpívání u stromečku v parku Solidarita
Naši zpívající učitelé hledají další zájemce z řad rodičů na vánoční zpívání. Pokud se chcete přidat k vánočnímu zpívání pro dospělé, kontaktujte paní asistentku Janu Jackovou na e-mail: jackova@zssolidarita.cz. V listopadu budou vypsány čtyři zkoušky v podvečerní čas, na kterých nacvičíme společný program.

Přeji všem hezké podzimní dny,
Vaše ředitelka,
Karin Marques
Copyright © 2021 ZŠ Solidarita, All rights reserved.


Chcete změnit, jak vám tyto e-maily zasíláme?
Můžete změnit vaše nastavení nebo se odhlásit z odběru.

Email Marketing Powered by Mailchimp