Copy

Vážení a milí rodiče,

konečně jsme se dočkali alespoň částečného znovu otevření škol! Na děti jsme se moc těšili a věříme, že si rádi od nich zase na chvíli odpočinete. Zájem byl docela velký, nastoupilo nám 64% žáků 1. stupně. Přináším vám nejdůležitější informace o tom, co nás čeká do konce školního roku, jak proběhne závěr školy a výhled do nového školního roku. 

Přijímací zkoušky na SŠ a závěrečné práce žáků 9. ročníků
Všem našim deváťákům přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek. 70% z nich využilo naší nabídky přípravy na přijímací zkoušky, která běží od 12. května. Zároveň je podporujeme na dálku v postupu na jejich závěrečné práci. Je to příležitost, kdy mají konečně možnost dělat na něčem výhradně svém, na tom, co je baví, zajímá a naplňuje. Nároky na závěrečnou práci jsme oproti předcházejícímu roku rozvolnili, snížili minimální počet stran práce a zejména umožnili žákům i praktickou realizaci práce (výstava, výrobek, vystoupení či jiné autorské dílo). 

Distanční výuka - podatelna
Pro žáky, kteří zůstávají v domácím vzdělávání bude fungovat podatelna pro odevzdávání vypracovaných úkolů ke kontrole. Práce můžete nosit vždy v pondělí a ve čtvrtek od 8:10 do 10:30 hodin paní hospodářce. Další týden si můžete opravené vyzvednout ve stejném čase. 

Vysvědčení a ukončení školního roku 
V souladu s pokyny MŠMT budou v některých předmětech žáci hodnoceni slovně. Vysvědčení z tohoto pololetí se nebude vyhodnocovat při přijímacím řízení na střední školy a nebude se dokládat k přihlášce. Vysvědčení dostanou děti v pátek 26.6. v 8:00 od své třídní učitelky/učitele ve třídách se svojí kmenovou třídou. Po první vyučovací hodině a po rozloučení budou děti odcházet ze školy. Učebnice si děti budou nechávat přes prázdniny. Máte tak možnost pokračovat ve společném domácím vzdělávání a v prvním týdnu v září proběhne výměna učebnic za nové. Kdybyste od nás ze školy odcházeli, prosíme o vrácení zapůjčených učebnic. 

Závěrečná školní akademie
Původně plánovanou školní akademii v KD Barikádníků 25.6. od 17:00 pro celou školu redukujeme na akci pouze pro 2. stupeň. Na akademii bude kromě loučení deváťáků, vyhlášení projektu Příběhy našich sousedů a vyhlášení osobnosti roku také vyhlášení výsledků Corona Challenge (i pro zapojené účastníky 1. stupně). K rozlučkové předprázdninové diskotéce pro naše žáky bude hrát a zpívat paní učitelka Markéta Výletová s kapelou Setoplete.

Vítání prvňáčků 
Pro odpoledne 23. června chystáme v prostoru ohniště před školou Vítání prvňáčků: seznámí se svými třídními učitelkami a jejich patroni - žáci 5. ročníku se jich ujmou a provedou je školou.  

Pasování na čtenáře 
Naši současní prvňáci budou 23. června od 10 hodin pasováni na čtenáře v parku Solidarita na podiu. Ti, kteří docházejí do školy půjdou s doprovodem učitelek ze školy, ostatní se mohou přidat s rodiči. 

Brigáda na školní zahradě 
Rádi bychom vás poprosili o pomoc s úpravou zeleně na školní zahradě, a to v neděli 14. června od 9:00 do 15:00 hodin. Půjde o dokončení oprav na držinovém dvorku, vysekání náletů apod. Zájemci nechť se hlásí zde: https://1url.cz/@brigada14cervna.  

Letní družina a příměstské tábory
Letní družina bude k dispozici v týdnech 13.-17.7. a 20.-24.7. a celé prázdniny s výjimkou posledního srpnového týdne poběží na škole též příměstské tábory. Podrobnosti najdete v aktualitách na webu.

Nová koncepce školního vzdělávacího programu pro 2. stupeň 
Pro žáky budoucích šestých tříd chystáme inovace v našem ŠVP. Nástupem na druhý stupeň začíná nová etapa jejich školního života, proto začneme i novým rozdělením žáků do tříd. Hned v září se všichni seznámí na adaptačním kurzu. Pro 2 ze 4 hodin hlavních předmětů Čj a M plánujeme žáky v ročníku rozdělit do vícerychlostních skupin a také pro všechny hodiny Aj. Dále je čeká integrovaná přírodověda, slovní hodnocení ve výchovných předmětech, volitelné předměty a mnoho dalšího. Dozvíte se v samostatném mailu. 

Přijmeme asistentku pedagoga - od září


Přeji vám všem krásné a bezinfekční prázdniny!

vaše ředitelka
Karin Marques

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 ZŠ Solidarita, All rights reserved.


Chcete změnit, jak vám tyto e-maily zasíláme?
Můžete změnit vaše nastavení nebo se odhlásit z odběru.

Email Marketing Powered by Mailchimp