Copy
View this email in your browser
Vážení rodiče, prarodiče, žáci a přátelé školy,

přeji Vám hodně zdraví, lásky a krásné prožití Vánoc. Doufám, že i v těchto nelehkých časech se Vám podaří vykouzlit úsměv na tvářích dětí a prožijete lidskou sounáležitost s Vašimi blízkými. Hledejme pochopení a vzájemnost. Sledujme, zda náš drobný krok, čin nebo akce nemůže ohrozit bezpečí ostatních. Buďme si blíž, i přes rozestupy. 

Karin MarquesŘeditelské volno
V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, vyhlašuji na den 22.12. 2020 volno z rozhodnutí ředitelky školy. Důvodem jsou dokončovací práce probíhající rekonstrukce, jež zahrnují též odpojení a nátěr radiátorů. Jídelna v tento den nevaří. 

Návrat do školy po Vánočních prázdninách
Při trvajícím střídavém režimu nastupuje 4. ledna 7. a 8. ročník. 6. ročník zůstává doma v distanční výuce.

Modernizace školy
Ráda bych vylepšila vzhled interiéru školy, takže jsme začali s první fází modernizace, a to opravou vrátnice a vstupní chodby. Využili jsme k tomu částečně období zavření škol, část dokončujeme nyní v omezeném provozu a poslední fázi během ředitelského volna a vánočních prázdnin. 

IT vybavení školy a rozvoj digitální gramotnosti 
Z příspěvku MŠMT na IT vybavení škol (tvz. Plagova balíčku) jsme zakoupili 20 iPadů pro žáky a 16 chromebooků pro učitele. Konečně se podařilo pokrýt celou školu stabilní wi-fi sítí a navázat dobrou spolupráci s partnerskou firmou na údržbě sítě. Byly zajištěny počítače do každé učebny s jednotným přihlášením a proběhla jejich modernizace - nahrazeny SSD disky na místo starších HDD disků. Náš ICT metodik, pan učitel Lisý, má nastavenou podporu učitelů. V návaznosti na Strategii digitálního vzdělávání ČR pomáhá vyučujícím s využitím technologií ve výuce jejich předmětů. Zakoupili jsme licence Psaní hravě a Umíme To (online cvičení pro český jazyk, matematiku, angličtinu a němčinu), které aktivně využívají vyučující od 3 do 9. ročníku a jsou dostupná pro distanční vzdělávání i případné samostudium vašich dětí.

Hřiště - pozemek MČ Prahy 10
Snažíme se lépe starat také o tartanové hřiště a sousední prostory, které leží na pozemku MČ Prahy 10 a formálně je vůbec nemáme svěřeny do správy. Z příspěvku MČ na “herní prvky” jsme  na podzim instalovali nové basketbalové koše, opravili vstupní branky na hřiště a z důvodu snazší údržby uzavřeli přístup na okolní prostranství, které chceme rovněž začít udržovat. Tartanové hřiště necháváme do setmění a o víkendech otevřené pro veřejnost. Bohužel ne všichni návštěvníci se na hřišti chovají, jak by měli a udržet hřiště uklizené představuje pro školu nemalé náklady - což by mohlo vést až k tomu, že hřiště bude pro veřejnost uzavřeno tak, jako je tomu u jiných škol. Napomoci škole a tomu, aby hřiště zůstalo otevřené pro veřejnost můžete dvěma způsoby - tím, že poučíte své děti i další návštěvníky, které tam potkáte, o povinnosti udržovat hřiště v čistotě a také tím, že  přivoláte Městskou policii, když po setmění uvidíte někoho, jak se na hřiště dobývá či přelézá plot. 

Vánoční tržnice tentokrát online - od čtvrtka do neděle 
Letos se z pochopitelných důvodů nebude konat tradiční Vánoční tržnice se stánky tříd. Avšak připravili jsme pro vás novinku - adventní e-shop a dražbu. V termínu 10. - 13. 12. najdete na webu školy e-shopy jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku. Platba bude možná buď na transparentní účet Nadačního fondu školy, nebo v hotovosti při vyzvednutí zboží. Nákupem těchto výrobků podpoříte Nadační fond školy, který vedou zástupci rodičů. Nadační fond podporuje zejména možnost účasti na školních akcích pro žáky, kteří by se nemohli výjezdů se třídou účastnit z rodinných finančních důvodů a zůstali by vyčleněni z kolektivu třídy. Více informací najdete na webu. 

Putování za hvězdou
Zveme vás na rodinnou adventní procházku Putování za hvězdou, kterou připravili žáci naší školy (6. - 7. ročník) na čtvrtek 17.12. Účastnit se mohou rodinné týmy s minimálně dvěma členy. Čeká vás individuální cesta po blízkém okolí, při které budeme dodržovat všechna hygienická opatření (ruce, roušky, rozestupy). Začátek putování je před hlavním vchodem do školy mezi 16.00 a 17:00, kde dostanete mapku a instrukce.  Délka trasy je asi hodina.  Domů si odnesete hezkou vzpomínku.

Sousedská vánočka
Místní spolek Solidarita zve všechny sousedy na tradiční Sousedskou vánočku, a to ve čtvrtek 17. 12. od 17:00 u ohniště před naší školou. Jste srdečně zváni.

Rozvoj demokratické kultury školy
Rádi bychom zvýšili demokratickou kulturu naší školy, a proto jsme se přidali do projektu Škola nás baví. Je pro nás důležitý i váš názor, jakým tématům v oblasti výchovy dětí bychom se měli ve škole přednostně věnovat. Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku zde.

Jak zvládat život s technologiemi
Získali jsme podporu z grantového programu O2 Chytrá škola. Díky projektu bude pedagogický sbor proškolen v tématech online bezpečnosti (digitální závislost, rizika sociálních sítí, sexting a podobně). Dále budou žáci 6. a 7. tříd procvičovat zdravé návyky v používání technologií a seznámí se s riziky online světa. V rámci projektu se uskuteční také přednášky pro rodiče našich dětí o bezpečném používání technologií a rizicích online světa.

Ohlédnutí za rokem 2020 
O letních prázdninách byly úspěšně vytvořeny nové kmenové učebny, a to zrušením odborných učeben Dílny a Knihovna a celkovou rekonstrukcí 1. patra. Knihovna byla zkombinovaná s relaxační zónou pro žáky v chodbě na 1. patře. Do nových učeben byl zakoupen nový nábytek a interaktivní tabule. Rekonstrukcí kabinetu a bývalého školního klubu byly vytvořeny 2 sborovny (pro 1.  a 2. stupeň), kde je kancelářské, relaxační a občerstvovací zázemí pro pedagogy. Také byla rekonstruována kancelář školy. Byla provedena revize a úprava klasifikačního řádu v souladu s cíli Strategie vzdělávání 2020 a schválena školskou radou. Proběhla 4 školení pro celou sborovnu: vedení třídnických hodin (realizováno CEDU), práce s žáky ADHD (realizováno M. Dobiášovou), práce se systémem InSpis a uvolněnými úlohami TIMSS a PIRLS a práce s uvolněnými úlohami PISA (realizováno ČŠI). Sedm pedagogů absolvovalo letní školu buď od H-matu, Občankářů nebo Začít spolu, 11 pedagogů (včetně AP a vychovatelek) absolvovalo další akreditovaná školení DVPP jednotlivě. Získali jsme pro školu finanční podporu na nákup pomůcek z projektu Nevzdáme to (Nová škola o.p.s.) a z projektu Pomáháme školám k úspěchu (Kellner Foundation).

Přejeme všem hezký závěr roku a úspěšné vykročení do toho nadcházejícího 2021! Projděme společně zahradou života!

Vaše škola 
 
Copyright © 2020 ZŠ Solidarita, All rights reserved.


Chcete změnit, jak vám tyto e-maily zasíláme?
Můžete změnit vaše nastavení nebo se odhlásit z odběru.

Email Marketing Powered by Mailchimp