Copy
View this email in your browser
Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím na sklonku prázdnin, které jste si, doufám, ve zdraví užili a společně s dětmi si odpočinuli od každodenního stereotypu. Ať už se více či méně těšíte na zahájení nové školní sezóny, přináším vám důležité informace pro nový školní rok. 

S tím, jak se naše škola rozrůstá o větší počet žáků i pedagogů, souvisí i nutnost posílení vedení školy o druhého zástupce ředitelky školy. Vedení školy v této roli tedy od září posílí Lenka Olšanská. Zároveň zůstane třídní učitelkou ve své třídě, nyní 5.A. 
 

Personální změny ve vedení tříd

2.B - paní učitelka Magdalena Klecandová
2.C - paní učitelka Jana Schaynová (dříve ohlášená učitelka Pávová oznámila, že nenastoupí) 
4.C - paní učitelka Tereza Fürbachová
5.B - pan učitel Jakub Vlach 
9.A - paní učitelka Lucie Zinková
Ostatní třídy pokračují se svojí třídní učitelkou či svým bývalým třídním učitelem. 

Další noví učitelé vám budou představeni na úvodních třídních schůzkách: Jozef Palásthy (M), Veronika Dlouhá (Čj, Aj), Gabriela Ramos (Šj, Aj), Michaela Matysová (VV, PČ), Lenka Brůhová (Rj), Jakub Vlach (OV), Klára Bachová (Člověk a příroda, Př) a Kateřina Turková (Čj, Fj).
 

Žákovské knížky a komunikace školy s rodiči

První stupeň zůstává beze změn - jako komunikační prostředek o vzdělávání vašeho dítěte bude nadále sloužit tištěná žákovská knížka. Ta bude mít novou grafickou podobu, na které  byly použity i některé výtvarné motivy našich žáků ze soutěže Corona Challenge. Žákovskou knížku prosím sledujte denně, mohou se tam objevit důležité informace o změnách v rozvrhu, plánovaných akcích apod. První ročníky budou v rámci nové koncepce pilotovat i komunikaci s rodiči přes systém Edupage. 

Druhý stupeň již nebude používat tištěné žákovské knížky, ale pouze informační systém školy Edupage, kde budete moci sledovat známky svých dětí tak, jak jste byli zvyklí během distanční výuky. V tištěné formě zůstává omlouvání absencí vašich dětí. Každé dítě bude mít tištěný Omluvný list, do kterého mu prosím podpisem potvrďte omluvení jeho nepřítomnosti. Kromě toho bude systém Edupage zprostředkovávat i veškerou další komunikaci s vámi o akcích třídy, školy, změnách v rozvrhu, ve výuce atd. Doporučuji vám proto nastavit si odebírání upozornění ze systému tak, aby vám nic důležitého neuniklo, případně si nainstalovat aplikaci EduPage do mobilního telefonu.
 

Úvodní třídní schůzky

1. třídy:
úterý 1. září, 9:40
6. B:
středa 2. září, 18:00
2. – 5. třídy
pondělí 7. září, 17:00
6. – 9. třídy
pondělí 7. září, 18:00
 

Škola v přírodě a adaptační kurzy

Škola v přírodě a adaptační kurz jsou důležitou součástí povinné výuky dle školního vzdělávacího programu. Očekávám tedy účast všech zdravých dětí. Dostanete-li se do kritické finanční situace, která by vám komplikovala uhradit výjezd vašeho dítěte, ozvěte se prosím ředitelce školy, se kterou je možné dojednat odložení platby, či poskytnutí příspěvku z Nadačního fondu školy. Hygienická opatření na všech výjezdech budou dodržována tak, aby se minimalizovalo riziko šíření Covid-19.

4. A, 4.B, 4.C, 5.A a 5.C (vedoucí školy v přírodě je paní uč. Furbachová)
11. - 18. září, Horský hotel Prahy 10 Černá hora (Janské Lázně)
Kombinací stavebních úprav a organizačních opatření (např. zajištění dezinfekce jídelen pro každém stravování) poskytne Horský hotel škole až pět provozně oddělených zón pro jednotlivé třídy. Bude také zajištěn dostatečný počet samostatných pokojů jako tzv. marodky pro případy výskytu příznaků infekčních onemocnění.  

6.A + 5.B (M. Výletová, J. Vlach a L. Pospíšilová)
13.- 16. září, Peruc (okr. Louny) 

6.B (A. Migdauová, J. Sainer a P. Hanzlíková)
7. - 10. září, Rokytnice v Orlických horách, chata Sokola Trója 

6.C (K. Vanková, P. Jansa a A. Braunspergerová)
14. - 18. září, horská chalupa Říčky v Orlických horách
 

Organizace prvního týdne školy 

Škola začíná v úterý 1. září 2020, kdy mají žáci pouze 1. vyučovací hodinu
Prvňáci začínají první den 8:30 slavnostním přivítáním a zdrží se ve třídách
ještě na druhou vyučovací hodinu (8:55 - 9:40), kdy zároveň proběhne informační schůzka pro rodiče ohledně družiny. Bezprostředně poté následují třídní schůzky. 

Ve středu 2. září 
  • 1. třídy  2 vyučovací hodiny (do 9:35),
  • 2.- 5. třídy 4 vyučovací hodiny s třídním učitelem a rozfázovaným koncem výuky kvůli obědu (2. ročník 11:30, 3. ročník 11:40, 4. ročník 11:50, 5. ročník 12:00),
  • 6. - 9. třídy 5 vyučovacích hodin s třídním učitelem a rozfázovaným koncem výuky kvůli obědu (6. ročník 12:30, 7. ročník 12:40, 8. ročník 12:50 a 9. ročník 13:00) 

Ve čtvrtek 3. září mají 
  • 1. třídy 3 vyučovací hodiny (do 10:40),
  • ostatní třídy stejně jako ve středu 2. září
Od pátku bude probíhat výuka podle rozvrhu. 1. třídy mají 3 vyučovací hodiny.
 

Hygienický provoz školy

K zahájení školního roku a provozu škol v nastávajícím školním roce byl vydán manuál MŠMT. Budu moc ráda, když se všichni s dokumentem seznámíme a budeme se řídit jeho doporučením. Ať už si o současné situaci myslíme cokoliv, čím víc budeme respektovat hygienická doporučení, tím víc omezíme riziko případného zavření školy z důvodu šíření nákazy. Moc bych si přála, abychom to letos zvládli bez zavření školy a domnívám se, že tomu můžeme napomoct my všichni, a to respektem k pravidlům a doporučením.

“Základním východiskem našeho působení je přesvědčení, že z postoje respektu a úcty se odvíjí vše ostatní - v rodině, ve škole, v mezilidských vztazích vůbec.” PhDr. Jana Nováčková.  

Dobrý školní rok!

S úctou a respektem 
Karin Marques
ředitelka školy 
 
Copyright © 2020 ZŠ Solidarita, All rights reserved.


Chcete změnit, jak vám tyto e-maily zasíláme?
Můžete změnit vaše nastavení nebo se odhlásit z odběru.

Email Marketing Powered by Mailchimp