Copy
View this email in your browser
Vážení rodiče, kolegové a přátelé školy

školní rok 2021/2022 končí a my jsme vděčni, že jsme ho mohli strávit s vašimi dětmi převážně ve škole a konečně také i na akcích mimo školu, konaných v rámci výuky podle našeho školního vzdělávacího programu. Sice jsme přešli z jedné krize do druhé, a nemohli jsme se věnovat rozvoji školy podle strategického plánu a nepodařilo se nám realizovat tématický projekt podle knihy Tobiáš Lolness, který jsme avizovali, ale i tak se podařila neskutečná spousta věcí. Jsem pyšná na práci našich učitelů, kteří celý rok připravovali našim žákům podnětné prostředí a aktivity k jejich učení a dařilo se jim v dětech probouzet iniciativu, kreativitu, samostatnost a další dovednosti pro život. Děti to prokázaly nejen na tiskové konferenci s představiteli vlády České republiky, na výstavě v DOXu, ale také svými nápady, které za podpory pedagogů zvládli dotáhnout až k realizaci (projekt Moje stopa, tématické národní etno-týdny, sportovní den, den s mazlíčky, turnaj ve vybíjené atd). Někdy to od pedagogů vyžaduje značnou dávku trpělivosti a tolerance, protože děti se organizaci, zodpovědnost a spolehlivost teprve učí. 

Jak škola zvládla kritický nápor ukrajinských uprchlíků
Podařilo se nám hned první týden války vytvořit ve škole akční strategický plán pro přijímání, adaptaci a integraci ukrajinských dětí. Na naší výzvu o pomoc reagoval ohromný počet vás rodičů, někteří se pak různě zapojili. Kromě přijetí 46 ukrajinských žáků do běžných tříd se podařilo ve spolupráci s Novou školou o.p.s. otevřít i dvě odpolední adaptační skupiny.

Jak škola rozvíjí profesionalitu pedagogického sboru
Získali jsme statut Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vedeme regionální centrum pro rozvoj výuky fyziky Elixír do škol. Učíme se prohlubovat dovednosti čtenářství a pisatelství za pomoci profesního sdílení v Pomáháme školám k úspěchu.  Čerpáme profesní podporu z programu Začít spolu a z asociace Učitelská platforma. Ve spolupráci se Schola  Empirica se seznamujeme s metodikou rozvoje klíčových kompetencí, tedy dovedností pro život. Tuto metodiku plánujeme více prozkoumat v příštím školním roce. Zúčastnili jsme se odborného panelu ČŠI s tématem Péče o well-being pedagogů. Spolupracovali jsme na pilotním projektu MČ Praha 10 Trenéři do škol pro zvýšení profesionality v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni. Spolupořádáme Letní školu matematiky Hejného. Někteří naši učitelé publikují, lektorují a přitom se i stále učí a rozšiřují své profesní kompetence. 

Jak škola rozvíjí tvořivost a kreativitu
S umělci ve škole naše děti dokázaly prozkoumat obrazový rám jako klíč ke komunikaci. Děti se každoročně zapojují do zkoumání historie prostřednictvím živých pamětníků a jejich odkaz mapují a předávají dále. 

Jak škola přispívá k udržitelnému rozvoji
Pro děti 1. stupně máme program Rok v zahradě. S podporou MČ Praha 10 jsme zajistili kompostér a automatickou závlahu pro záhony a výuku pracovních činností. Naplno využíváme skleník, díky němuž jsme vám mohli na jaře nabídnout rychlené sazenice bylin a zeleniny.  
Slavíme Den Země. Kromě celodenního projektového vyučování byla také instalována interaktivní stěna na téma plastu a ekologického chování, tvz. eko-výzva.

Co nás čeká na začátku školního roku 2022/2023
Škola začíná ve čtvrtek 1. září. První den nového školního roku stráví děti ve škole jednu vyučovací hodinu, kdy se přivítají po prázdninách s třídními učiteli a případně se seznámí se svými novými spolužáky. V pátek 2. září a v pondělí 5. září budou třídy končit výuku odstupňovaně podle věku tak, abychom se vystřídali v jídelně na oběd. Děti se budou věnovat tvorbě pravidel třídy, třídnickým pracem, dostanou učebnice. Od úterý 6. září se začínáme učit podle rozvrhu.

Režim pro 1. ročník 2. a 5. září: v pátek 2.9. 2 vyučovací hodiny, v pondělí 5.9. 3 vyučovací hodiny.

Jak využít podzimní prázdniny
Ráda bych vás požádala, abyste případnou mimosezonní rodinnou dovolenou naplánovali na dobu podzimních prázdnin, které prodloužíme o dva dny ředitelského volna. Není tedy třeba uvolňovat vaše děti z vyučování během září, můžete si naplánovat dovolenou na 22. - 30. října, kdy bude celý týden volný. 

PODĚKOVÁNÍ VÁM RODIČŮM
Ceníme si dovedností a schopností rodičů různých profesí, z nichž mnoho jsme již využili pro rozvoj školy. Je opravdu neuvěřitelné, s čím vším nám rodiče dokáží pomoci. Díky tomu je naše škola skvělý tým, který dokáže řešit přicházející problémy a krize a zároveň posouvat rozvoj školy ve všech směrech dopředu.
Děkujeme:
  • za sponzorství obědů všech našich ukrajinských žáků - válečných uprchlíků
  • za sponzorství školních potřeb a pomůcek pro ukrajinské žáky - válečné uprchlíky 
  • za grafické zpracování informační brožury pro nové žáky 
  • za grafické zpracování informační brožury pro pedagogy
  • za grafické zpracování výroční zprávy
  • za přípravu dokumentů ke stavebnímu povolení pro východ na 4. dvorek 
  • za architektonické a stavební konzultace k rekonstrukci luxferové stěny podél schodiště
  • za finanční dary do Nadačního fondu školy
  • za spolupráci na Bezpečných cestách do školy
  • za cenné rady a připomínky k fungování školy, zabezpečení školní wi-fi sítě a dalších oblastí.
Za všechny pracovníky školy: učitele, vychovatelky, asistentky, administrativní pracovníky, technické pracovníky i naše spolupracovníky ze školní jídelny se s vámi a tímto školním rokem, který byl mým třetím rokem v naší škole, loučím a přeji krásné a ničím nerušené prázdniny!

S úctou a srdečným pozdravem
Karin Marques
 
 

Fotky ze sportovního dne organizovaného dětmi (1. 6. 2022)
Copyright © 2022 ZŠ Solidarita, All rights reserved.


Chcete změnit, jak vám tyto e-maily zasíláme?
Můžete změnit vaše nastavení nebo se odhlásit z odběru.

Email Marketing Powered by Mailchimp