Copy
View this email in your browser
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, 

doufáme, že jste prožili hezké letní dovolené a prázdniny a zvládli jste opět naskočit do rytmu školních dní. Máme za sebou tři roky krizového managementu spojeného s pandemií covidu a válečným konfliktem na Ukrajině. Ze všeho nejvíce si přejeme klidný školní rok, který můžeme plně věnovat učení, spolupráci a rozvoji naší školní komunity.

Výsledky vzdělávání v celostátním srovnání
Koncem loňského školního roku jsme se zúčastnili celostátního srovnávání výsledků žáků pořádaného Českou školní inspekcí. Z naší školy se testování v českém jazyce a matematice účastnilo 59 žáků 5. ročníků. Obdrželi jsme srovnávací výsledky s přibližně 50 000 žáky ze základních škol z celé České republiky. Náš celkový výsledek byl v průměru až mírně nad průměrem, v některých oblastech si naši žáci vedli lépe než jejich vrstevníci v ostatních školách. Naše škola získala nadprůměrný výsledek v dovednostech pro učení, v českém jazyce v porozumění textu a v matematice v geometrii a slovních úlohách. Jsme pyšní na to, že i když se zapojujeme do mnoha projektů a věnujeme hodně času rozvoji tzv. měkkých dovedností, osobnostně-sociální výchově a kultivaci hodnot a postojů, zvládneme žáky naučit klíčové předměty a dovednosti v požadované úrovni. 


Pěšky do školy 
Již popáté jsme se ve spolupráci s Pěšky městem zapojili do kampaně a soutěže Pěšky do školy. Zahájení kampaně v pátek 16.9. přišla natáčet Česká televize. Starší děti sprejovaly na chodník upoutávky, mladší děti vyrobily transparenty, rodiče hlídali přechody a fotili. Poděkování za koordinaci a vedení projektu patří paní as. Kubíkové a paní uč. Matysové. Prosíme vás, abyste ke škole jezdili auty pouze v nejnutnějších případech (zlomená noha apod.)

Adapťáky pro 6. ročník 
V týdnu 12.-16.9. jsme ve spolupráci s organizací Život bez závislostí připravili pro nově složené 6. třídy adaptační kurzy. Uskutečnily se v rekreačním středisku v blízkosti Máchova jezera a jejich obsahem byly odborně vedené aktivity zaměřené na budování zdravého kolektivu, rozvoj empatie a důvěry, podporu komunikace a spolupráce. Věříme, že kurz pomůže dětem cítit se v novém kolektivu dobře, protože jedině tak se mohou v následujících čtyřech letech efektivně učit.  


Co nás čeká?


Komunitní moštování na školní zahradě ZŠ Solidarita
sobota 15. 10. 2022  14:00–18:00
na programu: 
  • ruční výroba moštu z jablek ze školní zahrady i z ovoce doneseného (školní drtička a lis k dispozici) aneb vylisuj si svůj mošt
  • komentovaná prohlídka školní zahrady (prohlédneme si i vyvýšené záhony, které jsme společnými silami vlastnoručně s dobrovolníky postavili v roce 2021 a již rok slouží výuce dětí)
  • fotosoutěž o ceny pro děti - tématem “Strom” (podrobné info na letáku níže)
S sebou: jablka na přípravu moštu (omezené množství jablek bude k dispozici)
Pro účastníky bude připraveno drobné občerstvení.
 
Dušičkový a halloweenský orientační běh
Dne 2. listopadu od 16:00 hodin se uskuteční tradiční školní akce, kterou organizují žáci 9. ročníku. Plní tím očekávaný výstup z tělesné výchovy: organizace sportovní akce. Do strašidelného běhu se mohou zapojit skupinky dětí, rodin či jednotlivci. Po skončení nás čeká táborák.

Trénování tzv. měkkých dovedností - Skills Builder
Dlouhodobě se ve škole věnujeme osobnostně-sociálnímu rozvoji dětí a snažíme se kultivovat jejich tzv. měkké dovednosti jako jsou komunikační dovednosti a naslouchání, týmová práce, kritické a kreativní myšlení, prezentační dovednosti apod. V období říjen-listopad budeme v rámci celé školy intenzivně rozvíjet schopnost naslouchat, inspirujeme se přitom původně britskou metodikou Skills Builder, která byla po dvouletém pilotním projektu adaptována na české prostředí. Pokud byste o metodice chtěli vědět více, můžete navštívit web Skills Builder (Schola Empirica). V následujících měsících se budeme věnovat i dalším měkkým dovednostem.

Přeji všem hezké podzimní dny,
Karin Marques
ředitelka školy
Copyright © 2022 ZŠ Solidarita, All rights reserved.


Chcete změnit, jak vám tyto e-maily zasíláme?
Můžete změnit vaše nastavení nebo se odhlásit z odběru.

Email Marketing Powered by Mailchimp