Copy
View this email in your browser

Vážení rodiče,

srdečně vás zdravím na sklonku prázdnin, které jste si, doufám, ve zdraví užili a společně s dětmi si odpočinuli od každodenního stereotypu. Ať už se více či méně těšíte na zahájení nové školní sezóny, přináším vám důležité informace pro nový školní rok. 

Novinky školního roku 2021/2022
Největší změnou nadcházejícího školního roku je nový název školy “Základní škola Solidarita” (od 1.9.) a elektronické omlouvání absencí žáků prostřednictvím aplikace Edupage. Třídní učitelé vás s ním seznámí na úvodní třídní schůzce (podívejte se na návodné video).

Personální změny ve vedení
Z důvodů stěhování mimo Prahu skončil ve funkci můj zástupce Petr Jansa. Novým zástupcem ředitelky je Václav Fiala. Vedoucí učitelkou pro 1. stupeň zůstává Tereza Fürbachová a vedoucí učitelkou pro 2. stupeň bude Vendula Hráčková.

Organizace prvního týdne školy

 • 1. září
  1. ročník - 1 vyučovací hodina
  2. - 9. ročník - 2 vyučovací hodiny (včetně testování PCR)
 • 2. září
  1. ročník - 2 vyučovací hodiny
  2. - 5. ročník - 3 vyučovací
  hodiny
  6. - 9. ročník - 4
  vyučovací hodiny
 • 3. září
  1. ročník - 3 vyučovací hodiny
  2. - 5. ročník - 4 vyučovací
  hodiny
  6. - 9. ročník - 5
  vyučovací hodin

(testování PCR v 1. třídách proběhne ve čtvrtek 2. září)

Družina

 • Ve středu 1.9. je školní družina otevřena do 13.00. Od 2.9. bude otevřena do 17.30
 • Žáci 1.tříd mohou nastoupit do družiny od 2.9. s vyplněným zápisovým lístkem.


Testování na Covid-19
Pokračujeme ve spolupráci s Fyzioklinikou, ale přecházíme na PCR testy. Testování všech tříd kromě 1. ročníku proběhne 1. září, 1. třídy se testují vzhledem k výjimce až 2. září; další testování proběhne pro všechny žáky školy 9. září. Odběr provádí žáci samostatně s případnou pomocí třídního učitele či asistenta pedagoga vatovou tyčinkou stěrem z oblasti mezi dásní a tváří, vzorek následně umístí do zkumavky s přiděleným čárovým kódem. Vyhodnocení vzorků metodou PCR zajišťuje společnost FYZIOklinika, s.r.o., IČO: 24222101, která následně škole poskytne seznam čárových kódů s pozitivním/negativním výsledkem. Jména žáků ani další jejich osobní údaje nejsou společnosti FYZIOklinika, s.r.o. poskytovány. 

Úvodní třídní schůzky
Schůzky proběhnou prezenčně ve škole s respirátory/rouškami. Předpokládáme, že příchozí rodiče/zákonní zástupci jsou buď očkováni, prodělali Covid, nebo mají platný negativní test.

 • středa 1. 9. 2021
  • 9:30     1. třídy
  • 18:00   6. třídy
 • pondělí 6. 9. 2021
  • 17:00    2. – 5. třídy
  • 18:00    7. – 9. třídy 


Nový bankovní účet pro platbu družiny a školních výjezdů
Pro platby za vaše děti prosím používejte od 1.9. 2021 náš nový účet u Fio banky:
2801981514/2010

Volby do školské rady 
Hledáme kandidáty do školské rady z řad rodičů žáků školy. Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se na správě dané školy. Školská rada se skládá ze zástupců pedagogů školy, zástupců rodičů a zástupců zřizovatele školy - Městské části Prahy 10. O jednáních rady se více dozvíte na https://zsbrigadniku.edupage.org/a/skolska-rada. Máte-li zájem kandidovat, ozvěte se prosím do kanceláře školy, e-mail: hospodarka@zsbrigadniku.cz, do 31.8. Volby proběhnou na úvodních třídních schůzkách 1. a 6. září. 

Harmonogram roku, škola v přírodě a adaptační kurzy, další termíny

 • Harmonogram škol. roku najdete brzy na webu v záložce O škole - administrativa. 
 • Adaptační kurz pro 6. ročník bude od 6. do 10. září. 
 • V pondělí 27. 9. bude z důvodu dalšího vzdělávání pedagogického sboru ředitelské volno. Družina bude otevřena pro omezený počet dětí od 7 do 17 hodin. 
 • V den voleb 8. října bude zajištěna výuka pro všechny žáky v plném rozsahu s možností programu mimo budovu školy, ale nebude odpolední družina. 
 • Chystáme lyžařsko-snowboardový kurz na Černé hoře pro 8. - 9. ročník v termínu 11. - 18. února 2022. Lyžařsko-snowboardový kurz je součástí povinné výuky dle školního vzdělávacího programu. Očekáváme tedy účast všech zdravých dětí. Dostanete-li se do kritické finanční situace, která by vám komplikovala uhradit výjezd vašeho dítěte, ozvěte se prosím ředitelce školy, se kterou je možné dojednat odložení platby či poskytnutí příspěvku z Nadačního fondu školy. 
 • Škola v přírodě pro 2. ročník proběhne 11. - 15. 10. 2021.
 • Škola v přírodě pro 3. a 4. ročník je plánována v termínu 10. - 17. června 2022. 


Přispějme společně k tomu, abychom měli dobrý školní rok!

S přáním pevného zdraví,
Karin Marques
ředitelka školy 

 
Copyright © 2021 ZŠ Solidarita, All rights reserved.


Chcete změnit, jak vám tyto e-maily zasíláme?
Můžete změnit vaše nastavení nebo se odhlásit z odběru.

Email Marketing Powered by Mailchimp