Copy
View this email in your browser
Vážení rodiče, 

přinášíme vám dušičkový zpravodaj se shrnutím nejnovějšího dění v naší škole.Výuka 
Dokud se nebudeme moci vrátit k prezenční výuce, je distanční výuka povinná. Skládá se z online hodin (vedených formou videohovorů) v omezeném rozsahu a zadání samostatné práce. Termíny online hodin najdete vždy v záhlaví dokumentu Učíme se doma pro vaši třídu. Zadání a termíny online hodin na nový týden jsou v dokumentu vždy v pondělí v 8:00 ráno. Známky a hodnocení vašich dětí sledujte po přihlášení na stránkách školy nebo v mobilní aplikaci Edupage (verze pro iOS). Přihlašujete se přes e-mail, který jste nahlašovali svému třídnímu učiteli či učitelce. Případné změny proto hlašte přímo jim. Pokud si nepamatujete své heslo, postupujte podle tohoto návodu. Předměty výchovného a praktického charakteru jsou zatím nepovinné, od listopadu chystáme systém propojení těchto předmětů s naukovými předměty. Pokud vaše dítě pracuje v učebně Google, doporučujeme instruktážní video pro rodiče, které najdete mezi návody pro distanční výuku na webu školy.

Podzimní prázdniny
V týdnu od 26. do 30. října jsou podzimní prázdniny. Na tento týden nebudou zadány žádné úkoly ani online hodiny.

Omlouvání z výuky
Jak již bylo řečeno, je distanční výuka povinná. Nemůže-li se z nějakého důvodu vaše dítě účastnit online hodin či práce na zadání, je nutné ho omluvit u třídního učitele/učitelky. Pokud vašemu dítěti brání v distanční výuce technické překážky (nemá počítač, tablet či připojení k internetu), kontaktujte prosím vašeho třídního učitele/učitelku - zapůjčíme vám školní zařízení. 

Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Pro děti s potřebou podpůrných opatření probíhají ve škole osobní individuální konzultace s asistentkami a také probíhají individuální hodiny speciálně pedagogické péče s paní učitelkou Petržilkovou. Pokud máte pocit, že se vašemu dítěti nedostává dostatečné podpory či vaše dítě nezvládá distanční vzdělávání, kontaktujte prosím třídního učitele/učitelku. 

Obědy 
Školní kuchyň nadále vaří a vydává obědy do krabiček. Obědy si přihlašujte individuálně v systému školní jídelny. Nově byl na terasu jídelny zřízen přístřešek, takže na návštěvníky při vydávání obědů neprší. 


Ohlédnutí za minulým rokem 
Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 byla schválena školskou radou. Za pomoc se zpracováním děkujeme dobrovolníkovi z řad rodičů panu Jalovcovi. 

Petice žáků za desetiminutové přestávky
Obdržela jsem petici žáků 2. stupně za obnovení 10 minutových přestávek. Důvod pro jejich krácení bylo vytvoření dvouhodinových výukových bloků, ve kterých budou vyučující moci pracovat více projektově, propojovat předměty a mít k dispozici dostatečný prostor pro aktivitu žáků. Než se tento systém dvouhodinových bloků zavede ve všech předmětech, prodloužíme přestávku po první hodině na 10 minut, aby se zejména ti, kteří se nestihli nasnídat, mohli najíst. Velká přestávka po druhé hodině bude trvat 30 minut a přestávka mezi třetí a čtvrtou hodinou zůstane 5 minut. V případě potřeby se také mohou žáci uvolňovat na WC i během vyučovací hodiny. 

Nové basketbalové koše na hřišti
S přestávkami souvisí postupné investice do lepšího vybavení školního hřiště a zahrady (pozemek ve správě MČ Praha 10). Na prostranství před 3. a 4. chodbou jsme instalovali dvě menší branky na fotbálek a mezi stromy natáhli slackline. Na tartanovém hřišti jsou nově opravené všechny čtyři basketbalové koše. V plánu je ale částečné uzavření hřiště pro veřejnost, zejména v nočních hodinách.

Advent
V rámci volitelného předmětu (Organizace akcí) pro 6.-7. ročník chystáme s žáky adventní výzvu pro rodiče a žáky naší školy. Pokud se mezi vámi najdou umělecky, kreativně či duchovně zaměření rodiče/prarodiče, kteří by chtěli pomoct s přípravou a realizací, ozvěte se prosím paní učitelce Kateřině Vankové na email: vankova@zsbrigadniku.cz

Hledá se nový název naší školy
Řada lidí netuší, že skutečný název naší školy je: Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510. Ovšem i zkrácení na ZŠ Brigádníků nese s sebou problém v tom, že se mnoha lidem plete se slovem Barikádníků, takže nás často titulují ZŠ Barikádníků místo ZŠ Brigádníků. V minulosti se škola jmenovala Základní škola Julia Fučíka. Myslím, že by bylo dobré zamyslet se nad novým názvem školy. Pokud máte nápad, napište nám.

Přeji brzké uzdravení našim nemocným pedagogům a zdraví všem rodinám našich žáků,
Vaše ředitelka,
Karin Marques
 
Copyright © 2020 ZŠ Solidarita, All rights reserved.


Chcete změnit, jak vám tyto e-maily zasíláme?
Můžete změnit vaše nastavení nebo se odhlásit z odběru.

Email Marketing Powered by Mailchimp