Copy
View this email in your browser
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,
 
zdravím vás se začínajícím jarem s přáním krásných velikonočních svátků! Věřím, že nám přinesou potřebný optimismus a naději do dalších měsíců. Po skončení jednoho mimořádně náročného období ve školách přišla hned další těžká zkouška. Tabulky s rizikovými kontakty, které jsme denně vyplňovali a odesílali, jsme vyměnili za tabulky s ukrajinskými dětmi, které denně doplňujeme a odesíláme. Na dveřích jediné jednací místnosti jsme vyměnili nápis KARANTÉNA za nápis ČEŠTINA. Naši učitelé se zase musí velmi rychle adaptovat na novou situaci.


 

Co se ve škole událo


Lyžařský výcvik
Lyžařského a snowboardového výcviku se zúčastnilo 94 žáků. Téměř všichni z 8. a 9. ročníků, kteří v posledních dvou letech nemohli výcvik absolvovat kvůli covidu, a k nim vybraní žáci ze 7. tříd. Počasí nám přálo a několik způsobených zranění se doufám již dobře zahojilo. V příštím roce počítáme s povinnou účastí všech žáků budoucího 7. a 8. ročníku a pak plánujeme v tomto složení (7. a 8. ročník) jezdit jednou za 2 roky tak, aby každý žák absolvoval povinný výcvik buď v 7., nebo v 8. ročníku. 


Masopust

Naše učitelky uměleckých předmětů (pí uč. Matysová, Vanková a Výletová) zorganizovaly se žáky 7. ročníku masopustní průvod, aby všem připomněly české lidové tradice.

Příchod ukrajinských dětí
Naše škola přijala 40 ukrajinských dětí od 1. do 9. ročníku. Celkem základní školy v Praze 10 umístily přes 400 dětí zasažených válkou. Děkujeme všem rodičům za nabídnutou pomoc jak materiální (školní potřeby pro děti), tak nemateriální povahy (výuka češtiny, doprovodné aktivity, tlumočení). Poděkování patří všem pedagogům v čele s koordinátorkou integrace, paní učitelkou Čihákovou, a velkou pochvalu zaslouží všichni naši žáci za vřelé přivítání nových spolužáků a zejména děti, které mluví ukrajinsky či rusky za velkou pomoc s tlumočením a komunikací. 
 
Noc s Andersenem
Letošní Noc s Andersenem měla téma Pohádkový zvěřinec a zúčastnilo se jí přes 120 dětí. Organizaci akce výborně zvládly paní učitelky Donevová a Klecandová, poděkování patří také dalším našim pedagogům, kteří dětem věnovali svůj volný páteční večer. Děti navštívily ve skupinách tři stanoviště a na každém z nich je čekaly rozmanité úkoly. Na prvním skládaly za sebou obrázky podle příběhu o zvířátkách. Na druhém stanovišti se metodou dramatické výchovy seznámily s knihou Zahrada od Jiřího Trnky a na třetím poznávaly obrázky Josefa Lady, přiřazovaly texty k obrázkům a modelovaly jeho rozverná zvířátka. Po splnění všech úkolů následoval taneční rej zvířecích masek v tělocvičně. Na závěr si děti i se svými rodiči a sourozenci opekly buřty na společném ohni. 

Pan učitel Bobek v semifinále celostátní soutěže Global Teacher Prize

Učitelem se stal v Londýně, kde vystudoval prvostupňové vzdělávání na UCL Institute of Education. V rámci programu Teach First učil dva roky na základní škole, která i přes umístění v problémové čtvrti vykazuje mimořádné vzdělávací výsledky. O svém působení v Anglii a překvapivých zjištěních, která často ostře kontrastovala s jeho předchozími představami o vzdělávání, napsal sérii blogových příspěvků pro Otevřeno.
Od září 2021 je třídním učitelem naší 3.C a na druhém stupni vyučuje němčinu. Jeho cílem je pomoct každému žákovi ve třídě k úspěchu - včetně těch dětí, které do školy přicházejí z horších startovních pozic. Věnuje se vytváření klimatu podporujícího učení všech žáků, integraci dětí s dodatečnými vzdělávacími potřebami a předcházení náročným situacím ve třídě.
 
Praxe našich žáků v polytechnických dílnách SOŠ 
Žáci 7. a 8. ročníku nově začali navštěvovat polytechnická hnízda na Střední průmyslové škole a Gymnáziu Třebešín na Praze 10. Žáci si tak mohou samostatně vyzkoušet pracovat se dřevem, kovem, a dokonce se naučí základy programování. Programy rozšiřují poznatky uplatnitelné v předmětu člověk a svět práce, ale podporují i výuku informatiky, fyziky a robotiky. Práce v moderních dílnách jednak rozšíří žákům znalosti v oboru, jednak může i usnadnit rozhodování při výběru střední školy. 
 
Předmětové olympiády a soutěže
Uskutečnilo se školní kolo soutěže anglickém jazyce. Dominik Adamec, který postoupil do obvodního kola, se umístil na solidním 4. místě mezi soutěžícími v Praze 10. Proběhla olympiáda v zeměpise s hojnou účastí žáků 6., 8., a 9. tříd. Nejlepšího umístění v obvodním kole dosáhla Beata Dubová se 7. místem v Praze 10. Dále jsme soutěžili v olympiádě v českém jazyce a proběhla i tradiční matematická soutěž Klokan.

 

Co nás čeká 


Školní mikiny a trička
Pro posílení sounáležitosti naší školní komunity jsme ve spolupráci s kreativním studiem Jitra a Schools United objednali sérii oblečení a doplňků s logem školy. Do 19.4. můžete vašim dětem objednat tričko, batůžek či cokoliv z nabídky zde. Následně se e-shop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit svůj kousek ze školní kolekce. Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost, jako máme my! 
 
Den Země 
V pátek 22.4. jsou pro žáky připravené projekty prohlubující vztah k naší planetě jako k domovu. Věříme, že u dětí posílíme odhodlání náš domov chránit, a to i díky nepatrným změnám v životním stylu. Odpoledne je připravena malá oslava Dne Země u táboráku s dobrou hudbou. Budete srdečně vítáni.
 
Bezpečné cesty do školy
Naše škola byla počátkem března vybrána do programu Bezpečné cesty do školy. Program nám pomůže zjistit, kde jsou hlavní nebezpečná a problémová místa v okolí školy, navrhne jejich novou podobu a zprostředkuje komunikaci s úřady. V rámci programu bude zpracován plán mobility, který bude sloužit škole jako strategický dokument zajišťující bezpečné a tzv. udržitelné (ekologické) dopravování dětí a rodičů. Jeho součástí bude i dopravní studie navrhující zlepšení problematických míst. Na přípravě školního plánu mobility se bude podílet pracovní skupina složená ze zástupců školy i rodičů. Pokud byste se chtěli do skupiny přidat, dejte nám vědět na adresu kubikova@zssolidarita.cz Chtěli bychom Vás poprosit o pomoc a spolupráci. Děti si přinesou materiály k vyplnění domů. Obzvláště ti mladší budou asi potřebovat vaši pomoc. Prosíme, pomozte dětem pracovat co nejvíce samostatně a formulovat vlastní zkušenost. Pro správnou analýzu problému je nejdůležitější právě pohled dětí a jejich vnímání pocitu nebezpečí. Zde prosím vyplňte dotazník pro rodiče

Paměť národa - příběhy našich sousedů, pozvánka na prezentaci projektů
Dne 23. 5. 2022 bude ve Strašnickém divadle od 16 hodin slavnostní představení projektu Příběhy našich sousedů. Tohoto projektu se naše škola účastní již roky, i když v posledních letech jeho průběh poznamenala epidemie Covid-19. Tentokráte se však vrací příležitost poslechnout si všechny realizační týmy žáků z Prahy 10 a uvidět, jakou práci na projektu v rámci Paměti národa odvedli. Přijďte fandit i žákům naší školy, kteří se do projektu zapojili ve svém volném čase.
 
Skleník žije! 
Prodej přebytků sazenic zeleniny a bylinek, které vypěstovali žáci 2. - 5. ročníků, se bude konat u vchodu do školní budovy (naproti hlavnímu vchodu) ve středu 11.5. a 18.5. v čase cca 12.50 – cca 14.00. Prodávat budou žáci 2. stupně naší školy.  V nabídce budou ze zeleniny např. okurky, rajčata, salát a z bylinek bazalka, petržel, dobromysl. Přijďte si vybrat rostliny na zahrádku nebo do truhlíku!
Zlepšujme okolí školy
Pokud vidíte nepořádek v okolí školy, nahlaste prosím tuto situaci Úřadu Městské části Praha 10. Nejjednodušší způsob je nainstalovat si aplikaci Zlepšeme Česko. Jak ji využívat, je uvedeno v tomto videu. Stačí pak jen vyfotit a nahlásit přes mobil závadu nebo nepořádek a podnět přijde přímo panu Kaštovskému z odboru životního prostředí k řešení. Zlepšeme Česko je součástí Mobilního rozhlasu a ZmapujTo.

Digitální gramotnost - programy a výstava z Centra DOX
V květnu bude na chodbě 2. stupně vyvěšena plakátová výstava na téma života s technologiemi a digitální gramotnosti. Ta společně s lektorovanými programy pomůže žákům lépe se zorientovat v tom, jak sociální sítě a internet změnily způsob, jakým vnímáme informace a reagujeme na ně, umožní zamyslet se nad tím, jak na nás působí mobilní telefon a proč na něm trávíme tolik času. Výstava s názvem The Glass Room - Misinformace bude zapůjčena z Centra současného umění DOX. Lektoři zároveň vyškolí dobrovolníky z 8. ročníku, kteří budou poté moci programy (Fake it! a Data detox) dále vést pro své mladší spolužáky a vrstevníky.

Umělci po škole 
Naše škola se zapojila do projektu organizovaného platformou Máš umělecké střevo. Ve třídě 8. B vznikají v rámci výtvarné výchovy ve spolupráci s umělkyní Terezou Sýkorovou prostorové objekty s využitím nejen malířských rámů. Během května žáci s hotovými díly vyrazí do okolí školy vyzkoušet, jak jejich dílo působí v různorodém prostředí a třeba také na kolemjdoucí. Dokumentace i ukázky žákovských děl budou začátkem června prezentovány v Centru současného umění DOX společně s výstupy z ostatních zapojených škol. 

Přeji vašim rodinám zdraví a pěkné prožití nadcházejících svátků jara, ať už budete slavit Velikonoce, Pesach, nebo jsou vám blízké jiné tradice. 

Karin Marques
ředitelka školy
Copyright © 2022 ZŠ Solidarita, All rights reserved.


Chcete změnit, jak vám tyto e-maily zasíláme?
Můžete změnit vaše nastavení nebo se odhlásit z odběru.

Email Marketing Powered by Mailchimp