Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 03 maart 2017 #23
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief: verantwoordelijkheid Staat, rampenfonds voor Groningen, en #laatgroningennietzakken

Nieuws uit het beraad

Ook de afgelopen week is er weer veel te doen geweest rond het gaswinningsdossier. Veel aandacht en “reuring”. Zoals het bezoek van Lodewijk Asscher aan Westerbroek waar hij zijn excuses aanbood aan de Groningers. Maar ook de ‘Groningen bedankt!’ campagne, en in reactie daarop, de actie van RTV Noord waar ze onder het motto “Graag gedaan!” grote projecten in Nederland bezochten, gefinancierd door aardgasbaten. Klapper van de week was toch de uitspraak van de rechter dat NAM óók aansprakelijk is voor de immateriële schade.

Waar leidt dit alles toe? Cynici zullen misschien zeggen: concreet en tastbaar is er nog steeds niets veranderd. Dat klopt. Maar de belangrijkste winstpunten van de afgelopen weken zijn eigenlijk tweeërlei: de ‘mindset’ van Nederland ten aanzien van de gaswinningsproblematiek is beslissend aan het kantelen. Van onwetendheid en onverschilligheid naar onbegrip over de werkelijke ellende (“dit kan toch niet waar zijn?!”) en de overtuiging dat het nu echt moet worden opgelost.

Dat is belangrijk want het tweede wat we zien verschuiven is de (formele) positie van de Staat. Tot dusver slaagde minister Kamp er moeiteloos in om de staat op alle fronten buiten de schot te houden. “De NAM is aansprakelijk, dus de NAM is verantwoordelijk voor de oplossing.” Met andere woorden; het probleem van Groningen was níet het probleem van Nederland, en zeker niet van de Rijksoverheid. Het was het probleem van de NAM. Deze opvatting is onhoudbaar geworden. Niet alleen vanwege de morele druk die steeds groter wordt -dat armpje drukken kan een minister lang volhouden- maar vooral gecombineerd met de rechtelijke uitspraken die ook steeds meer gaan morrelen aan de exclusieve aansprakelijkheid van de NAM. Dát NAM aansprakelijk is, is boven alle twijfel verheven maar dat de staat daardoor geen enkele verantwoordelijkheid meer zou hebben, dat lijkt, ook juridisch, een steeds dunner lijntje te worden.

Lees het volledige artikel op onze website.

Ondertekenen petitie 'Laat Groningen niet zakken' 
is belangrijk!

Meer dan 89.000 mensen ondertekenden inmiddels de petitie "Laatgroningennietzakken" van Freek de Jonge. De petitie geven we na de verkiezingen aan de formateur. Het blijft dus belangrijk dat deze door zoveel mogelijk mensen wordt ondertekend. Dat kan op laatgroningennietzakken.nl! De petitie is ook in het Gronings en in het Engels. Deel de petitie met zoveel mogelijk mensen! 

Tekenen landelijke politici ook, durven zij zo heel stevig achter ons te gaan staan? 
Tijdens het slot van het werkbezoek van Lodewijk Asscher aan Westerbroek op dinsdag 28 februari, vroeg Gasberaaddeelnemer Groninger Dorpen hem hiernaar. En zijn reactie was dat hij zeker de motie die door de kamer hierover heeft ingediend, steunt. En dus: ook getekend? Nee, dat vond hij niet bij zijn rol passen. Als we we hem en zijn collega's straks maar positief mogen afrekenen op hun daden!

Asscher benadrukte hier trouwens ook dat hij niet voor niets zijn excuses heeft aangeboden aan de Groninger inwoners over de wijze waarop Den Haag tot nu toe is omgegaan met de gaswinnningsproblematiek. Hij gaf  aan dat het heel belangrijk is dat de punten uit de motie een plaats krijgen in het nieuwe regeerakkoord van het komende kabinet. Een belangrijke basis voor de aanpak in de komende vier jaren. Asscher was onder de indruk van de openheid van de mensen die met hem deelden hoe de gaswinningsproblematiek hen persoonlijk raakt.

Het bevingsverhaal van...


Wie: Lieze (52)
Woont: In Westeremden, samen met haar man en twee kinderen
In: Een kleine, helemaal zelf opgeknapte, woonboerderij
Heeft te maken met: Meervoudige complexe schade, die daarnaast niet op de juiste manier is uitbetaald.
 
Zo’n vijf jaar geleden ontdekten Lieze en haar man voor het eerst schade aan hun zorgvuldig gerenoveerde woonboerderij. Zestien jaar woonden ze er toen. Vanuit het zuiden waren ze naar Westeremden getrokken voor de rust en de ruimte, en de omgeving van het prachtige, rustieke dorp. Zo ervaren ze dat nog steeds, al vrezen ze voor de toekomst van het kleine, pittoreske plaatsje.
 
Vijf jaar geleden begon het dus. Dat was nog lang het ergste niet. Dertig scheuren in huis. De NAM kwam erbij en dichtte de schade. Het was zo opgelost.
 
Drie jaar geleden begon de echte misère. De scheuren waren terug, maar dat niet alleen: er waren nog een heleboel bijgekomen. De schuur had ook een fikse scheur, waardoor die scheef begon te zakken. En de schoorsteen had ook een klap gehad, die zou vervangen moeten worden.
 
Het CVW komt eraan te pas en die beoordeelt de schade als B-schade. Lieze en haar man besluiten akkoord te gaan. “Dan waren we maar van het gedoe af”, verzucht Lieze. Over één ding worden ze het met het CVW niet eens: de reparatie van de schuur. “Die scheur in de schuur dichtsmeren had geen enkele zin”, stelt Lieze. “Hij zakte schever en schever, dus daar moest echt wel iets anders aan gebeuren.” Als er wéér iemand van het CVW bij de schuur komt kijken, beoordeelt hij de schade als C-schade. Lieze en haar man zijn nog verder van huis, en besluiten en contra-expertise te laten doen.
 
Lees het volledige bevingsverhaal van Lieze op onze website.

Klachten over nul-op-de-meter-woningen


HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen (HPAG) heeft afgelopen maandag, samen met de huurdersorganisaties, een succesvolle bijeenkomst georganiseerd in Loppersum om de klachten over de nul-op-de-meter-woningen in het gebied in kaart te brengen.
 
In 2016 zijn er 65 woningen in Loppersum en omgeving aardbevingsbestendig en energieneutraal gemaakt. Dit betreft een pilot project van de gezamenlijke woningbouwcorporaties. Helaas zijn er vanaf de oplevering van de woningen klachten over het binnenklimaat, zoals droge lucht en te warme slaapkamers. Ook levert de teruglevering van de zonnepanelen aan het net op zonnige dagen problemen op met het elektriciteitsnet.
 
"Natuurlijk is het een pilotproject en is de manier van wonen compleet verandert met nul-op-de-meter-woningen. De bewoners klagen echter al langere tijd. Als er beter naar hen was geluisterd, hadden de problemen al veel sneller opgelost kunnen worden", aldus Ynse de Vries van HPAG.
 
De bewoners konden hun klachten deze avond invullen op een vragenformulier. Deze worden op dit moment geïnventariseerd. De huurdersorganisaties zullen ze vervolgens bespreken met de desbetreffende woningcorporaties om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Rechtsbijstand blijft een probleem


In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat de rechtsbijstand een probleem bleef voor de Groningers in het aardbevingsgebied. De Nationaal Coordinator Groningen gaf aan dat Groningers zich gewoon voor juridische bijstand kunnen verzekeren en dat er vijf verzekeraars zijn die geen bijzondere voorwaarden stellen (ARAG, Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Avero). Uit ons artikel en het onderzoek dat RTV Noord heeft gedaan, bleek dit echter niet juist te zijn. De NCG gaat nu opnieuw in overleg met de verzekeraars om te kijken welke mogelijkheden er voor de Groningers zijn om zich toch te kunnen verzekeren tegen aardbevingsschade.

Rampenfonds voor Groningen?

Minister Kamp heeft al vele malen aangegeven niets te zien in het overnemen van de regie in de schadeafhandeling en versterking door de Staat. De NAM is immers aansprakelijk. Maar bij andere rampen, zoals de vuurwerkramp in Enschede, de legionella uitbraak in Bovenkarspel, de nieuwjaarsbrand in Volendam en de asbestslachtoffers heeft de Nederlandse Staat dat wél gedaan. En in deze gevallen was er ook iemand anders aansprakelijk.

Kortom, zou de overheid een rampenfonds voor Groningen kunnen én moeten oprichten en welke vorm zou dat dan moeten krijgen?

Deze vragen worden beantwoord in een beschouwing van mr. dr. J.E. van de Bunt over ''De mijnbouwschade in Groningen beschouwd als ramp" die ze schreef in opdracht van de Provincie Groningen.

Volgens de Wet Veiligheidsregio's kan de situatie in Groningen omschreven worden als een ramp. Het betreft immers om 376.000 getroffen personen die gebukt gaan onder de angst voor aardbevingen en 77.000 beschadigde huizen. Bovendien is er een risico van slachtoffers bij een volgende aardbeving.

Het volledige artikel en de beschouwing vindt u op onze website. 

Groningse basisscholen maken kennis met lesprogramma ‘Aardbevingenwijzer’


Wat doe je als basisschool wanneer er een aardbeving plaatsvindt? Het is van belang dat scholen nadenken over de veiligheid van de kinderen in hun schoolgebouwen. In december lanceerde Veiligheidsregio Groningen het lesprogramma ‘Aardbevingenwijzer’ voor basisscholen in de provincie Groningen. De veiligheidsregio brengt het lesprogramma nu op verschillende manieren onder de aandacht. 

Campagne

De afgelopen week zijn op alle basisscholen in de provincie Groningen frisse groene doosjes bezorgd. In de doosjes zit informatie over het lesprogramma dat de scholen kosteloos kunnen afnemen. De komende tijd worden zij ook via e-mail en post benaderd. Persoonlijke contacten, zoals schoolbezoeken zijn ook een onderdeel van de campagne. 

Het lesprogramma
Het lesprogramma gaat over aardbevingen en gaswinning in de provincie Groningen en heeft als doel om het gevoel van veiligheid bij kinderen te vergroten. Dit gebeurt met aansprekende lessen over wat kinderen kunnen doen voor, tijdens en na een aardbeving. Informatieve lessen over gaswinning en aardbevingen met aandacht voor de psychosociale kant.

Lees het volledige artikel op onze website.

Bijeenkomst Stark en Fier Eemsmond

Gasberaaddeelnemer Groninger Dorpen laat weten dat er komende maandagavond 6 maart iedereen uit Uithuizen en de dorpen er omheen welkom is op de tweede bijeenkomst van de Werkgroep Stark en Fier Eemsmond.

De werkgroep is een initiatief van een aantal bewoners met een duidelijk motto: ‘Positieve energie wek je zelf op! De goede energie terug in ons dorp. Niet langer afwachten wat de Nationaal Coördinator beslist over onze dorpen, maar DOEN.’ Op de goed bezochte eerste bijeenkomst zijn ervaringen uitgewisseld en is verkend waar de werkgroep mee bezig wil gaan.

Uit alle onderwerpen wil de werkgroep de volgende rode draden concretiseren: het opbouwen van een sterke bewonersorganisatie, meer kennis en informatie over de versterkingsoperatie voor de bewoners, (protest)acties gaan uitvoeren en meepraten, én los komen van het gas (duurzame energie besparen en opwekken). 

Wie met de werkgroep wil meedoen en wil meedenken over het uitwerken van de onderwerpen naar concrete acties, is van harte welkom op maandag 6 maart om 20.00 uur in het Vincentiusgebouw, Sint Vincentiusstraat 6 9981 AX  in Uithuizen. Inloop vanaf 19.45 uur, consumpties zijn (contant) voor eigen rekening. De werkgroep vindt het fijn als u via starkenfier@gmail.com laat weten dat u komt.

De Stille Beving | 4 maart op NPO2

De documentaire 'De Stille Beving' is komende zaterdagavond om 20:20 uur te zien op NPO2! Een mooi moment zo vlak voor de verkiezingen. We hopen dat na afloop nog veel meer mensen de petitie "Laat Groningen niet zakken" zullen ondertekenen! 

De Stille Beving
Regisseur Piet Hein van der Hoek volgde met 24 camera’s gedurende 2 jaar, 24 uur per dag Annemarie Heite en haar gezin. Voor de camera geven zij openhartig antwoord op vragen als: hoe is het om in je huis een aardbeving mee te maken? Wat voor effect heeft het op je gezinsleven, hoe veilig voel je je nog? Wat als je gedwongen wordt je huis te verlaten? Is je huis nog verkoopbaar en hoe gaat het met het afhandelen van de schade? 

‘De Stille Beving’ schetst een beeld van de emoties die de bevingen losmaken en hoe burgers proberen deze ontwrichtende gebeurtenissen inzichtelijk te maken voor de media, de politiek in Den Haag... en NAM.  

Bekijk hier de trailer van de documentaire.

Campagne #Groningenbedankt


Wellicht heeft u het al gezien of gehoord, overal op internet zijn deze foto's te zien met daarop een bord "Groningen bedankt" met een verwijzing naar de website Gasbaten.nl. Op deze website is te lezen dat de Groningers worden bedankt voor bijna zestig jaar welvaart en economische voorspoed.

Op de site leest u een opsomming van Nederlandse projecten, die volgens de makers van de site niet mogelijk waren geweest zonder de gasbaten. Onder meer het Rijksmuseum, Schiphol en sociale zekerheid worden genoemd.

Aan de site is het twitteraccount @DankGroningen gekoppeld. Hier wordt getweet met de hashtag #GroningenBedankt. Wie er achter deze site zit

Graag gedaan hoor!
De opbrengsten van het gas zijn zo’n 250 miljard euro. De provincie Groningen ziet minder dan 1% van dat geld terug. RTV Noord gaat tot 15 maart op bezoek bij een aantal projecten in Nederland die gefinancierd zijn met gasbaten. Dit onder de titel: 


Zij zijn live te volgen:

Informatieve avond over juridische aspecten rond gaswinning en schade | AANKONDIGING

Net als vorig jaar organiseert het Groninger Gasberaad weer een bijeenkomst over de juridische aspecten rond de aardgaswinning. Er zijn nog steeds veel aspecten in het gaswinnings- en schadedossier onduidelijk. Het Gasberaad organiseert daarom samen met de hoogleraren an de RUG een informatieve bijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandagavond 1 mei. Binnenkort volgt informatie over de locatie, tijd, programma en sprekers.

Uw vragen zijn welkom!
Van tevoren ontvangen wij graag uw vragen. Deze kunt u alvast mailen naar welkom@gasberaad.nl. U krijgt op de avond of vlak daarna antwoord op uw vraag. 

Symposium over aardbevingsbestendig bouwen en wonen in Nederland

Naar aanleiding van de vele aardbevingen door de gaswinning in Noord-Nederland heeft het ministerie van Economische Zaken in 2015 een richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen uitgebracht. In deze richtlijn, NPR 9998, zijn ontwerpregels opgenomen die schade door aardbevingen bij bestaande en nieuwe gebouwen moeten voorkomen. Naar verwachting wordt NPR 9998 in de toekomst een verplichte eis voor Groningse bouwprojecten.

Tijdens dit symposium gaan vijf wetenschappers en architecten in op de geologische, bouwkundige en beleidsmatige uitdagingen en mogelijkheden voor aardbevingsbestendige nieuwbouw in Nederland. 

Datum & tijd: maandag 20 maart 2017, van 18.00 tot 19.50 uur
Plaats: Aula, Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen
Meer informatie en aanmelden: Website KNAW

Bericht u op social media over de gaswinning in Groningen? Gebruik dan zoveel mogelijk #laatgroningennietzakken
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2017 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp