Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 16 september 2016 #13
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief o.a. reacties Gasberaad op Gasbesluit, uitkomsten onderzoek ervaringen verkoop woningen, informatieavond over juridische aspecten op 13 oktober a.s.

Nieuws uit het Beraad 


Woensdag was het Gasdebat in de Tweede Kamer. Er werd naar uit gekeken, de verwachtingen waren hoog gespannen. Veel partijen trokken op wat voor manier dan ook aan de bel de afgelopen weken. Zou de Tweede Kamer nu werkelijk een vuist maken en opkomen voor de regio? Vandaag: de kater…
 
Voorzitter van het Groninger Gasberaad, Jan Wigboldus: "Het was zeer teleurstellend. De democratie scheurt, net als wij hier, aan alle kanten. Iedere keer als we hier kamerleden spreken lijken ze vol begrip en empathie maar als het er dan op aan komt laten ze ons hier toch weer zitten. Ik had sowieso verwacht dat de concessie van vijf jaar van tafel zou gaan. Onbegrijpelijk dat dat niet is gebeurd. De jaarlijkse evaluatie met de Kamer is nauwelijks een pleister op  de wond." Ten aanzien van de schadeafhandeling is er volgens Wigboldus ook te weinig gebeurd. "Eigenlijk is er marginaal over gesproken. Geen echte oplossingen. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wordt naar voren geschoven maar kan als onderdeel van Economische Zaken (EZ) ook geen oplossing zijn. We hebben een club nodig die echt namens de burgers kan opereren. Dat kan de NCG/EZ ook niet."
 
Arnoud Hoogsteen, lid van het Gasberaad namens de FNV reageert ook met "teleurstellend". Hij is van mening dat de democratie onder druk staat. "Met de sterke signalen uit de regio is per saldo weinig gedaan. Als er al toezeggingen zijn gedaan, zijn die nog erg vaag. Niemand weet bijvoorbeeld hoe de jaarlijkse evaluatie van het winningsniveau door de Kamer gaat werken. Formeel is de regio niet betrokken. De overheid wordt steeds ongeloofwaardiger als beschermers van de inwoners. Hopelijk lukt het de regio om meer dan ooit eensgezind te reageren."
 
Ook Gasberaadlid Jan Boer, vice-voorzitter Groninger Dorpen is boos. "Ten hemel schreiend! En dan te denken dat we echt hadden verwacht dat de Kamer serieus zou zijn opgeschoven. We worden aan ons lot over gelaten, zo voel ik dat. Voor de bühne wordt wat gedaan. Schoorsteentjes hier en daar en een paar veel te dure buitenkanten van toch al afgeschreven huisjes. We glijden hier echt af en ik weet niet meer wat we kunnen doen. Nog meer praten? Maar wie luistert er dan? Ik ben al 55 jaar lid van de VVD maar de brief waarmee ik het lidmaatschap op ga zeggen ligt klaar. Dat doet wel zeer."

Anneke Schäfer, directeur Natuur en Milieufederatie en lid van het Gasberaad reageert zeer sceptisch: "Ik zie weinig beweging bij de minister. Ik denk dat hij blijft bij zijn standpunt over het gaswinningsbesluit en dat al de woorden die gisteren zijn gesproken daar geen effect op hebben. Toch wel teleurstellend. Het positieve wat ik hieraan heb overgehouden is dat de problemen van de Groningers wel steeds beter doordringen in Den Haag."

Opvallend is ook dat de regionale bestuurders (provincie én gemeenten) voor het debat de Kamer hebben laten weten uitstel van de uitbreiding stikstofinstallatie "onverantwoord" te vinden en graag inzicht willen hebben in de signalen die Engie heeft afgegeven. Maar zelfs dat leek nauwelijks een rol te spelen in het debat…
 
De brief die de FNV namens een aantal Maatschappelijke Organisaties overhandigde aan de leden van de Tweede Kamer vindt u op onze website.  
Een overzicht van de moties die zijn ingediend en of ze zijn aangenomen of verworpen vindt u op onze website.

Gasbesluit: de hoorzitting/rondetafelgesprek

Afgelopen donderdag, 8 september vond in Den Haag de hoorzitting/rondetafelgespek plaats over het voorgenomen gasbesluit. Verschillende mensen werden gehoord. Naast gedupeerden zoals Annemarie Heite en Sijbrand Nijhoff, kwamen o.a. ook NAM, wetenschappers, bestuurders en instanties die betrokken zijn bij de gaswinning aan het woord.  

De betrokkenen konden van te voren hun verhaal, een zogeheten 'position paper' inleveren. Deze position papers zijn na te lezen op de website van de Tweede Kamer. De enige die dat niet van te voren opstuurde was Sijbrand Nijhoff. Zijn verhaal vindt u op onze website. 

Informatieve avond over juridische aspecten rond gaswinning en schade | UITNODIGING 13 oktober a.s.


Vorig jaar organiseerde de Juridische Studentenvereniging een bijeenkomst bij de RUG over de juridische aspecten rond de aardgaswinning. Vanwege de grote belangstelling is deze is herhaald in Middelstum. Dit waren twee druk bezochte bijeenkomsten. We zijn nu ruim een jaar later en er zijn nog steeds veel aspecten in het gaswinnings- en schadedossier onduidelijk. Het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging organiseren daarom samen met de betrokken hoogleraren een volgende informatieve bijeenkomst.

U bent van harte welkom op donderdagavond 13 oktober a.s. van 19:30 – 22:00 uur in het Vita Nova in Middelstum.

De avond wordt verzorgd door: Herman Bröring, hoogleraar Bestuursrecht, Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap, en Fokko Oldenhuis, hoogleraar Privaatrecht, allen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderwerpen op deze avond:
* De eerste uitspraken van de arbiter aardbevingsschade. Hoe moeten deze worden beoordeeld op het punt van de schade en dat van het oorzakelijk verband tussen gaswinning, aardbeving en schade?
* Monumenten. Welke bijzondere knelpunten doen zich voor bij de schade en het herstel van monumenten?
* 'Governance'. Wat is de juridische positie van de Commissie Bijzondere Situaties? Wat is de positie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Wat betekent het dat de NCG eigen bevoegdheden krijgt, met name bij de bescherming van persoonsgegevens (privacy)?

Andere onderwerpen die mogelijk  aan de orde komen, zijn onder andere de stand van zaken m.b.t. de wijziging van de Mijnbouwwet, de omkering van de bewijslast en het instemmingsbesluit gaswinning van de minister.

Heeft u juridische vragen?
Mocht u zelf algemene juridische vragen hebben (dus niet specifiek over uw eigen casus) mail die dan naar: welkom@gasberaad.nl Wij leggen ze voor aan de hoogleraren.

Eerste uitkomsten onderzoek RUG naar ervaringen verkoop woningen   

Honorair Hoogleraar van de RUG, George de Kam, deed de afgelopen maanden onderzoek naar de ervaringen met de verkoop van woningen in het aardbevingsgebied. In totaal vulden 1.200 woningeigenaren de enquête in, daarvan hebben 640 hun woning nu of in het recente verleden te koop staan.

Van deze 640 eigenaren hebben 137 hun woning recent verkocht. Uit het onderzoek blijkt dat een klein deel van de eigenaren positief gestemd is over het verloop van de verkoop. Een grote meerderheid heeft problemen bij de verkoop, waarbij de aard, ernst en achtergrond van die problemen per individu sterk verschilt.

Lees de samenvatting van het onderzoek op onze site. Ook vindt u daar het volledige onderzoeksrapport.

Evaluatie versterken en verduurzamen | Uw inbreng gevraagd!

We verwachten dat binnenkort meer bekend wordt over de evaluatie van het versterken en verduurzamen van de eerste 150 corporatiewoningen van acht woningcorporaties i.s.m. Centrum Veilig Wonen (CVW). Wij kijken daar met grote interesse naar uit.

Eerder benadrukten we in de Maatschappelijke Stuurgroep van de NCG al het belang van een gedegen evaluatie, ook onder betreffende bewoners. Wat zijn de ervaringen van bewoners, aannemers, woningcorporaties? Wat moet en kan anders bij de nog volgende corporatiewoningen, wat is hieruit te leren voor andere (gebiedsgerichte) versterkings- en verduurzamingsoperaties? 

Wilt ú hier alvast iets over kwijt, aandachtspunten waar wij alert op moeten zijn, suggesties? Geef het aan ons door. Dat kan via een mail of via ons forum (met inlog).

Op de site van CVW vindt u trouwens algemene (overzichts)informatie over deze versterkingsoperatie. 

Opstartbijdrage helpt initiatieven verder

Vanaf 15 september kunnen groepen inwoners en lokale bedrijven in het aardbevingsgebied een opstartbijdrage aanvragen voor hun lokale energieproject. Een bijdrage voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen.

De komende jaren wordt 400.000 euro ingezet om startende energie-initiatieven in de negen aardbevingsgemeenten een duwtje in de rug te geven. Dit is nodig omdat het veel initiatieven ontbreekt aan budget om een project daadwerkelijk van de grond te krijgen. Met de bijdrage wordt deze drempel weggenomen. Zo kunnen nog meer mensen aan de slag met energiebesparing en duurzame energieopwekking in hun dorp.

Lees het hele bericht op onze website.

Vragen aan NAM over Vergnes 

 
NAM heeft aangekondigd dat Vergnes Expertise geen contra-expertises meer mag uitvoeren. Aanleiding is dat volgens de NAM de kwaliteit van de rapporten van Vergnes onvoldoende is en dat Vergnes bovendien vertraagt en niet goed communiceert.

In het belang van de bewoners heeft NAM er nu de stekker uitgetrokken. Dit heeft veel commotie opgeleverd, wij willen van de NAM graag wat meer weten. Wij hebben NAM vragen gesteld. De vragen, de antwoorden van NAM en onze reactie daarop leest u op onze website.

Vragen Vergnes aan Witteveen+Bos
Vergnes heeft deze week bij Witteveen+Bos officieel vragen neergelegd over de de door NAM gepresenteerde conclusies die Witteveen+Bos getrokken zou hebben over rapporten van Vergnes. In het persbericht geeft Vergnes aan dat het onacceptabel is dat NAM zonder aankondiging, onderbouwing of het inschakelen van een onafhankelijke partij dergelijke beschuldigingen uit. NAM noemt Witteveen+Bos als bron, vandaar dat zij vragen hebben ontvangen van Vergnes.
 
Lees op onze website het volledige persbericht van Vergnes en het interview met Richard Vergnes dat wij publiceerden in onze vorige nieuwbrief.

Kansen en keuzes voor de toekomst

Onze lidorganisaties organiseren verschillende bijeenkomsten die inspireren, verbinden, bewustmaken. Over kansen. Wij brengen graag het symposium "Keuzes maken voor de toekomst" onder uw aandacht.

Boeren staan, als veel ondernemers, voortdurend voor keuzes. Naast de alledaagse keuzes gaat het soms om ingrijpende beslissingen die lange tijd doorwerken. Jonge boeren hebben bij de bedrijfsovername vaak plannen om het bedrijf van de ouders te veranderen. Ga je door op de oude manier of probeer je iets nieuws? Misschien op technisch vlak of misschien wel in de bedrijfsvoering.
 
In Groningen zijn ook veel boeren op dit moment genoodzaakt om over nieuw- of verbouw van hun bedrijfsgebouwen na te denken als hun gebouwen zijn getroffen door aardbevingsschade. Bouw je dan hetzelfde soort stal of schuur als de oude? Of maak je gebruik van de nieuwste technieken, denk je na over de inrichting van het erf en de architectuur van de gebouwen?
 
Symposium "Keuzes maken voor de toekomst" | maandag 26 september
Op maandagmiddag 26 september organiseren de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Provincie Groningen bij Terra MBO Groningen een symposium om u uit te dagen om na te denken over deze keuzes. Vanuit LTO Noord neemt beleidsadviseur Taeke Wahle het onderdeel Programma Schuren en Stallen voor zijn rekening. 
 
Meer informatie over het programma en aanmelden vindt u op onze website.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp