Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 21 maart 2016
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief de Waardevermeerderingsregeling,
GasPraat!  en even voorstellen: Anneke Schäfer
 

Nieuws uit het Beraad 

In deze relatief korte nieuwsbrief van het Groninger Gasberaad een lang artikel over de Waardevermeerderingsregeling. Voor de liefhebber die wil weten hoe het precies zit. Verder stellen we u een nieuw gezicht voor in het Gasberaad, Anneke Schäfer.

Anneke zit sinds 1 februari in het Gasberaad namens Natuur & Milieu Federatie Groningen, zij heeft interim directeur Roelof Schuiling bij NMF opgevolgd. En tot slot een klein vervolg op het artikeltje over de Privacyverklaring uit onze vorige nieuwsbrief.

Afgelopen zaterdag was de NCG in het gebied om in vijf dorpen zijn inspectie- en verstevigingsaanpak toe te lichten. Het Gasberaad was daar uiteraard bij, een terugkoppeling daarvan is in de maak die kunt u in de volgende nieuwsbrief lezen. We hadden gehoopt u alvast te kunnen verwijzen naar de presentatie die de NCG ter plekke heeft gegeven maar die staat nog niet hun website. Wel informatie over de inspecties

De Waardevermeerderingsregeling: NCG heeft zich verslikt in overhaaste wijziging 

De NCG heeft op 18 december van vorig jaar - de dag dat het kabinet besloot over zijn Meerjaren Programma - de gewijzigde Waardevermeerderingsregeling ingevoerd. De regeling werd tijdelijk opengesteld voor iedereen met erkende schade en tegelijkertijd werd de regeling per 1 februari 2016 stopgezet. Dit was al een lastig te communiceren dubbelbesluit. Het is er niet beter op geworden.

Geen draagvlak

De stopzetting van de regeling kon niet rekenen op draagvlak uit de regio en de uitvoering van de openstelling bleek een enorme opgave. SNN, uitvoerder van de regeling, moest zijn medewerkers in allerijl terughalen van de kerstvakantie en veel inwoners moesten ineens aan de bak wilden zij nog in aanmerking kunnen komen voor de regeling. Stress alom.

In januari bleek dat de stopzetting van de regeling niet alleen geen draagvlak in de regio had maar dat óók de volledige Tweede Kamer dit niet ziet zitten. Het kwaad was toen eigenlijk al geschied. Er is een besluit genomen waar zowel regionale bestuurders, maatschappelijke organisaties én landelijk politiek massaal op tegen zijn. Hoe kon dat gebeuren?

Onduidelijkheid

In de weken en maanden die volgden werd de chaos nog groter. Onduidelijkheid over de consequentie van de motie van de Tweede Kamer over het continueren van de regeling. Onduidelijkheid voor aanvragers die aan alle randvoorwaarden voldoen maar misschien toch géén subsidie krijgen omdat de pot domweg leeg is. Onduidelijkheid over de afhandeling volgens een rangorde die voorlopig niet definitief bepaald kan worden. SNN met de handen in het haar. Aanvragers krijgen standaard uitstelmailtjes of helemaal geen bericht meer. Sommigen hebben in goed vertrouwen (!) al uitgaven gedaan en liggen nu wakker met de onzekerheid of ze het wel kunnen betalen. Een enkeling heeft een rechtszaak aangekondigd.

Afgelopen week werd daarboven op duidelijk dat er bij de afhandeling van de aanvragen sinds 18 december een probleem is ontstaan die te maken heeft met gegevensverstrekking en privacywetgeving. Wat betekent deze complicatie? In het nieuws werd afgelopen maandag aangekondigd dat aanvragers een dezer dagen een mail of een brief krijgen van CVW of van het SNN. Aanvragers wordt gevraagd om de meldingsdatum van de schade op te vragen bij het CVW en door te geven bij het SNN. Dus van hen wordt een actie verwacht om de administratieve problemen op te lossen.

Dit kan toch allemaal niet waar zijn. Het Groninger Gasberaad vindt dat, los van alle waardeoordelen over de regeling, het minimaal duidelijk moet worden waar aanvragers (inwoners als u en ik) aan toe zijn. Onze pogingen daarachter te komen door rond te bellen en hier en daar te informeren liepen op niks uit. Iedereen verwijst naar elkaar, elk antwoord roept vijf nieuwe vragen op. Wij besloten daarop onze vragen schriftelijk te stellen.

Lees meer over de vragen die wij hebben gesteld.

Even voorstellen 


Met veel genoegen stellen wij aan u voor: Anneke Schäfer. Zij is sinds kort directeur van de Natuur en Milieufederatie in Groningen (NMG) en volgt Roelof Schuiling op als lid van het Gasberaad.
 
Anneke: “Het raakt mij als ik mensen hoor vertellen dat ze afspraken hebben gemaakt wie welk kind uit bed haalt wanneer er een aardbeving is. Wanneer mensen in tranen vertellen dat ze hun pas opgeknapte boerderij hebben moeten verlaten omdat ze daar niet meer veilig konden wonen. Het heeft zo’n impact op het leven, wonen en werken van de mensen hier en ze voelen zich zo in de steek gelaten door Den Haag.”
 
Als deelnemer van het Gasberaad wil zij zich tot het uiterste inspannen om de inwoners van het aardbevingsgebied een stem te geven waar naar geluisterd wordt. Anneke: "Om samen met de partners in het Gasberaad naar oplossingen te zoeken die in de praktijk werken en om van Groningen weer een plek te maken waar je veilig en met plezier kunt wonen en leven”.

De NMG is een overkoepelende natuur en milieuorganisatie die werkt aan een mooi en duurzaam Groningen. Bij de NMG zijn 52 grotere en kleinere natuur- en landschapsorganisaties aangesloten. Daarnaast werkt de NMG intensief samen met lokale duurzame energie-initiatieven in de provincie. De NMG is trekker van het regionale programma lokale energietransitie.

Privacyverklaring 


In de vorige nieuwsbrief hebben we bericht over het merkwaardige document “Privacyverklaring aangaande aardbevingsgerelateerde werkzaamheden”.

We hadden veel vragen over dit document en hebben het informatienummer wat voor vragen op het formulier stond, proberen te bellen. Dit lukte niet, “het nummer wat u belt is niet in gebruik”.
CVW heeft ons inmiddels bedankt voor onze opmerkzaamheid en laten weten dat het genoemde nummer inderdaad niet klopt. “Het wordt opgepakt”, zo is ons verzekerd.
Meer duidelijkheid over de Privacyverklaring zelf hebben we niet gekregen. 

GasPraat! 


Wij krijgen regelmatig berichten van bewoners uit het gaswinningsgebied die tegen zaken aanlopen. Om te zorgen dat u uw ervaringen kunt delen en wellicht wijzer kunt worden van elkaar hebben wij het digitale platform GasPraat! opgericht.

Op dit digitale platform kunt u zelf onderwerpen aanmaken en als u wilt kunt u anoniem reageren met een door u zelf gekozen naam.  

Meld u aan en praat mee!

Meld u aan via onze website, deel uw ervaringen en leer van elkaar bij vragen over bijvoorbeeld het "versneld herstel" van het CVW, de waardevermeerderingsregeling en het bouwkundig versterken. 
Omdat u lid bent van de nieuwsbrief van de Dialoogtafel krijgt u de nieuwsbrief van het Groninger Gasberaad. Mocht u daar geen prijs op stellen dan kunt u zich afmelden door te klikken op de link onderaan in deze nieuwsbrief.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp