Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 1 april 2016
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief: de koopregeling, arbiterregeling, schadeprotocol, vacature medewerker burgersteunpunt en nieuwe deelnemer Gasberaad: Arnoud Hoogsteen (FNV)
 

Nieuws uit het Beraad 


We hebben deze week afscheid genomen van onze Commissaris van de Koning, Max van den Berg. In een interview met de Groninger Internet Courant zegt Van den Berg: "Groningen zal ook na mijn vertrek zeer koppig en standvastig, en stevig en frontaal voor haar belangen op moeten komen. Geef geen enkele Nederlander ooit de kans te denken dat het schadeherstel alleen maar een Groningse kwestie zou zijn: het is een nationale kwestie! Alleen door maximaal druk te blijven zetten kun je maximaal resultaat verwachten. En maximaal resultaat: daar hebben de Groningers recht op!

Het is een quote uit ons hart gegrepen. Helemaal na het lezen van het onlangs verschenen Jaarverslag van de Onafhankelijk Raadsman, de heer Leendert Klaassen. We kunnen niet achterover leunen, het komt niet vanzelf goed. Gelukkig hebben we ook veel vertrouwen in de opvolger van Van den Berg, René Paas. We zijn ervan overtuigd dat hij met net zoveel betrokkenheid en inzet de belangen van de Groningers zal behartigen!

In deze nieuwsbrief van het Groninger Gasberaad leest u hoe de vorige week, door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), gelanceerde regelingen zijn besproken in de zogenaamde ‘Maatschappelijke Stuurgroep’. Deze stuurgroep is één van de vele stuurgroepen die het aardbevingsdossier rijk is. En voor allemaal geldt dat de term stuurgroepen misschien niet helemaal de lading dekt. Voorlopig functioneren de meeste groepen als ‘klankbordgroepen’ voor de NCG.

Goed nieuws is dat het onafhankelijk burgersteunpunt bijna in de benen is! We zoeken nog kandidaten voor het bemensen ervan, zie verderop in deze nieuwsbrief de vacature.

Ook goed nieuws is dat we u in deze nieuwsbrief weer kunnen voorstellen aan een nieuw gezicht in het Gasberaad, Arnoud Hoogsteen namens de FNV. We heten Arnoud en zijn collega’s van harte welkom in het Gasberaad en kijken uit naar de samenwerking!

Tot slot staat er ook iets níet in de nieuwsbrief, de beloofde terugkoppeling van de start van het inspectieprogramma. Wegens ziekte in ons (piep)kleine stafje is het niet gelukt daar een artikel over te schrijven. Maar ongetwijfeld komen we er later nog wel op terug. 

Uit de Maatschappelijke Stuurgroep

Vorige week woensdag 23 maart vond de derde vergadering van de maatschappelijke stuurgroep plaats. Deze keer in het het dorpshuis in ‘t Zandt. Even in herinnering: de Maatschappelijke Stuurgroep is het officiële gespreksorgaan van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met maatschappelijke organisaties. De NCG spreekt daarin maandelijks de organisaties van het Gasberaad en de Groninger Bodembeweging bij. Daarna doet hij dit ook met de zogenaamde Bestuurlijke Stuurgroep, waarin alle overheden (gemeenten, provincie & Rijk) zijn vertegenwoordigd. 

Vorige week stonden de regelingen op de agenda, het inspectieprogramma en wat kleinere onderwerpen. Het grootste deel van de twee uur durende vergadering ging over de door NCG voorgestelde regelingen. Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging konden nog één keer hun adviezen over deze regelingen naar voren brengen. De dag erop was de bestuurlijke stuurgroep gepland en diezelfde avond is de NCG met de regelingen naar buiten getreden.

U heeft dus inmiddels via de media kennis kunnen van deze nieuwe maatregelen. In dit artikel gaan we daarom maar kort in op de voorstellen en vervolgens delen we graag onze adviezen en inbreng op de verschillende onderwerpen met u.

Lees meer

Foto: Vincent Lublink

Vacature medewerker burgersteunpunt


Zoals aangekondigd zijn het Groninger Gasberaad en Groninger Bodembeweging gezamenlijk bezig met de oprichting van een onafhankelijk steunpunt voor burgers. We doen dit zorgvuldig en het kost meer tijd dan we hadden gehoopt. Maar inmiddels gaat het hard!

Er is een naam voor dit loket: Stut & Steun, onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade, er is een locatie (in Appingedam), er zijn faciliteiten en er is een werkplan. Dus zodra de bemensing rond is kunnen we aan de slag.

Vacature
Voor de bemensing zijn we nu op zoek naar kandidaten. Ben je geïnteresseerd in het helpen van inwoners die geconfronteerd worden met mijnbouwschade, en kun je snel aan de slag? Check dan de vacature! De werving wordt gefaciliteerd door het UWV, de selectie doen Groninger Gasberaad en Groninger Bodembeweging samen.  

De vacature is te vinden op werk.nl door vervolgens bij het blokje “trefwoord(en)/referentienummer” het referentienummer van de vacature in te voeren: 10257507.

Waardevermeerderingsregeling
 

De 14.000 brieven/mails naar de aanvragers voor deze regeling van na 18 december zijn bij SNN de deur uit. Als u er ook één heeft gehad, wees dan alert! Als u niet binnen drie weken levert wat van u gevraagd wordt, dan vervalt uw aanvraag. En het is niet altijd simpel, zo blijkt uit mails die wij krijgen.

Zo schrijft ‘Henk’ ons dat hij er bijna een dagtaak aan heeft om mails om te zetten naar pdf-bestanden en deze vervolgens te ‘up loaden’ in het digitale aanvraagformulier, wat dan weer niet lukt. Hij mailt de handel vervolgens naar SNN met de opmerking dat het ‘up loaden’ niet werkt omdat er kennenlijk al wat ‘in het dossier zit’(?) maar hij krijgt het per kerende post terug. Het SNN blijkt vervolgens voor Henk ook telefonisch moeilijk bereikbaar.

Heeft Henk (en een aantal anderen die ons mailden) gewoon domme pech? Of herkent u dit probleem? Of misschien bent u er inmiddels achter hoe het wél werkt? Help elkaar! Deel uw ervaring op ons internetforum: Gaspraat.

Even voorstellen 


Wij zijn verheugd dat ook FNV sinds kort deelneemt aan het Groninger Gasberaad. Graag stellen wij aan u voor: Arnoud Hoogsteen. Arnoud Hoogsteen woont in de stad Groningen en werkt voor FNV als beleidsadviseur/bestuurder op regionaal niveau. Arnoud: "Deelnemen aan het Gasberaad is voor mij vooral samenwerken, kennis delen en een gezamenlijke strategie uitzetten en daaraan vasthouden.”

FNV is belangenbehartiger voor werknemers, een vereniging met meer dan 1 miljoen leden. Het bestaat uit sectoren die direct opereren onder de vlag van de FNV, en uit aangesloten vakbonden die organisatorisch zelfstandig zijn. Arnoud: “De gaswinningsproblematiek levert onze leden problemen op omdat hun huizen beschadigd zijn en worden. Daarnaast spelen vraagstukken over het leefbaar houden van de regio en werkgelegenheid ook een grote rol.”

Lees meer

Samenwerkingsafspraken NAM-EZ-NCG  


Op de agenda van de Maatschappelijke Stuurgroep vorige week stond ook de samenwerkingsovereenkomst tussen NAM-EZ-NCG geagendeerd. Die zou ter plekke worden uitgedeeld, was niet van tevoren meegestuurd met de stukken.

Door de overvolle agenda zijn we niet toegekomen aan behandeling van dit punt. Inmiddels heeft de NCG de overeenkomst op zijn website gepubliceerd.

De overeenkomst wordt opnieuw geagendeerd voor de volgende MSG op 18 april a.s. Niet met de bedoeling om die nog aan te passen (immers, de handtekeningen zijn gezet) maar om toe te lichten en te bespreken.

Als u nog vragen of opmerkingen over het document heeft, laat het ons weten. Wellicht kunnen we die nog inbrengen ter vergadering.

'Bouwkundig versterken' in Gaspraat!


Steeds meer woningen en gebouwen zijn in afwachting van (inspecties voor) bouwkundig versterken. Het gaat om panden met een op zichzelf staande aanpak, maar ook steeds vaker om huizenblokken. Bovendien zal steeds duidelijker worden hoe de gebiedsaanpak wordt uitgerold en wat dit voor aangewezen wijken en dorpen zal betekenen.

Meld u aan en praat mee!
Wat zijn uw ervaringen, zorgen, aandachtspunten? Welke werkwijzen verdienen wat u betreft snel verbetering, en welke juist een pluim? Deel uw ervaringen en leer van elkaar op ons forum: Gaspraat. Meld u aan via onze website
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp