Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 1 juni 2016
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief o.a.: Voorjaarsnota, meepraten over meetinstrumenten,
de situatie van Erik Mensen en Stut-en-Steun

Nieuws uit het Beraad 


Zelden werd er door zoveel Groningse burgers naar uitgekeken, de Voorjaarsnota. Hoeveel mensen weten precies wat dat dat is, DE Voorjaarsnota? Maar iedereen die een aanvraag voor de waardevermeerdering heeft ingediend weet inmiddels dat het voor de behandeling daarvan wachten was op de Voorjaarsnota. Welnu, afgelopen vrijdag, was het dan zover.

Het kabinet besloot 244 mln. extra beschikbaar te stellen voor de gaswinningsproblemen in Groningen. Citaat: “Er is ruim 244 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor Groningen voor de periode 2016 tot en met 2024. Dit komt direct uit de gasbaten. Dit geld zal in aanvulling op de 1,2 mld uit het bestuurlijk akkoord worden ingezet voor Groningen samenhangend met aardbevingen.”

Tot en met 2024, ruim 30 mln. per jaar. Voor Groningen samenhangend met aardbevingen. Maar wáárvoor dan? Hoe komt men aan 244 mln.? In de zogenaamde “Verticale Toelichting” (?!) lezen we: “Voor het verduurzamen van 10.000 te versterken woningen in Groningen trekt EZ in de periode 2016 t/m 2020 40 mln. uit.”  Dit is de opvolger van de huidige waardevermeerderingsregeling zoals het Rijk en de NCG die voor ogen heeft. Komt dit bovenop de 244? Of is het daar onderdeel van? Betekent dit het definitieve einde van de oorspronkelijke, schade gerelateerde regeling? Of zit daarvoor ook een bedrag in de 244? Wat als er geen 10.000 maar maar 100 woningen worden versterkt? En hoe zit het met het scholenprogramma? Is dat nu gefinancierd?

Kortom, zoveel wijzer zijn we voorlopig niet geworden van de Voorjaarsnota. Er komt wat geld. Maar wat kopen we ervoor als inwoners van het gaswinningsgebied het risico lopen op straat terecht te komen? Geld kan in ieder geval geen belemmering zijn om te onderzoeken hoe dat heeft kunnen gebeuren. We rekenen erop dat de NCG dat gaat doen!

Ondertussen hebben provincie en gemeenten stevige adviezen ingeleverd in Den Haag op het Gaswinningsplan van de NAM. Het SoDM heeft dat ook gedaan maar die kennen we dan nog weer niet…

Komend zomer is het de beurt aan u en ons om zienswijzen in te dienen. Mocht u geïnteresseerd zijn in procedures; het ministerie van EZ komt naar u toe deze zomer om u dat haarfijn uit te leggen! Let op de advertenties die in dagbladen en huis-aan-huis bladen is verspreid. 

Onze vragen over de kwartaalrapportage (zie ook vorige nieuwsbrief) worden door de NCG deze week schriftelijk beantwoord. Wij houden u op de hoogte.

Ook vandaag, de sluiting van de pilot Koopinstrument. Binnenkort zal duidelijk worden hoeveel huiseigenaren zich hiervoor hebben aangemeld. Voor Erik Mensen kwam de pilot te laat.

Oproep aan NCG: De onderste steen moet boven!

Dinsdag 31 mei 2016 komt het bijna onwaarschijnlijke verhaal van Erik Mensen naar buiten. Erik is dakloos geworden als gevolg van aardbevingsschade. Zijn dagboek staat inmiddels op internet (www.gasschande.nl). Het relaas van Erik Mensen roept veel vragen op. De hoofdvraag is waarom het zó uit de hand kon lopen dat hij op straat kwam te staan. Hoe kan het dat er zoveel instanties zijn opgetuigd voor aardbevingsgedupeerden maar dat er niet één zich daadwerkelijk verantwoordelijk heeft getoond?

Maar er doemen ook andere vragen op. Hoe kan het dat de gemeente Loppersum kan vaststellen dat een woning onveilig is, dat de NAM iets zou moeten doen, maar dat zelf niet regelt? Hoe gaat vervolgens dat onderhandelingstraject met de NAM? Wie speelt daar namens wie een rol? En wie bepaalt dat? Hoe wordt eigenlijk de uiteindelijke opkoopwaarde berekend en vastgesteld in dit soort situaties? En op wiens gezag gaat dat dan zo? En hoe wordt geborgd dat er een werkelijk evenwichtige onderhandelingsrelatie ontstaat tussen NAM enerzijds en de individuele bewoner anderzijds? Is het voldoende dat NAM daarvoor een zaakwaarnemer voor de bewoner aanwijst? Enzovoort.

Het Gasberaad doet een dringend beroep op de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) om deze casus diepgaand te ontleden, te analyseren en te evalueren. Wat ging hier (niet) goed, wat kunnen we hier van leren? Want, hoewel de NCG ook zelf onderdeel van het ‘verwijzingscircuit’ was, is het toch nog steeds de enige aangewezen instantie die met gezag hier voor de Groningers iets moet kunnen forceren. Nu is het moment daar iets in te betekenen!

Lees meer

Meepraten over meetinstrumenten 

 
Het Gasberaad is door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) uitgenodigd om mee te praten over de meetinstrumenten die gebruikt worden of zouden moeten gaan worden voor het meten van onder anderen grondversnellingen. Denk bijvoorbeeld aan tiltmonitoren of andere typen bodemsensoren of netwerken. Het is onderdeel van het onderzoek dat NCG verricht naar de verschillende instrumenten.  
 
Centrale vraag is: welke informatie dient een onafhankelijk meetnet op te leveren? Dit hopen zij helder te krijgen door onder anderen de volgende onderwerpen aan de orde te stellen. Wat is de informatiebehoefte en waarom, waar en waarom moet worden gemeten en hoe moet er worden omgegaan met de openbaarheid van gegevens.

Bent u een expert op dit vlak, heeft u een duidelijke mening of bent een ervaringsdeskundige? Wij ontvangen graag uw adviezen en ideeën hierover zodat wij dat mee kunnen nemen in het gesprek met de NCG hierover.
 
Deel het met ons op Gaspraat!

Stut-en-Steun geopend! 


Stut-en-Steun biedt onafhankelijke ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in Groningen. De medewerkers van het steunpunt beantwoorden uw vragen, begeleiden en verwijzen u door indien nodig. De ondersteuning is geheel gratis. 

U kunt er onder meer terecht met vragen over het proces rondom uw schademelding, schadeafhandeling en het veiliger maken of het bouwkundig versterken van uw woning. Ook voor vragen over regelingen, zoals de waardevermeerdering en de koopregeling, kunt u terecht bij Stut-en-Steun. 

Contact 
Stut-en-Steun is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ook is, op afspraak, een persoonlijk gesprek mogelijk.
Telefoonnummer: 050 – 211 2044
E-mail info@stutensteun.nl
Adres: Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam 

Voor meer informatie en het digitaal stellen van uw vraag kunt u terecht op de website van Stut-en-Steun

Informatieavond: samen gas terug

Milieudefensie organiseert een informatieavond over de gaswinning. Zij vindt dat de gaswinning zo snel mogelijk omlaag moet naar 12 miljard kuub. De vraag is hoe? Zij gaat graag met inwoners in gesprek over mogelijke oplossingen.

De informatieavond vindt plaats op vrijdag 3 juni a.s. in Ons Dorpshuis in Loppersum. Gastspreker is Herman Damveld (zelfstandig onderzoeker en publicist over energie). Aan de orde komen vragen als: Is gaswinning gerechtvaardigd zolang de schade maar gecompenseerd wordt? Kunnen we helemaal zonder gas? Wat moet er dan gebeuren? 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op hun website

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp