Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 02 december 2016 #17
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief onze reactie op Meerjarenprogramma NCG, schoorstenen
en even voorstellen: Jacobine Gelderloos

Nieuws uit het beraad 

 

Reactie Gasberaad Meerjarenprogramma: Zorgen & Kansen

Het Groninger Gasberaad maakt zich zorgen over de aanpak rondom de aardbevingen in Groningen. Wij zien dat de gaswinning in Noordoost Groningen een zich langzaam voltrekkende ramp is met grote gevolgen voor de psychische en lichamelijke gezondheid van de bewoners. De Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, presenteerde onlangs zijn Meerjarenprogramma “Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2021” (MJP) waarin hij een aantal grotendeels pragmatische oplossingen presenteert zonder zich actief te richten op het herstel van vertrouwen van de Groningers. Wij delen graag onze zorgen met u.

Herstel van vertrouwen heeft geen plek in het MJP

Uit het Meerjarenprogramma blijkt op geen wijze dat er gewerkt gaat worden aan het “herstel van vertrouwen”. En het wantrouwen onder de Groningers is groot. De essentie van het wantrouwen zit in het feit dat de veroorzaker van de schade bepaalt hoe de schade (en de preventie) wordt afgehandeld. Of soms nog erger, zij bepalen of jij in een veilig huis woont/moet wonen, of niet. En daar verandert het Meerjarenprogramma niets aan. NAM en EZ spelen nog steeds een te grote rol.

Lees onze volledige reactie op onze website.

Schoorstenen: de stand van zaken

Schoorstenen: de stand van zaken

Begin dit jaar liet het CVW weten in 2016 800 schoorstenen te willen vervangen en verstevigen. Sommige schoorstenen zien we al lang omwikkeld met plastic en we zien bewoners die lang niets horen over de aanpak van hun schoorsteen.
Schoorstenen zijn als risico-elementen benoemd, waar al vrij snel - nog vanuit NAM - actie op ondernomen werd. Nu gebeurt dat vanuit CVW. Het Gasberaad is benieuwd: hoe staat het nu met de schoorstenen volgens CVW? Wij vroegen het woordvoerder Arjan van de Leur.
Het resultaat leest u op onze website

In onze volgende nieuwsbrief duiken wij dieper in de materie rond schoorstenen. Wat moet, wat mag, wat kan? Onze indruk is dat er soms meer mogelijk is om de huidige schoorsteen te behouden of een passende vervanger terug te krijgen, dan bewoners (die uiteindelijk daarover bepalen) denken. 

Ook zoomen we komende nieuwsbrief in op de ontwikkelingen rond de toewijzing van de karakteristieke panden in het kader van de versterkingsoperatie en wat de nieuwe provinciale omgevingsverordening inhoudt. Dit raakt ook schoorstenen.

Wilt u reageren naar aanleiding van de antwoorden van CVW? Of met ons delen wat uw ervaringen, dilemma´s zijn of heeft u kennis/ goede voorbeelden die u met ons wilt delen? Dit kan in ons forum of via mail aan welkom@gasberaad.nl

Even voorstellen

Met veel genoegen kunnen we u melden dat ook het Platform Kerk en Aardbevingen lid is geworden van het Groninger Gasberaad. In het beraad wordt zij vertegenwoordigd door Jacobine Gelderloos. Jacobine woont in Groningen en werkt bij de Protestants Theologische Universiteit aan een promotieonderzoek naar de vraag hoe kerken bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. Jacobine: "Als vertegenwoordiger van het platform Kerk en Aardbevingen wil ik een intermediair zijn tussen kerkgemeenschappen en het Gasberaad."

Het platform kerk en aardbevingen is een oecumenisch samenwerkingsverband van kerken in Groningen. Jacobine: "Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid die kerken van oudsher hebben, willen we graag bijdragen aan de leefbaarheid van de regio." Dit betekent:

1.      Een luisterend oor en ondersteuning bieden aan mensen die getroffen zijn door de aardbevingsproblematiek en onzekere toekomst.

2.     Mensen een stem geven door aandacht te vragen voor hoe hun persoonlijk welzijn wordt verstoord door stress, problemen in sociale verhoudingen en schade aan de woonomgeving en aantasting van het Groninger cultuurlandschap.

3.     Ethisch reflecteren op de vraag hoe we omgaan met mensen, de leefomgeving en de energievoorziening.

4.     De sociale cohesie versterken door ontmoetingen van verschillende groepen faciliteren om ervaringen en ideeën uit te wisselen en gezamenlijk  perspectief op de toekomst te ontwikkelen.

5.     Bieden van opvang in kerken en bijgebouwen na incidenten en rampen.

Lees meer over betrokkenheid van het Platform Kerk en Aardbevingen bij Gasberaad op onze website.  

Stut-en-Steun start campagne


In mei dit jaar ging Stut-en-Steun van start, het initiatief van de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad dat professionele en onafhankelijke hulp biedt aan iedereen die te maken heeft met de schadelijke gevolgen van mijnbouwactiviteiten in Groningen. U kunt bij hen terecht met al uw vragen over het proces rondom schademelding, schadeafhandeling, het inspecteren en versterken van uw huis en de verschillende regelingen. 

Om zoveel mogelijk inwoners in het aardbevingsgebied te bereiken en te kunnen helpen start er dit weekend een campagne die de bekendheid van Stut-en-Steun gaat vergroten. De komende weken komt u advertenties van Stut-en-Steun tegen in het Dagblad van het Noorden en hoort u spotjes op Radio Noord. Mocht u iemand ontmoeten die hulp nodig heeft? Verwijs deze persoon gerust door naar Stut-en-Steun

Kerstspecial BEEF MEE!

Van 28 december t/m 8 januari 2017 spelen YoungGangsters, De Noorderlingen en PeerGrouP de familievoorstelling Beef Mee! Een hartverwarmende voorstelling voor jong en oud over wat te doen als de grond onder onze voeten beweegt.

Plaats Melkema
Beef mee! wordt gespeeld in Plaats Melkema, een eeuwenoude kop-hals-rompboerderij in Huizinge, tevens epicentrum van Groningens zwaarste aardbeving tot nu toe. De boerderij is vanwege de schade gekocht door de NAM en wordt aan Het Groninger Landschap overgedragen. Zij zetten alles op alles om de monumentale waarde van de boerderij te behouden.

Informatie over de voorstelling en de makers vindt u op hun website. Daar zijn ook kaarten te bestellen. 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp