Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 4 februari 2016
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief onder meer de stand van zaken waardevemeerderingsregeling, het woningmarktonderzoek en de website van het Groninger Gasberaad
 

Nieuws uit het beraad

De eerste nieuwsbrief van het Groninger Gasberaad! Het was, zoals trouwe lezers van de Dialoogtafelnieuwsbrief weten, nog even spannend of dit zou gaan lukken. Maar het Groninger Gasberaad is er met vereende krachten in geslaagd via verschillende kanalen capaciteit bij elkaar te sprokkelen die het onder anderen mogelijk maakt om een eigen nieuwsbrief in het leven te roepen door een kleine onafhankelijke staf, deels bestaand uit de voormalige Dialoogtafelstaf. Daarmee is ervaring en continuïteit, ook van de nieuwsbrief, geborgd.

Met onze nieuwsbrief willen wij u als inwoner van, of betrokkene bij, het gebied zo goed mogelijk informeren over alle lopende zaken. Dat is veel en het is complex. We zullen daarom vaak een selectie (moeten) maken en soms onderwerpen proberen te duiden maar altijd met maar één focus; wat betekent het voor de inwoners van Groningen?

Inwoners? Het Groninger Gasberaad bestaat toch uit maatschappelijke organisaties? Dat klopt, maar al die maatschappelijke organisaties vertegenwoordigen op hun eigen manier een deel van u. Boeren, ondernemers, dorpsbesturen, erfgoed, natuurbeschermers en industrie, allemaal hebben ze uiteindelijk hetzelfde belang als de individuele inwoner: veilig en comfortabel wonen en werken in Groningen met een basis van vertrouwen in elkaar. Minimaal vinden zij elkaar in de opvatting dat u recht hebt op een open en transparant proces. Niet iedereen kan altijd zijn zin krijgen maar ‘fair play’ is het wel het minste wat u mag verwachten.

Om goed te kunnen functioneren zullen we regelmatig een beroep op u doen om mee te denken of ons van informatie te voorzien. U met elkaar bent de echte ervaringsdeskundigen!

Wij hopen dat u ons blijft inspireren om u zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen.

Omdat u lid bent van de nieuwsbrief van de Dialoogtafel krijgt u vanaf nu de nieuwsbrief van het Groninger Gasberaad. Mocht u daar geen prijs op stellen dan kunt u zich afmelden door te klikken op de link onderaan in deze nieuwsbrief.


Motie Waardevermeerderingsregeling: Vlag uit, of eerst zien dan geloven? 

Een belangrijk deel van het Gasdebat op 26 januari ging over de waardevermeerderingsregeling. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft (ondanks verzet daartegen in zowel de maatschappelijke als bestuurlijke stuurgroep) in zijn Meerjarenprogramma (MJP) voorgesteld om deze regeling te schrappen. Het kabinet heeft dit voorstel in december overgenomen en daarmee besloten de regeling per direct stop te zetten.  

Meer dan 3.000 handtekeningen zijn vervolgens verzameld voor het behoud van de regeling, overal werd het geagendeerd en afgelopen dinsdag 2 februari is in de Tweede Kamer unaniem de motie aangenomen voor het behoud van de Waardevermeerderingsregeling. De vlag ging uit, maar wat is nu de stand van zaken? Is de regeling nu daadwerkelijk gered? Kan iedereen nu ook na 1 februari nog een aanvraag voor de regeling indienen? Lees meer...


Woningmarktonderzoek: wachten op reactie NCG 

 

Donderdag 21 januari presenteerde professor Boelhouwer van de TU Delft aan de bewoners in het gaswinningsgebied de eindconclusies en adviezen van het Woningmarktonderzoek. In een vol Trefpunt in Bedum overhandigde Geert-Jan ten Brink, voorzitter van de begeleidingscommissie Woningmarkt van de Dialoogtafel daarna de rapporten aan Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). 
 

Vervolg Woningmarktonderzoek

De Nationaal Coördinator nam het stapeltje rapporten in ontvangst en beloofde ter plekke  binnen twee weken uitgebreid schriftelijk te zullen reageren op het rapport en de daarin opgenomen aanbevelingen. Inmiddels twee weken verder hebben we van zijn woordvoerder begrepen dat het nog enkele weken langer zal duren voordat de schriftelijke reactie er ligt, “er wordt in Den Haag hard aan gewerkt maar het is niet zeker of het in maart lukt.” Wij wachten af. 

Ook ter plekke in Bedum liet de NCG weten het advies van de onderzoekers om een onafhankelijke monitoringscommissie in te stellen over te nemen. Hij dankte de regionale begeleidingscommissie voor het verrichte werk en voor hun aanbod om met voorstellen te komen voor het vervolgonderzoek en voor de bewaking van de effectiviteit van maatregelen. Doen we de goede dingen?

Onafhankelijk loket voor bewoners  

Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging hebben bij de komst van de Nationaal Coordinator Groningen (NCG) vorig jaar opnieuw sterk aangedrongen op het mogelijk maken van een professioneel en onafhankelijk 'bewoners steunpunt'. Een steun- en adviespunt met maar één doelstelling: het zo goed mogelijk helpen en adviseren van bewoners.

De NCG heeft dit verzoek in zijn Meerjarenprogramma (MJP) gehonoreerd door budget vrij te maken voor een dergelijk "burgerloket". Het Gasberaad en de Bodembeweging zijn nu gezamenlijk bezig met de opzet en de invulling van een dergelijk loket. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zo zijn er diverse bureaucratische hobbels te nemen die tijd kosten. Met de beperkte capaciteit die beschikbaar is trekken we hard aan dit onderdeel. We hopen zo snel mogelijk een kwartiermaker aan te kunnen stellen die met de verdere uitwerking en opbouw tempo kan maken. Omdat er toch nog veel onduidelijk is -bijvoorbeeld, op welke termijn kunnen we over budget beschikken, welke juridische randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? enz.- durven we nog geen concrete datum te noemen waarop het loket open kan gaan voor bewoners. 

Overigens wordt dit 'loket in oprichting' op verschillende plekken verschillend aangeduid. Soms als Bewonerssteunpunt, in het MJP als Burgerloket. Geen van deze termen zijn echt fraai. We zijn nog op zoek naar de meest geschikte benaming, suggesties welkom!
Wij houden u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang.


Groninger Gasberaad op de klei

Begin maart gaan wij ‘de Groninger klei op’ om te bepalen wat wij als maatschappelijke organisaties willen bereiken voor alle bewoners in het aardbevingsgebied.

Waar moet de focus liggen, wat zijn onze prioriteiten, welke keuzes moeten we maken? Moeten we alle stukken heel goed bestuderen? Veel vergaderen?  Moeten we eigen bijeenkomsten organiseren? Zelf met een alternatief Meerjarenprogramma (MJP) komen? Moeten we onderzoek (laten) doen? Wij vinden het heel belangrijk om te weten wat u van ons verwacht. Laat het ons weten door een mail te sturen naar welkom@gasberaad.nl.

Foto: Vincent Lublink


Website live!

Met trots presenteren wij u de website van het Groninger Gasberaad. Vanaf vandaag is deze live! De komende tijd vullen we de site met informatie en activiteiten die voor u van belang kunnen zijn als het gaat om het wonen in het gaswinningsgebied. U vindt er informatie over wie we zijn en wat we doen, het laatste nieuws over ontwikkelingen in het aardbevingsdossier en u kunt er uiteraard uw vragen stellen.

Oproep delen foto's

Wat is uw aardbevingssituatie? Vaak zeggen beelden meer dan woorden. Wij zijn dan ook op zoek naar beelden. Wij roepen u op om foto's met ons te delen die laten zien hoe u de aardbevingen ervaart. Dat kunnen foto’s van scheuren zijn, uw gestutte huis en natuurlijk ook foto’s van oplossingen. Deze foto’s plaatsen we op de website voorzien van een korte toelichting.

Leestip!

De Groninger Bodem Beweging heeft een eerste GBB-krant uitgegeven. Deze is verspreid in de regio Loppersum, Appingedam, Eemsmond en Delfzijl. De krant bevat informatie over wat er  in het gaswinningsgebied speelt, gepubliceerd vanuit het perspectief van de bewoners. Heeft u de krant niet ontvangen en wilt u deze wel lezen dan kan dat door een van onderstaande links te kopiëren in uw zoekmachine.
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/images/pdf/GBB-krant-januari.pdf
http://issuu.com/onlinepublicaties/docs/gbb_krant_1-2016

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp