Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 03 april 2017 #25
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief o.a.: plan voor radicale aanpak gasschade, rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid, expositie 'geraakte Groningers'

Nieuws uit het beraad

Terugkijkend op vorige week overheerst verwarring en ongeloof. Hoeveel rapporten moeten er nog bij op de stapel waarin geconcludeerd wordt ‘dat het vertrouwen moet worden hersteld?’ Hoeveel reportages van gedupeerde Groningers moet RTV-Noord nog maken? Hoeveel landelijke tv-stations moeten hier nog neerstrijken? Hoeveel hoogleraren moeten zich scherp uitspreken? Hoeveel talkshows moet Annemarie Heite nog bij langs? Hoeveel bekende Nederlanders moeten zich nog kwaad maken? Hoeveel arbiter- en rechtelijke uitspraken zijn er nog nodig? Niemand die het weet.

Afgelopen vrijdag leek er ineens een heleboel te gebeuren maar wat gebeurt er nu eigenlijk écht? De NAM “trekt zich terug op de ondergrond” was de formele formulering. Zij gaan zich niet langer bemoeien met het proces van schadeafhandeling, dat wordt overgedragen aan de NCG. Natuurlijk is het goed nieuws dat NAM nu een serieuze stap terug heeft gezet. Daar is voor gevochten, en dat is nu eindelijk gebeurd. Dat is winst. Niet langer ‘keurt de slager zijn eigen vlees’. Maar kan de vlag nu echt uit?

Nee. Ook dit is weer een procesmatige stap. Het schuiven van stoelen. Op zichzelf verandert hiermee niet direct iets voor de gedupeerde Groningers. De grote, open vraag is: “hoeveel ruimte en hoeveel ambitie heeft de NCG om nu een radicaal andere methode van schadeafhandeling te introduceren?” Tot nu toe lijkt alles erop te wijzen dat hij zal gaan voor het verder sleutelen aan een systeem wat in zijn oorsprong al verkeerd is opgezet. Pappen en nathouden, sussen & blussen, geef het een naam. Het feit dat hij voornemens is om straks een onafhankelijke commissie de schadebeoordeling te laten doen, doet daar niks aan af! Het enige wat telt is: volgens welke methode, met welke instrumenten en welke kaders wordt die commissie aan het werk gezet? Dat is de hamvraag. Het CVW heette ook onafhankelijk te zijn maar moest werken volgens strakke kaders en richtlijnen. Al zouden ze het gewild hebben, ze konden en mochten niet anders opereren dan ze deden. Elke ‘onafhankelijke commissie’ kan datzelfde overkomen. De essentie is de set aan spelregels die aan zo’n commissie wordt meegegeven. En daarover is nog niks bekend.

De vouchers die niet-erkende gedupeerden nu krijgen aangeboden zijn wél meer dan een procesmatige verandering. Het is een concreet aanbod. En waarschijnlijk biedt die 1500 euro voor veel mensen al ruimte om hun schadeprobleem grotendeels op te kunnen lossen. Maar in essentie is het geen oplossing en óók geen schone lei. Schade door gaswinning wordt niet uitgesloten maar ook niet erkend. Het grote, technisch welles-nietes spel kan weer beginnen. Er ligt geen fundamentele oplossing. Als die er over drie maanden wél ligt, dan zijn de vouchers een welkome verlichting als overbrugging naar die werkelijke oplossing. Maar als we over drie maanden weer zitten met oude wijn in nieuwe zakken, dan zijn de vouchers goedkope afkoopsommen geworden. Dan moeten we volgend jaar wéér op zoek naar onderzoekers, journalisten, tv-programma’s, hoogleraren en rechters om ons gelijk bevestigd te krijgen. Dan kunnen we weer opnieuw rapporten gaan stapelen en ondertussen muren stutten..

Wij zijn er niet alleen van overtuigd dat het anders moet, we zijn er ook van overtuigd dat het anders kán. Samen met Vereniging Eigen Huis hebben we een eerste voorstel op hoofdlijnen gemaakt voor een andere koers. Daarbij staat de juridische causaliteit voorop. Technische causaliteit komt nadrukkelijk op de tweede plaats. Zolang er nog zoveel bureaus en wetenschappers zijn die de door NAM/Witteveen&Bos/NCG gehanteerde wetenschappelijke methode in twijfel trekken, zolang de Onderzoeksraad voor de Veiligheid nog constateert dat het Onderzoeksprogramma diepe ondergrond nauwelijks van de grond komt “opmerkelijk, gezien de urgentie van de problematiek” en zolang ook de NCG moet toegeven dat we “aan de grenzen van de huidige kennis en wetenschap zitten” hebben al die individuele conflicten op basis van ingenieursrapporten geen zin. We weten domweg te weinig. En dat is in ieder geval niet de schuld van de particuliere inwoners van het gebied. Zij verdienen nu het voordeel van de twijfel, gehanteerd in het bewijsvermoeden.

Veel moeilijker dan dit hoeft het niet te zijn.

In procedure in 'buitengebied'?


Heeft u afgelopen vrijdag een rapport gekregen waarbij uw schade niet is erkend en overweegt u ‘de procedure’ te volgen? Wij kijken en denken graag met u mee! Mail naar: welkom@gasberaad.nl.

Overigens is er ook een initiatief voor een actiegroepering voor specifiek de 'buitengebieden'. U kunt zich daarvoor melden bij: tejadevries@gmail.com.

Rapport Onderzoeksraad voor de Veiligheid: Steun voor radicaal andere aanpak

 
Vorige week verscheen het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De conclusie van dit rapport is hard. De aanbevelingen die de Onderzoeksraad  in 2015 deed zijn onvoldoende opgevolgd. Essentiële stappen in het herstel van vertrouwen zijn niet genomen. Het scheiden van veiligheidsbelang en exploitatievergunning tussen ministeries heeft niet plaatsgevonden. Economische Zaken (EZ) is zowel onderdeel van de exploitatie als hoeder van alle in het geding zijnde belangen. Net als de Onderzoeksraad pleit het Groninger Gasberaad inmiddels al jaren voor het scheiden van deze petten. Dit was een relatief eenvoudige maatregel, het Groninger Gasberaad kan het niet anders zien dan dat het politieke onwil is geweest om dit niet te doen.
 
Verantwoordelijkheid Staat
Een belangrijke conclusie is dat de Staat nu eindelijk de verantwoordelijkheid moet nemen voor de schadeafhandeling. Het Gasberaad dringt erop aan dat de overheid nu op zeer korte termijn via een eigen (rampen)fonds een simpel, transparant en royale de schadeafwikkeling voor de inwoners ontwikkelt en garandeert. De staat moet garant staan voor het fonds en kan verhaal halen bij de NAM als aansprakelijke partij. Dáár hoort die discussie te liggen en niet als conflict tussen een particulier versus een multinational. Uitgangspunt voor de procedure moet, in navolging van de door arbiters gehanteerde ‘bewijsvermoeden’, de omkering van de bewijslast zijn. Dáár waar de bodem heeft bewogen (gedaald, getrild, anderszins) als gevolg van gaswinning gaan we er primair van uit dat dat mijnbouwschade betreft.

Lees meer

"Ik ben bang dat ons huis instort"

Op 29 maart maakte de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer bekend dat ze onderzoek gaat doen naar de effecten van aardbevingen op de kinderen in Groningen. Of zoals ze zelf zegt: 'In de discussie over gaswinning en aardbevingen in Groningen is er maar weinig aandacht geweest voor kinderen. Ik wil daar verandering in brengen.'

Op Hart van Nederland verscheen een interview met de 5-jarige Tomas uit Sauwerd. Hij was net een jaar oud toen de aardbeving in Huizinge plaatsvond. Sindsdien is hij bang voor aardbevingen, die daarna het huis ook nog een paar keer lieten schudden, en durft nu niet met de lamp uit te slapen.

Nu is Tomas natuurlijk ouder en begrijpt steeds meer van de aardbevingen. Hij woont in een huis dat nu voor de tweede keer schade heeft. Hoewel zijn ouders proberen dit zoveel mogelijk bij hem weg te houden, ziet hij die scheuren ook elke dag.

Zoals hij deze week aan zijn ouders vertelde: "Er zit geen cement meer tussen de blokjes en net als met Lego gaat je huis dan instorten als het gaat schudden. Daarom ben ik bang dat mijn huis gaat instorten".

Zijn moeder liet Tomas meewerken aan deze reportage, omdat ze wil laten zien waar kinderen in Groningen dagelijks mee te maken hebben. "Gelukkig is het met Tomas eenvoudig op te lossen door de lamp 's nachts aan te laten. Er zullen echter ook kinderen zijn die hun huis moeten verlaten voor sloop of versterking. Dat zijn heel ingrijpende gebeurtenissen in een kinderleven. Kinderen zouden zich niet druk moeten maken over aardbevingen."

U kunt het hele filmpje hier bekijken.

Petitie: ondertekenen blijft belangrijk!


Al meer dan 181.000 mensen ondertekenden de petitie en nog steeds is het van belang dat er nog meer mensen hun steun betuigen. Waarom?

Veel Nederlanders en Groningers zijn solidair met de getroffen inwoners in het gaswinningsgebied. Door het tekenen van de petitie maakt u uw solidariteit kenbaar. Naast een solidariteitsbetuiging is het tekenen ook van belang om maximale druk te organiseren richting de politiek in Den Haag. Wil er de komende jaren werkelijk iets verbeteren voor de inwoners dan helpt het enorm wanneer er oplossingsrichtingen in het nieuw te formuleren regeerakkoord worden opgenomen.

Freek de Jonge zal de petitie mede namens alle ondertekenaars, aanbieden aan de formateur.

Interactief kaartje
Wilt u weten hoeveel mensen er in uw woonplaats de petitie reeds ondertekend hebben? Klik dan hier. 

Petitie in het Duits
De petitie is nu ook te delen met iedereen in Duitsland! De tekst staat n.l. nu ook in het Duits op de petitiesite. Eerder verscheen de tekst al in het Gronings en Engels. 

Tekenen kan op www.petitties.nl.

Geen nieuwe televisie van schadebedrag

U kent de verhalen vast wel. Groningers die lekker vakantie gaan vieren van het geld dat ze van het CVW hebben gekregen voor herstel van de schade. Of er een nieuwe televisie van kochten. Helaas werden die verhalen steeds weer aangehaald als het over de afhandeling van de schade ging. We wisten echter allemaal wel dat dit om een hele kleine minderheid zou gaan. Alleen als serieuze schademelder had je hier toch wel last van. Gelukkig is dit nu volledig ontkracht door de NCG. NCG Alders liet onderzoek doen naar de schadeafhandeling door het CVW. Hieruit bleek dat van alle ondervraagden slechts 1 persoon de uitbetaling aan 'andere goederen' heeft besteed.

Er is in het onderzoek uitgebreid gekeken naar de manier van uitbetalen van de schade. Hiervoor zijn een 3-tal opties: Herstel via Centrum voor Veilig Wonen, herstel via een eigen aannemer en uitbetaling van het schadebedrag. Elke keuze heeft zo zijn voor- en nadelen.

1. Herstel door het CVW

Het CVW regelt dat uw schade herstelt wordt en wijst de aannemer aan. U kunt eventueel uw voorkeur voor een aannemer aangeven.

2. Herstel door uw eigen aannemer

U kunt uw eigen aannemer kiezen om de schade te herstellen. Deze moet dit dan wel uitvoeren voor het bedrag dat in het schaderapport vermeld staat. Eventuele meerkosten worden niet vergoed. Het CVW betaalt de factuur rechtstreeks aan de aannemer.

3. Uitbetaling van de schade

U zorgt er zelf voor dat de schade herstelt wordt. U krijgt het bedrag dat in het schaderapport vermeld staat uitgekeerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste Groningers kiezen voor uitbetaling van de schade. Hiervoor geven ze verschillende redenen aan. Ze vinden de eigen aannemer betrouwbaarder, hebben liever zelf de controle over het herstel of men wacht even af of er nog meer schade volgt uit aardbevingen, zodat alles in een keer hersteld kan worden.

Let op:

Laat u uw schade herstellen door uw eigen aannemer of laat u het bedrag uitbetalen? Zorg er dan wel voor dat u het herstellen van de schade goed documenteert. Maak foto’s en bewaar de offerte van de aannemer waarin staat wat en hoe hij uw schade gaat herstellen. Anders kunt u bij het melden van nieuwe schade problemen met het CVW krijgen. U bent bij optie 2 en 3 namelijk zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het herstel.

Het hele onderzoek kunt u hier downloaden.

Onafhankelijke Raadsman uit zorgen over versterkingsoperatie

"In mijn rapportage over 2016 komt een beeld naar voren dat niet vrolijk stemt. Ik zie dagelijks dat de schadeafhandeling een grote negatieve impact heeft op de inwoners. Dat moet écht beter. De impact zal bij het versterken van woningen misschien nog wel groter zijn. De betrokken partijen zullen hun uiterste best moeten doen om die negatieve gevolgen te voorkomen."

Dit zegt Leendert Klaassen, de Onafhankelijke Raadsman in zijn rapportage over 2016. Hij ontving 240 klachten van de inwoners van Groningen over de gaswinning. Dat is iets minder dan in 2015, maar nog steeds veel meer dan in 2013 en 2014. De meerderheid van de klachten betreft de gebrekkige communicatie van het CVW en de NAM, de lange afhandelingstermijn van de schade en het (gedeeltelijk) ontbreken van onderbouwing bij de schaderapporten.

Aanbevelingen
Hij doet in zijn rapport dan ook aanbevelingen over het verbeteren van de schadeafhandeling, zoals het verkorten van de schadeafhandelingstermijn en het sneller afhandelen van kleine schades.

Zorgen
De Onafhankelijke Raadsman maakt zich zorgen over de versterkingsoperatie die
op Groningen afkomt. "Er is een levensgroot risico dat de complexe versterkingsopgave een grote impact gaat hebben op de inwoners en op de gemeenschap als geheel. Er zal daarom vol moeten worden ingezet op de aanpak van de sociaal-maatschappelijke vraagstukken die gepaard gaan met de versterkingsoperatie."

Het hele rapport kunt u hier lezen.

Informatieve avond over juridische aspecten rond gaswinning en schade | AANKONDIGING

Net als vorig jaar organiseert het Groninger Gasberaad weer een bijeenkomst over de juridische aspecten rond de aardgaswinning. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen zoals en nieuw schadeprotocol, de conclusie dat de schade van praktisch alle huizen buiten de contouren niet toegeschreven worden aan aardbevingsschade. Deze ontwikkelingen roepen ook juridische vragen op. Het Gasberaad organiseert daarom samen met o.a. Herman Bröring, hoogleraar aan de RUG een informatieve bijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandagavond 1 mei. Binnenkort volgt informatie over de locatie, tijd, programma en sprekers.

Uw vragen zijn welkom!
Van tevoren ontvangen wij graag uw vragen. Deze kunt u alvast mailen naar welkom@gasberaad.nl. U krijgt op de avond of vlak daarna antwoord op uw vraag.

 

Oproep versterkingsoperatie


2017 is een belangrijk jaar voor de provincie Groningen. Dit is het jaar dat begonnen moet worden aan de grote versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Een ongelooflijk moeilijke opgave. Als Gasberaad zijn we dan ook zeer bezorgd over de voorgestelde versterkingsoperatie en de ingrijpende gevolgen voor u als bewoner.

Er zijn al enkele huizenblokken in o.a. Loppersum en Middelstum versterkt. Graag horen we uw ervaringen! Deze kunnen zeer waardevol zijn voor de mensen die dit nog te wachten staat.

Staat uw huis op de nominatie om versterkt te worden? Laat ons dan weten waar u vragen of zorgen over heeft.

U kunt ons mailen op welkom@gasberaad.nl.

Expositie "Geraakte Groningers" 

Afgelopen zaterdag werd in het kerkje van Rottum in het kader van het thema “Rottum Gas(t)vrij” de foto expositie “Geraakte Groningers” van Annet Eveleens geopend. Ook voorzitter van het Gasberaad Jan Wigboldus en secretaris Susan Top werden gefotografeerd. 

Annet Eveleens uit Rottum (Groningen) is als fotograaf betrokken bij het project ‘Breien voor Groningen’. Mensen uit heel Nederland hebben mee gebreid aan een warme deken voor het kleinste huisje van Groningen in Rottum. Het project inspireerde haar om mensen te portretteren die, de meesten letterlijk, geraakt zijn door de gevolgen van de gaswinning. Ze zijn in actie gekomen omdat niets doen geen optie was. Het breiwerk staat symbool voor “warmte” en “verbinding” en loopt als een rode draad door de expositie.

De expositie is tot 25 juni dagelijks te zien van 10.00 uur tot 17.00 uur in het Kerkje in Rottum (Kloosterweg 17). De toegang is gratis.

Heel Holland Breit!

Na het inpakken van het kleinste huisje in Rottum in een warme deken is het nu tijd om verder te breien! De Groningse kunstenares Agnes Bakker en Milieudefensie slaan de handen nogmaals ineen. Deze keer willen ze de grootste deken van Nederland breien en de nieuwe regering de volgende boodschap meegeven: geef Nederland duidelijkheid over hoe en wanneer de gaskraan dicht gaat. Zodat we er straks ook zonder gas warmpjes bij zitten.

Hoe u mee kunt doen?

U kunt zelf lapjes breien en opsturen of meedoen met één van de breicafés. Bent u heel erg creatief? Dan vindt u op de actiepagina ook patronen van een gasvlam, de Groninger vlag of Grietje Grun!

Wilt u alles over deze nieuwe actie volgen? Word dan lid van de facebookgroep: https://www.facebook.com/groups/breien/

Varkentje Rund zet de NAM in zijn hemd!

Van 't Gas Af

Het VARA televisieprogramma Groen Licht startte vorige week met een vast item over 'Van't Gas af'.

In de uitzending van vorige week maandag zagen we een wijk met huurwoningen in Leeuwarden die helemaal energie neutraal werd gemaakt. Verrassend waren de woorden van de woordvoerder van woningcorporatie Elkien. Samengevat nemen ze het voortouw voor deze grootschalige renovatie, omdat we er in de nabije toekomst rekening mee moeten houden dat het gas eindig is. Ze verwijzen hierbij ook naar de ellende van de Groningers. Volgens Elkien moeten er daarom nu al stappen genomen worden en ervaring opgedaan worden met energie neutrale oplossingen. Dat kan alleen door aantallen te maken. Kortom: Kijk deze aflevering vooral en volg Groen Licht vanaf nu!

In de pers

De afgelopen week is er veel gebeurd op het gebied van de aardbevingsproblematiek. Dat is ook in de pers niet onopgemerkt gebleven. Het is onmogelijk alles hier te noemen, maar we hebben hieronder een samenvatting geplaatst:

Wilt u reageren op deze uitzending? Mail dan naar:demonitor@kro-ncrv.nl
Bericht u op social media over de gaswinning in Groningen? Gebruik dan zoveel mogelijk #laatgroningennietzakken
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2017 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp