Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 20 april 2016
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief: Winningsplan NAM, Waarderegeling, bijeenkomst contra-experts en even voorstellen Herman Rinket

Nieuws uit het Beraad 


Honderd. “Ca. honderd woningen moeten worden versterkt”, dat is nu het nieuws uit het winningsplan dat NAM op 19 april heeft gepresenteerd. We hebben even geknipperd met de ogen… Het staat er echt.

Afgelopen november zei de NAM dat het zou gaan om hooguit 4.000 woningen die mogelijk niet aan de veiligheidsnormen voldoen, uit andere onderzoeken was een beeld van 10.000 ontstaan. Er is inmiddels een Nationale Coördinator Groningen (NCG) organisatie opgetuigd met vijf versterkingspunten in het gebied… En nu zou het ineens gaan om honderd woningen?

Wat moeten we hier nu in vredesnaam van vinden… Moeten we blij zijn dat het er nu maar honderd zijn? Opgelucht? Het vraagt wel een heel lenige geest. Allerlei vragen dringen zich op. Hoe kan het dat we eerst jaren moeten wachten op allerlei onderzoek en dat er nu binnen en paar maanden tijd kennelijk zoveel meters gemaakt konden worden dat er terug geschakeld kan worden van 4.000 naar 100? Wat zeg je dan eigenlijk? NAM heeft inmiddels al zeker de helft van dat aantal woningen opgekocht danwel onbewoonbaar verklaard. De NCG start met een pilot om nog eens 50 woningen op te kopen. Dan zijn we er toch al?!? De NCG kan bedankt worden voor zijn bewezen diensten en de versterkingspunten kunnen hun deuren sluiten?

NAM voegt eraan toe dat het een ‘statistische uitkomst’ is en dat deze geen effect zal hebben op het lopende inspectie- en versterkingsprogramma van het Meerjarenplan (MJP). Dat gaat over ruim 1.500 woningen, alleen dit jaar! Hoe moeten we bij elkaar krijgen dat enerzijds de boodschap is dat het vermoedelijk ‘maar om honderd woningen’ gaat maar anderzijds dat dat geen effect heeft op het versterkingsprogramma? Het is van tweeën één. Of dit is een serieus te nemen aantal en dan moet het consequenties hebben, óf dit is een statistisch, onverifieerbare, excelsheet-werkelijkheid en daar hoeven we niet mee lastig gevallen te worden. Ook, of helemaal, niet “in het kader van de transparantie”. Selectieve transparantie.

De gemeenten en de provincie staan in hun hemd met hun bedelbrief. De claim voor financiering van het Meerjarenprogramma is er, op z’n zachts gezegd, niet sterker op geworden. De rest van Nederland kan nu gelegitimeerd zijn schouders ophalen. Ach ja, die 100 huizen in Groningen..

En ondertussen gaan we rustig door met de gaswinning. De maatschappelijke organisaties zijn vanmiddag uitgenodigd om morgenmiddag een presentatie van de NAM bij te wonen over het gaswinningsplan. Vragen genoeg..

Waarderegeling NAM uitgebreid 

Ongetwijfeld heeft u het al meegekregen. Afgelopen vrijdag maakte NAM bekend dat de regeling voor waardedaling, met terugwerkende kracht, wordt uitgebreid naar de gemeenten De Marne, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. NAM heeft deze regeling om mensen die hun huis verkopen met verlies door de aardgaswinning, te compenseren. Het is een positief bericht, natuurlijk. Toch hebben we ook een aantal vragen. 

Dit besluit kwam volkomen uit de lucht vallen. Elke poging van ons om uitgangspunten van deze regeling te bespreken werden geblokkeerd met de opmerking "dat er niet over de regeling valt te praten zolang deze onder de rechter is". Maar kennelijk kon-ie toch gewijzigd worden. 

Waar is de keuze voor deze drie gemeenten op gebaseerd? De argumentatie luidt: "Nu het CBS als opvolger van Ortec Finance de woningmarktontwikkelingen in 11 in plaats van 8 gemeenten onderzoekt, wordt de regeling per direct ook opengesteld voor de gemeenten De Marne, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde." Dus, de keuze van een onderzoeksinstantie is bepalend voor de reikwijdte van een regeling? Waarom de gemeente Oldambt niet meegenomen? Of de stad? Waarom is hier weer gekozen voor gemeentegrenzen in plaats van de contouren van het aardbevingsgebied? En waren de regelingen intussen niet onder regie en coördinatie van de NCG?

Het hoger beroep over de waardedalingsregeling loopt nog. De stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) vindt dat ook huizenbezitters die hun woning niet verkopen compensatie moeten krijgen. De stichting heeft deze zaak gewonnen voor de rechtbank in Assen. NAM is vervolgens in hoger beroep gegaan. 

Wilt u weten of u voor deze regeling in aanmerking komt of heeft u andere vragen? Informatie over de regeling kunt u vinden op het NAMplatform

Nationale Ombudsman: EZ pakt klacht niet alert op 

Wij horen het vaker. Klachten van inwoners die niet naar behoren worden afgehandeld. Zo lazen wij op de website van de Nationale Ombudsman het bericht dat de minister van Economische Zaken een klacht van een inwoonster van het Groninger aardgasgebied "niet alert en weinig communicatief behandeld". Hij constateert in zijn rapport 'Bestuurlijke spaghetti?' dat de vrouw vijf maanden moest wachten op een formele reactie op haar klacht. Het klassieke verhaal van het kastje van de deur.

De Casus, beschreven door de Nationale Ombudsman:

"De inwoonster van een dorp in de gemeente Delfzijl heeft veel last van de gevolgen van de aardbevingen die worden veroorzaakt door de gaswinning aldaar. Zij wil verhuizen en zet in 2011 haar huis te koop. Ondanks een verlaging van de vraagprijs met een ton, blijft haar huis onverkocht. De burgemeester van Delfzijl verwijst haar door naar de Commissie Bijzondere Situaties. De commissie doet haar een aanbod. De vrouw kan zich niet vinden in het voorstel van de commissie en heeft nog een aantal aanvullende vragen en een klacht en de Commissie antwoordt niet. Omdat de Commissie onder een bestuurlijk akkoord valt van de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen en het Ministerie van EZ, dient zij bij alle drie de instanties een klacht in. Er wordt doorverwezen naar de inmiddels benoemde Nationaal Coördinator Groningen, onderdeel van het Ministerie van EZ. Hoewel er wel contact is tussen mevrouw en het Ministerie, stuurt  de Coördinator haar na vijf maanden een brief dat hij zich niet bevoegd acht."

De Nationale ombudsman zegt het belangrijk te vinden dat de Nationaal Coördinator Groningen de klachtbehandeling verbetert en duidelijk communiceert wat naar aanleiding van de klachten is gewijzigd of verbeterd.

Lees het volledige artikel op de website van de Nationale ombudsman.

Aandacht voor contra-experts  

Donderdag 14 april troffen wij op onze uitnodiging veertien contra-experts van negen bedrijven in Garmerwolde. Ons doel was de ervaringen van contra-experts te horen die dagelijks te maken hebben de schadeafhandeling. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren het schadeprotocol, in het bijzonder de nieuwe arbitersregeling, het sterk toegenomen aantal C-schades en het binnenkort te openen steunpunt Stut&Steun.

De genoemde onderwerpen leverden een geanimeerd gesprek op. Voor ons veel nuttige informatie om de goede vragen te blijven stellen. Samen met de contra-experts kijken we terug op een vruchtbare avond. We spraken af elkaar binnen afzienbare tijd weer te treffen. Contra-experts die niet aanwezig waren en wel graag betrokken willen worden zijn van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen.
 

Enquête naar kwaliteit (contra)-experts en schadeafhandeling 

De Groninger Bodem Beweging (GBB) doet een onderzoek onder de inwoners in het gaswinningsgebied naar de kwaliteit van schade experts ingezet door NAM/CVW, van de door uzelf ingezette contra-experts en van de kwaliteit van de schadeafhandeling. Zij inventariseert bij deze Groningers wat hun ervaringen zijn met de NAM/CVW en eventuele contra experts bij de schadeafhandeling. Het invullen van de enquête kost hooguit 5 minuten bij een eenvoudige schade. Bij grotere schades bent u, ook bij de enquete, meer tijd kwijt... 

Waardevermeerderingsregeling


Hoe zit het ook alweer met de tijdelijke waardevermeerderingsregeling? De Regeling Waardevermeerdering is per 1 februari 2016 gesloten. Alleen huiseigenaren die voor 1 februari 2016 schade bij het CVW hebben gemeld en nog in het proces van schade erkenning zitten, mogen nog tot maximaal één maand na ontvangst van het schaderapport een aanvraag indienen. 

Aanleveren datum schademelding
Na 18 december zijn er in totaal 14.105 aanvragen binnengekomen bij SNN. Bent u één van de aanvragers dan heeft u als het goed is een brief of e-mail ontvangen met het verzoek de datum van de schademelding door te geven. Let op! Het doorgeven van deze informatie kan nog tot 1 mei a.s. Daarna vervalt uw aanvraag en komt u niet meer in aanmerking voor de regeling!

De Tweede Kamer heeft unaniem een motie aangenomen waarin wordt aangedrongen op behoud van de waardevermeerderingsregeling. Minister Henk Kamp heeft laten weten dat hij het verzoek meeneemt in de onderhandelingen voor de Voorjaarsnota.

Even voorstellen 

Wij zijn blij met de deelname van Herman Rinket aan het Groninger Gasberaad. Herman vertegenwoordigt het MKB in het Beraad. Herman: "Sinds 1997 woon ik in het dorp Loppersum en levert mijn bedrijf van daaruit automatiseringsdiensten voor het MKB in Stad en Ommeland. In die functie kom ik in huis bij een breed scala bedrijven in het bevingsgebied en maak ik mee hoe zij in de dagelijkse praktijk met deze problematiek te maken hebben, wat hun ervaringen en hun kansen zijn."
 
Tot voor kort was hij secretaris van de Bedrijvenvereniging Loppersum en bestuurslid van de Stichting Platform ‘t Noorden, een samenwerkingsverband van bedrijven en bedrijfsorganisaties in de regio. Herman: "Op dit moment vertegenwoordig ik de lokale ondernemers in diverse overlegsituaties met overheden, dorpsverenigingen en dergelijke."
 
Herman: "Als ‘ervaringsdeskundige’ op het gebied van bevingsschade en de procedures rondom de afwikkeling daarvan, alsmede de diverse daaruit voortvloeiende regelingen hoop ik een bijdrage aan het Gasberaad te kunnen leveren ten behoeve van de MKB ondernemers in ons gebied, die mijns inziens tot dusver nogal buiten beeld zijn gebleven. Aan deze voor het leven in onze regio zo belangrijke groep hoop ik een stem en een gezicht te kunnen geven."

Louis Stiller wint Groninger Persprijs


Schrijver en journalist Louis Stiller uit Warffum won afgelopen zondag de Groningse Persprijs. Stiller schreef een persoonlijk verhaal over de effecten van de aardbevingen in de woongemeenschap van het dorp Warrfum, de plek waar hij zelf woont. Zijn verhaal "Hoe Warffum werd wakkergeschut" was vorig jaar te lezen in het blad Vrij Nederland.

In het verhaal schrijf hij dat er eerst niet zoveel aan de hand lijkt - maar dat de wanhoop groter wordt als zijn eigen huis steeds verder vervalt. 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp